• Home
  • Wat zijn afgoden?
21 augustus, 2023
Sieuwerd Isachastra

Door de gehele Bijbel heen lezen wij over goden of afgoden. Wij denken gelijk aan gesneden beelden en dat deze dan de afgoden zijn waarover de Bijbel spreekt. Maar dat is niet het geval. Ik haal een tekst aan uit psalmen.

Psalmen 96:5 “want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt;”

We gaan kijken welke woorden wij vinden in de strongs als wij spreken over goden:

2316 θεος the’os, zn m

We worden verwezen naar de woorden: Gods vertegenwoordiger of onderkoning en van magistraten en rechters.

Wie waren Gods vertegenwoordigers? Noach, Abraham, Isaac, Jakob, Mozes, David, en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Jozef werd de onderkoning genoemd van Egypte. Wat ik duidelijk wil maken is dat het woord “goden” heel wat anders voorstelt dan wat in kerken wordt beweerd. Vervolgens lezen we de woorden: Magistraten en rechtes, dit heeft te maken met landsbestuurders.

Elk heidens volk hebben zo hun eigen regering. Elk heidens volk hebben zo hun eigen koning. Ja, zelfs Israël wilde een menselijke koning aan de macht hebben, dit lezen we in de geschieden van Samuël. Laten we eens kijken naar ons eigen volk. Wat doen zij elk jaar op de dam op koningsdag? Het vereren van hun koning en koningin. God is duidelijk dat wij als Israëlieten geen mensen(adamieten) mogen vereren. Want dit is gelijk aan afgoderij.

Compromissen, verbonden, overeenkomsten aangaan met heidense regeringen(niet israelitische regering) is gelijk als afgoderij. Exodus 23 verbiedt dit ook.

Exodus 23:32 “Gij zult noch met hen noch met hun goden een verbond sluiten.”

We gaan eventjes naar de volgende tekstgedeelte wat verwarrend kan overkomen. Maar ik zal dit voor jullie uitleggen.

Exodus 22:28 “De goden zult gij niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen.”

Omdat ik mij nu richt op het woord goden/afgoden, ga ik niet in op de rest van het hoofdstuk. Hier lezen we heel duidelijk dat God zegt dat Israël de goden niet mocht vervloeken. In de oorspronkelijke taal staat er: “De vertegenwoordiger zult gij niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen”. Wie de gehele hoofdstuk van Exodus 22 doorleest zal opmerken dat het hier duidelijk gaat over Gods Heilige wetten aan Israël gegeven.

Onze overheden doen niets anders dan offers geven aan heidense volkeren, terwijl de Bijbel dit verbiedt. Zie Exodus hoofdstuk 22:

Exodus 22:20 “Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.”

Ons geld wordt uitgegeven aan heidense volkeren. Deze week ook weer, moesten we horen hoe onze regering weer gevechtsvliegtuigen geeft aan Oekraïne. President Zalensky is een heiden/jood. Zalensky stamt af van de Rothschilds. En wij moeten zeker geen wapens leveren aan hen die achter alle oorlogen zitten en die de blanke natiën willen uitroeien.

Ook in onze politieke stelsel zitten steeds meer heidenvolkeren, ook daarover heeft Exodus wat te melden:

Exodus 23:33 “Zij zullen in uw land niet blijven wonen, opdat zij u niet tegen Mij doen zondigen, doordat gij hun goden gaat dienen, want dit zou u tot een valstrik zijn.”

Wat doet ons volk? Zij zondigen tegen hun Schepper door zich te verbasteren met niet-israelitsche(blanke) volkeren. En wat was de valstrik waarover Exodus spreekt? Super eenvoudig: dat deze heidenvolkeren over ons zouden gaan regeren. Dit wordt in Deuteronomium bevestigd:

Deuteronomium 28:64 “De HERE zal u verstrooien onder alle natien van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen.”

Zie door wie wij worden geregeerd. Wij worden steeds meer geregeerd door heidenvolkeren. Er is steeds minder blank in onze politieke apparaat. Maar ook de politie is steeds meer vermengd en wordt steeds minder blank. Dit is allemaal het gevolg door onze ongehoorzaamheid naar onze God toe.

Ik hou het hier nu bij en ik hoop dat jullie een stukje wijzer geworden zijn wat afgoden of goden precies betekend in de oorspronkelijke taal. Ik heb gewoon enkele passages aangehaald. Maar de Bijbel zit vol over het gevolg van het overtreden van Gods wetten. Ik wilde deze overdenking kort houden opdat jullie nu begrijpen wat het woord afgoden of goden kunnen betekenen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>