• Home
  • Wat is Heilige Geest(Heilig Geest)?
18 mei, 2023
Sieuwerd Isachastra

Er gaan nogal wat discussies rond over of de Heilige Geest nu een kracht is of een persoonlijkheid. Het antwoord is heel simpel: Geen van beiden!

Het woord Heilig komt van het woord: דק qodesh en betekend het volgende:

1a) afgezonderdheid, heiligheid, toegewijd-zijn
1b) afgezonderdheid, apart gezet-zijn

Het woord “Heilig” heeft dus niets te maken met wat de kerken beweren. Het is een vleselijke en aardse betekenis.

Het woord “Geest” komt van חור ruwach, en betekend het volgende:

mind 5(KJV) en wordt vertaald met:

Thought, thinking, brains, head.

Het gaat hier dus over onze denken. Als wij Heilige of Heilig Geest letterlijk vertalen in onze taal krijg je dit:

Een apart, afgezonderd denkwijze.

Met andere woorden, het gaat over onze denkwijze. Door Gods wet aan het volk te onderwijzen, ontvangen zij een ander soort denken. Niet voor niets leert de Bijbel ons dat ons denken moet veranderen.

Efeziërs 4:23 “dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,”

Romeinen 12:2 “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Ik kan nog onnoemelijk veel meer teksten gaan opnoemen waarin duidelijk wordt weergegeven dat alles te maken heeft met ons denken. Om het kort te houden houdt ik het bij deze beide teksten.

Niet ons gevoel moet veranderen, niet ons vlees moet veranderen, ons denkwijze moet veranderen! Want al onze werken begint in ons denken. Als je bijv. iets wilt opzetten dan begint dit eerst in ons gedachte. We komen met een idee, het is geen spookgeest die dat doet. God heeft ons zodanig geschapen dat wij zelf na kunnen denken.

Stel dat de Heilige Geest een persoonlijkheid zou zijn dan betekend het gewoonweg dat wij zelf niet kunnen nadenken, dan zouden we ook niet na kunnen denken over de fouten die wij maken. Dan zou de Spookgeest alles voor ons moeten doen.

Jesaja 63:11 “Hij zelf streed tegen hen. Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is Hij, die de herders zijner kudde voerde uit de wateren? Waar is Hij, die zijn heilige Geest in hun binnenste gaf?”

Welke geest gaf God in hun binnenste?

Jeremia 31:33 “Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

Gaat het om een letterlijke spookgeest of gaat het gewoon over ons denkwijze?

Hoe kan het dat ons volk zo ver is afgezakt waardoor zij geloven in een verpersoonlijkte Heilig Geest? De kerken hebben het heidense mystieke bijgeloof toegelaten. Waarom denk je dat vele kerken allerlei rituelen uitvoeren? Het moet namelijk mystiek lijken, zodat het ongrijpbaar blijft voor de kerkgangers en dat alleen de voorganger of priester tot het mystieke kan komen. Daarmee verklaren deze priesters of voorgangers dat niet Jezus de bemiddelaar is maar zij zelf dat zijn en dat als de kerkgangers iets willen, eerst bij de voorganger of priester moet komen.

Je ziet in die megakerken, indien ze daar staan te zingen, met hun ogen dicht en met hun handen in de lucht, dat alles meer te maken heeft met gevoel en sfeer. Muziek en geur kan er een mystieke sfeer aan geven.

Door alles in kerken zo mystiek mogelijk te houden, kun je de kerkgangers van alles wijs maken. En dat is waarom de massa ten gronde gaat door gebrek aan kennis. Omdat alles tegenwoordig gebaseerd is op gevoel.

Nogmaals; doordat kerken het heidense mystieke hebben toegelaten werd van het woord “Heilige Geest” een persoon van gemaakt. Waarom? Zodat het mystiek blijft voor de kerkgangers, waardoor mensen geen vragen zullen stellen en hun vertrouwen hebben overgegeven aan priesters en voorgangers.

Nog een bijkomstigheid van dat Mystieke gedoe is dat het natuurlijk Babylonische gebruiken zijn. Niet voor niets wordt Babylon het Mysterie genoemd, iets wat onbekend is en tegelijkertijd verwarrend. Dus, omdat iets onbekend of verwarrend kan overkomen, gaan mensen er van uit dat zij het in een bovennatuurlijke wereld zouden moeten gaan zoeken. En daar gaat het fout.

Wie kent het handen vouwen of handen plat tegen elkaar aan, het klinkt zoetsappig en het ziet er vroom uit. Maar het is een heidense manier van bidden. Ik hoor mensen wel eens zeggen: “Het maakt toch niets uit hoe je God aanbid?” Oh jazeker wel. God wil niet dat wij Hem op heidense manieren gaan aanbidden. Wij moeten ons niet gelijk maken als aan de heidenen.

En nog een bijkomstigheid: Traditie! Mensen bidden uit traditie omdat het hun zo geleerd is. En dus is het leeg en heeft het geen meerwaarde. Bijv. het bidden voor het eten, vele kerkmensen doen dat omdat het een traditie is. Voordat de dienst begint vragen ze om de leiding van de Heilige Geest. Hoe stom kun je zijn? Je kunt toch niet om de leiding vragen van jouw eigen geest(denken)?Terwijl de Bijbel duidelijk is dat die Geest in ons binnenste is gelegd, dat is namelijk gewoon onze denkwijze. De Heilige Schrift moet ons denken namelijk veranderen en niet een spookgeest.

Heilige Geest is geen externe geest wat in jou komt wonen. Sterker nog, in de oorspronkelijke taal wordt Heilige Geest vertaald met Heilig Geest en niet met De Heilige Geest. Nogmaals; het gaat gewoon om onze denkwijze. Het is de wet van God dat in ons binnenste moet komen en onze gedachtes moeten veranderen. Wanneer ons denken veranderd, dan is er sprake van een Heilig Geest, ofwel, een apart gestelde of afgezonderd denkwijze.

De kerken hebben zeker hun best gedaan om van hun heilig geest een spookgeest te maken, daarom ook hun religieuze denkwijze en werkwijze. Wie wel eens in een kerk is geweest moet toch wel opgevallen zijn dat er een bepaalde volgorde van ceremonie is. Deze ceremonies komen rechtstreeks uit Babylon.

1. Eerst zingen
2. Bidden
3. Zingen
4. Een preek
5. Zingen
6. Bidden
7. Eind lied zingen en dan naar huis toe.

Dit zijn de standaard tradities die je in vele kerken terugvindt. Als ik naar Paulus kijk. Ging hij eerst zingen, bidden, zingen en dan pas toespreken?

Nogmaals; het mystieke babylonische tradities zit in de kerken geworteld maar ook in ons dagelijks leven. En mensen vinden het wel prima zonder er bij na te denken. Doordat de Babylonische drie eenheidstheorie werd ontworpen, werd er van Heilig Geest, DE Heilige Geest gemaakt, zodat deze als een persoonlijkheid kon worden omgevormd. Waarom? Om het mystiek te laten overkomen, zodat kerkgangers geen vragen kunnen stellen omdat het mystieke gewoon weg niet te verklaren valt.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>