• Home
  • Wat is de Mysterie van Babylon – Inleiding
3 december, 2022
Sheldon Emry

In Openbaring hoofdstuk 17 schrijft Johannes over een angstig visioen van een vrouw die regeerde over de koningen der aarde; hij beschreef haar op deze manier in vers 6: “En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus.” In vers 5 wordt haar een naam gegeven: “Mysterie, Babylon de Grote” Wat Johannes zag was een groot antichristelijk, wereldheersend systeem, dat alle naties zou beheersen en dat zoveel dood en verderf zou brengen over de volgelingen van Jezus Christus, dat Johannes zei dat zij “dronken was van hun bloed”.

Velen voorspellen vandaag het einde van de wereldvrijheid. Sommigen spreken over een antichrist of een antichristelijk systeem dat over de hele wereld zal heersen en grote verdrukking over de mensen op aarde zal brengen. Sommigen zijn zelfs begonnen dat systeem te vereenzelvigen met bestaande organisaties als de V.N., de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, en, in de laatste jaren, de Trilaterale Commissie onder leiding van Rockefeller. Terwijl het volk van de ene natie wordt gedood door het volk van een andere natie in oorlogen die soms op verschillende continenten tegelijk worden gevoerd, blijft de heersende klasse van elke natie veilig tussen de naties reizen, geld uitlenen en voedsel en oorlogswapens verkopen aan beide partijen in het conflict.

De Bijbel profeteert in de hoofdstukken 17 en 18 van de Openbaring, dat een mysterieuze macht aan het einde van dit tijdperk alle regeringen zou beheersen; dat zij oorlogen, hongersnoden en grote nood over de naties zou plannen en teweegbrengen; dat zij dan aan de mensen zou worden geopenbaard en haar macht zou worden gebroken door de directe tussenkomst van de Almachtige God. Is het mogelijk dat de mysterieuze wereld beheersende macht en de verdrukking, waarvan zovelen prediken dat die nog in de toekomst ligt, reeds hier op aarde aanwezig zijn en alleen nog niet zijn herkend?

In Openbaring hoofdstuk 17 lezen we over een vrouw, gekleed in scharlaken en rijdend op een rood beest. Aangezien de vrouw het rode beest berijdt, zou zij de controleur van het rode beest zijn, of de controleur van rood. Kan die scharlakenrode vrouw uit Openbaring hoofdstuk 17, genaamd Mysterie, Babylon de Grote, en het rode beest in de wereld van vandaag worden geïdentificeerd? Het antwoord is JA, zoals ik ook in deze studie zal bewijzen, als God het wil.

De rode bolsjewieken verklaren al meer dan honderd jaar dat hun doel de verovering van de wereld is en de uitroeiing van het christendom op aarde. Zij hebben meer dan de helft van Europa, driekwart van Azië, een groot deel van Afrika, en nemen nu Latijns Amerika over. Zij hebben honderden miljoenen mensen afgeslacht in hun bloedige mars naar de wereldheerschappij. Was niets van dit alles bekend aan God Almachtig of geschreven in Zijn Woord?

Het wereldcommunisme heeft voor zichzelf de kleur “rood” opgeëist. In Openbaring wordt van een entiteit, genaamd “Mysterie Babylon”, voorspeld dat zij de aarde bijna zal veroveren voordat zij wordt vernietigd. Mysterie Babylon wordt beschreven als “rood” en rijdend op een rood gekleurd Beest. Zou Mysterie Babylon verbonden kunnen zijn met het Rode Communisme en wist God van het Rode Communisme?

In Openbaring hoofdstuk 17, en Jeremia hoofdstuk 50, zijn de Bijbelse symbolen die aan dit profetische Babylon worden gegeven de kleur rood, de hamer en de sikkel. Het is duidelijk dat de Bijbel beschrijft wat wij kennen als Communisme. Als dat zo is, waarom vertellen de meeste predikanten ons dan dat de antichristelijke heerschappij nog ver in de toekomst ligt, terwijl we het nu kunnen zien gebeuren?

Er wordt tegenwoordig veel gepreekt over een toekomstige zevenjarige verdrukking, die verondersteld wordt alles te overtreffen wat de wereld tot nu toe heeft gezien. Mensen die in Amerika wonen mogen dan geloven dat dit waar is, maar ik vraag me af hoe ver een opname-evangelist vandaag de dag zou komen in Cambodja, of in Vietnam, of in Cuba? Zou hij zijn leer van de Openbaring verkondigen aan mensen die honger lijden, die de meeste van hun familieleden hebben verloren aan moordende communisten, of die zelf in de slavenkampen van de Sovjet-Unie of China zitten? Zouden zij vragen: “Mijnheer de prediker, wanneer zal uw opname der gemeente komen?

Wanneer de Roden Parijs bereiken, of Londen, of Mexico? En als ze Raleigh, North Carolina of Columbus, Ohio bereiken?” De Rode wereldmacht heeft reeds verdrukking en dood gebracht aan tientallen miljoenen Christenen in de laatste twee generaties. De grote verdrukking is niet toekomstig; zij is reeds hier.

Een van de eerste waarheden die uit deze studie naar voren zal komen, is dat de christenen op aarde moeten zijn tijdens de heerschappij van dat antichristelijke systeem dat Mysterie Babylon wordt genoemd. Het is ook heel duidelijk dat de Bijbel een totale, anti-christelijke, werelddictatuur voorspelt aan het einde van dit tijdperk. De meeste radio- en TV-evangelisten houden echter vol dat er geen Christenen door die dictatuur zullen worden gedood en dat zij in plaats daarvan van de aarde zullen worden “weggevoerd” naar de hemel. Ik zal echter bewijzen dat dit een valse doctrine is en een misleiding van het Mysterie Babylon zelf!

Als natie na natie ten onder kan gaan aan de heerschappij van het wrede Rode Communisme zonder een “vervoering”, zou dat dan kunnen betekenen dat de antichristelijke heerschappij er al is? Ja, er wordt tegenwoordig veel gepredikt dat er een antichristelijke wereldregering over de aarde zal komen, pas nadat alle christenen door Jezus naar de hemel zijn weggerukt.Echter, volgens 2e Johannes 7 is iedereen die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, een anti Christus. Aangezien geen van de heersers van de naties christenen zijn, regeren de antichristen nu al over de aarde, nietwaar?

Miljoenen Amerikanen beginnen zich te realiseren dat veel mensen op machtsposities in Amerika er alles aan doen om het christendom te demoraliseren, te degraderen en te verzwakken, zowel in Amerika als in andere naties. Deze zeer succesvolle en, bijna, geheime oorlog die tegen Amerika wordt gevoerd, leidt tot de corruptie van de gehele christelijke moraal. Sommigen geloven dat de vele antichristelijke decreten, uitspraken en activiteiten van de federale regering het bewijs zijn dat de antichristen de natie reeds regeren. Is wat wij zien gebeuren met het christelijke Amerika allemaal toeval? Of is het voorspeld in de Bijbel? Hoe en door wie wordt deze oorlog tegen christelijk Amerika gevoerd?

De Amerikaanse president Woodrow Wilson, die zich realiseerde dat hij Amerika niet echt regeerde, zei eens: “Er is ergens een macht die zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo compleet is, dat ze maar beter niet boven hun adem kunnen spreken als ze die macht veroordelen.” Is er een geheime heersende macht over onze natie die depressies, werkloosheid en faillissementen kan veroorzaken? Kunnen zij oorlogen plannen en de wetten en de regering beheersen die over het volk heersen, zonder dat de meeste burgers van het land daarvan op de hoogte zijn? Zou de macht waarover President Wilson het had, de macht kunnen zijn die in Openbaring 17:5 “Mysterie, Babylon de Grote” wordt genoemd en in vers 18 “de macht die heerst over de koningen der aarde”? Het uiteindelijke antwoord hierop moet gevonden worden in Gods Woord! Blijf op de hoogte.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>