• Home
  • Want alzo lief heeft God de wereld gehad
10 december, 2022
Sieuwerd Isachastra

Voor veel mensen is deze tekst meer dan bekend maar het wordt maar door weinigen begrepen. Toen de Kolonel en ik druk bezig waren deze tekst te ontrafelen ontdekten wij wat het werkelijk betekend.

Kerken, films en zelfs christelijke tijdschriften zeggen aan de hand van deze tekst dat alles rassen zijn inbegrepen en dat God dus alle rassen lief heeft.

Laat ik mij als eerste één ding zeggen:

God heeft Zijn schepping inderdaad lief. Anders kon hij nooit hebben gezegd dat het goed was. Als ik iets moois maak dan ben ik daar trots op en hecht ik daar waarde aan en dus een deel van mijn liefde zit daar in. MAAR, de tekst uit Johannes 3:16 heeft in dit geval niets te maken met zijn schepping. Jezus heeft dit namelijk in één van zijn gelijkenissen geopenbaard. Mensen halen de Bijbel uit zijn verband en zien daardoor de linken niet die door de gehele Bijbel met elkaar zijn verbonden.

In deze korte betoog wil ik gewoon laten zien om welke wereld het precies ging. Dit is een ontdekking die ik samen met Kolonel G.J. van Loon heb ontdekt. Zoals ik al eerder heb gezegd; mijn Bijbelleraar was een goede man en wilde de juiste kennis bezitten. Maar hij was te ziek op gegeven moment waardoor nieuwe ontdekkingen bij hem uitbleven.

Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Deze tekst klinkt heel zoetsappig, en inderdaad, je zou zeggen dat het gaat om een wereld. Maar nu moeten we verder gaan kijken. Bij deze tekst hebben we namelijk geen taalles nodig, want de verklaringen omtrent deze Bijbeltekst staat al verderop geschreven in de Bijbel door Jezus zelf. En daar gaan we eerst naar toe.

Mattheüs 13:38 “de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; (13-39a) het onkruid zijn de kinderen van de boze”

Mattheüs 13:44 “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.”

Het gaat in dit geval om deze beide teksten die ik eventjes wil aanhalen om mijn betoog kort te houden. En het gaat mij nu ook niet om het onkruid, daarover hebben we al tientallen studies.

“de akker is de wereld”

De wereld wordt duidelijk omschreven als een akker. Zie je dat? En kostte dat enige taalles? Nee toch? Nu gaan we naar het volgende:

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker”

Zie je dat? Nu lezen we over een schat dat omschreven wordt als het koninkrijk der hemelen. Waarin ligt die schat verborgen? Jawel, in een akker! Wat moeten we ons dan voorstellen bij dat koninkrijk der hemelen? Gaat het om een vage hemelse, bovennatuurlijke koninkrijk? Nee!!! En waarom weet ik dat? Omdat dit ook heel duidelijk in deze teksten staat omschreven.

“de akker is de wereld”

Welke wereld? Waarop werd Israël geplant? In een vage bovennatuurlijke hemel? Nee! Israël werd niet geplant in een één of andere vage hemel. Israël bevond en bevind zich nog altijd hier op aarde! Dus, wat moet ik dan voorstellen bij het woord “hemelen”? Dit heeft gewoon te maken met een hogere plaats. In onze taal zouden we het een hogere positie noemen. Denk aan Jozef die Gouverneur werd over Egypte.

Het gaat dus om een koninkrijk van hoge positie. Er is maar één volk dat deze positie kreeg van God en dat is Israël. Israël was en is Gods KONINKRIJK VOLK! God heeft namelijk Zijn volk hoog in het vaandel en dus bekleden zij een status die andere volkeren nooit zullen krijgen.

Het gaat hier dus om een “koninkrijk” wat door God is aangesteld.

Wie is dan die schat in de akker? Dat is Israël. Zoals wij hebben kunnen lezen in Mattheüs 13:38 is dat de wereld vergeleken wordt met een akker en daarin wordt ook met klem aangetoond dat het goede zaad(de verborgen schat) de kinderen(Israël) zijn.

In Mattheüs 13:44 lezen we in de gelijkenis van Jezus dat een mens deze schat ontdekte en verborg. En vervolgens lees je dat Hij de gehele akker opkoopt met al wat hij had. Met wat? Met Zijn leven, het kostbaarste wat er was! Jezus zegt ergens anders dat niemand een grotere liefde heeft, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden(Johannes 15:13). Zie je? Een mens? Welk mens? Jawel, de tweede Adam. Velen zeiden dat het ging om een koopman die een akker opkocht. Maar dat is niet het geval! Het ging om een fysiek mens, de Tweede Adam, Jezus hem zelf!

Nu wil ik Johannes 3:16 weer opnieuw lezen met jullie:

Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Het moge duidelijk zijn dat de wereld die God lief had niets anders is dan die akker waarin die schat lag verborgen. Die ene mens(Jezus) hield express de schat verborgen. Waarom? Ook daarover wil ik graag de volgende tekst met jullie delen.

Mattheus 13:49 “Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen”

Je moet eigenlijk het gehele hoofdstuk gaan lezen van Mattheus 13. Want de reden dat deze schat door die ene mens express verborgen werd gehouden is omdat de bozen(vijanden) niet de kans krijgen om deze schat zelf te ontdekken. Dit is ook waarom de meerderheid tegenwoordig hun identiteit nog steeds niet kennen.

Wij leven in een tijdperk waarin we nog steeds te maken hebben met de uitverkiezing UIT Israël. Dit betekend dus dat wij niet moeten proberen om ons volk te bekeren want dat zal niet gebeuren. De ontwaking van geheel Israël zal niet eerder in vervulling gaan dan wanneer het Lichaam van Christus(De uitgeroepenen uit) compleet is.

Nu ik hierboven alles heb uitgelegd omtrent deze tekst, gaan de belletjes nu ook meer rinkelen? Zie je nu ook in dat je niet zomaar een tekst moet nemen uit de Bijbel en uit zijn verband moet rukken? Je hebt niet perse Hebreeuwse of Griekse taalkennis nodig, al kan dat wel handig wezen. Maar het is niet noodzakelijk als je de linken van alle Bijbelteksten bij elkaar kunt brengen.

Dit is wat ik met jullie wilde delen. Voor vragen, stuur gerust een bericht. Wij komen zeker terug op deze tekstgedeelte met een uitgebreidere uitleg.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>