• Home
  • Waar is Gods Koninkrijk?
6 augustus, 2023
Kenneth W. Lent

De institutionele kerken leren in principe dat als je sterft, als je goed genoeg bent geweest, je naar de hemel zult gaan, waarvan zij zeggen dat dat Gods Koninkrijk is en waar we willen eindigen. Maar deze leer is niet te vinden in de Schrift en is een verzonnen fabeltje.

In de Bijbel kan de definitie van Gods Koninkrijk overlappen tussen een paar woorden of betekenissen, maar in de eerste plaats is het één algemeen begrip waarvan God wil dat we het kennen. We zien dezelfde “overlapping” met andere woorden of namen die we kennen. Neem het woord “blauw”. Vraag verschillende mensen wat het betekent en ze zullen meestal zeggen dat het een kleur is. Maar “blauw” kan ook “verdrietig” betekenen, maar meestal niet.

Hetzelfde geldt voor de term “Gods Koninkrijk” in de Bijbel. De overgrote meerderheid van de tijd (meer dan 90%) verwijst het naar Gods regering die uiteindelijk zal worden opgelegd over de kwade koninkrijken van de mensen, en het zal worden gecentreerd vanuit een specifieke “KoninkrijksNatie” hier op aarde, die andere verloste naties van de aarde zal regeren.

Gods Koninkrijk kan soms nauw verbonden zijn met Gods wil overal en over elke situatie, omdat Hij alle autoriteit heeft over alle dingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een genezing ontvangt, kan er gezegd worden dat “Gods Koninkrijk (Zijn wil) over hem gekomen is”. Er zijn een paar keer (zoals we zien bij het woord “blauw”) dat we deze variatie in de Bijbel lezen. Toch betekende de gevolgtrekking in de oorspronkelijke Bijbeltaal simpelweg “deze genezing is hoe het zal zijn in de volheid van Gods regeringsheerschappij op aarde”, als een voorbeeld van het leven in het komende Koninkrijk.

Daarom verwijst “Gods Koninkrijk” in de Bijbel bijna altijd, en in relatie tot Gods plan voor de eeuwen, strikt naar Gods regering, want dit is direct vastgelegd in de Schriftuurlijke definitie van de letterlijke fysieke en geestelijke heerschappij van Jezus Christus over de aarde bij Zijn tweede komst, zoals voorspeld door de profeet Jesaja, wanneer de aarde gevuld zal zijn met vrede:

“Want ons is een kind geboren (Christus), ons is een zoon gegeven; en de heerschappij zal op Zijn schouder rusten – aan de toename van Zijn heerschappij en vrede zal geen einde komen – en over Zijn Koninkrijk, om het te ordenen met recht en gerechtigheid –“. (Jesaja 9:6,7)

Jezus Christus vertelde de corrupte heersers van Judea, waar Koning David eens heerste over het nationale Koninkrijk van God “Het Koninkrijk van God zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een natie die de vruchten daarvan voortbrengt” Christus sprak over een goed nationaal heerserschap en niet over een louter “geestelijk koninkrijk” of een koninkrijk dat “in iemands hart” is.

Tenslotte, wanneer we in de Bijbel lezen over “het Koninkrijk der Hemelen” moet het duidelijk zijn dat het Koninkrijk der Hemelen niet de Hemel zelf is (Gods geestelijke domein). In het Boek Daniël vertelt het 7e hoofdstuk ons dat de aardse heerschappij van Gods Koninkrijk zal plaatsvinden “onder de gehele Hemel” (7:27) en niet in de Hemel. “Het Koninkrijk van de Hemel” betekent eenvoudigweg dat Gods Koninkrijksregering op aarde haar wetten ontvangt van onze Vader in de Hemel.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>