• Home
  • Het geheim – Voorwoord
3 december, 2022
Adam de Witt

Het Nederlandse volk, en daarmee bedoel ik alle Nederlanders van de Somme tot de Wadden inbegrepen (dus niet alleen Holland maar ook het merendeel van België en geheel Zuid Frans Vlaanderen) staan voor een afgrond.

De geschiedenis van ons volk was altijd wel vol met een of andere ontreddering maar nu is het gevaar het ergst. Het is het ergst omdat mensen het niet kunnen zien en het is moeilijk strijden tegen een gevaar dat je niet ziet of snapt. Daar komt nog bij, dat het merendeel van ons volk, het kwade beschouwt dat hun langzamerhand wurgt, als goed voor hen te wezen. De maatschappelijke uitwerking van het boze ziet men elke dag rondom, maar ze herkennen het niet als volks moord en dus de doeltreffendheid van de vernietiging blijkt onstuitbaar. Inderdaad, het slagen van deze euvele samenzwering is volledig afhankelijk van onze dwaasheid in het geloof dat het maatschappelijk vergif waarin wij deelnemen, goed voor ons is. De samenzwering is zo doeltreffend dankzij een hoog verfijnde propaganda aanslag die nu meer dan negentig jaar oud is. Mocht het zo door gaan zoals het nu is, dan lijkt het alsof we binnen vijftig jaar tijd, als een volk, alleen uit enkele oudjes zal bestaan. Niemand hoeft ons te vernietigen met bommen of kogels, wij, als een verblind volk kunnen onszelf wel laten uitsterven… en we doen het verdraaid goed. Alhoewel, de toekomst kan ook heel anders uitkomen.

Het besluitende vraagstuk over hoe onze toekomst zal uitwerken kan alleen beantwoord worden met behulp van een achteraf bekeken beschouwing. Dat is vrijwel onmogelijk tenzij we een toekomst inzicht hebben Maar zoiets is niet een voor de hand liggende luxe, dus om een antwoord daarop te vinden moeten wij enkele hulpmiddelen gebruiken. Het volgende voorbeeld geeft een inzicht van hoe dit boek een uitkomst bereikt voor het uitwerken van wat ons te wachten staat.

Stel nou eventjes dat je langs een landelijke hoofdweg wandelt maar je weet niet waar hij heen gaat. Om daar achter te komen is het behulpzaam om enkele vaste gegevens te kennen. Als je ten minste weet waar je vandaan kwam en in welke richting de weg leidt, dan zit je al redelijk goed. Zo is het met een goede kennis van enkele belangrijke gegevens uit onze geschiedenis. Helaas worden bepaalde gegevens echter voor ons verborgen en weer andere verdraaid, en het is niet met toeval, het is zeer opzettelijk. Want er is een groot geheim. Velen kennen het al, en velen hiervan trekken voordeel van diegenen die het geheim niet kennen en wensen het zo te behouden. Koeien geven meer melk als ze denken dat ze vrij zijn en die lieden die het geheim verbergen beschouwen ons als hun uitbuitbare vee. Maar de waarheid is bevrijdend.

Waarom Zijn “Ze” Tegen Ons Volk, Weten “Ze” Iets Dat “Ze” Ons Niet Willen Verklappen?

Om het slagen van hun plan te verzekeren, is het van uiterst belang dat “ze” de waarheid van ons terug houden. Gods woord zegt dat, mijn volk verslagen is door een gebrek aan waarheid. Dat houdt in dat we een zekere waarheid niet weten en dat wat wij weten in wezen een verdraaide waarheid is. Dit zorgt ervoor zij aan de macht blijven en dat wij melkkoeien blijven. Daar komt verandering in en de waarheid is niet meer terug te houden. Laten we daarom verder gaan in het uitpluizen van het levens belangrijke waarheid…

Het Papieren Gordijn

De “vijand” houd zijn ‘vee’ in zijn macht door een papieren gordijn van valse inlichtingen dat miljoenen mensen verleidt. Maar evenals het ijzeren gordijn, zal dit ook verdwijnen, het begint nu al te scheuren er dit boek zal daar hard aan mee werken.

De Vlam

Er is een waarheid die evenals een vlam zich verspreidt van het ene land naar het andere, het springt over tot conservatieve groepen, tot vaderlandse groepen, tot kerklieden vaak zonder het toezicht van kerkleiders, tot nationalistische groepen en de gewone man. Deze leer doorkruist politieke opvattingen, vele studie groepen aanvaarden het alzo ook vele archeologen, geschiedkundigen, en in het geheim, ook vele politici.

Het wordt genoemd de “Israël Inzicht” en het heeft niks te maken met het Jodendom.
Die genen die het niet snappen of die er bang voor zijn noemen het: racist, Flauwekul leer, Nazi leer, Onbijbels, Ketterij, Neo Antisemitisch en veel meer onrechtvaardige angst uitdrukkingen. Toch zijn er meer en meer mensen die zeggen en leren dat het de waarheid is, en dat het op een geschiedkundige wijze bewijsbaar is, alzo ook door archeologie en de Bijbel zelf.

Hoe Belangrijk is nu een Zelf Herontdekking?

Stel nou eens dat je een arme zwerver ben. Op een gegeven dag komt een notaris op je af en hij vertelt je dat je een lang vergeten kleinzoon bent van een gestorven koning en dat al zijn bezittingen aan jou hadden overgelaten. Zou het wat uit maken dat je je herkomst kan herkennen? Is het belangrijk dat je weet waar je wortels vandaan komen? Zeer zeker, want dat zie je maar in het bovenstaande voorbeeld. Je ‘inzicht’ kan heus een verschil maken, een verschil tussen een leven van armoedige ellende of rijkdom. Wat nog meer is, die rijkdommen zijn niet bestemd voor andere zwervers, alleen voor jou en het slapen in kartonnen dozen is dan iets van het verleden geworden. Maakt het wat uit? Nou en of!

Op dezelfde wijze is dit voorbeeld toepasselijk op een grotere schaal in een volks verband. Een rechte herkenning van een volk kan een geestelijke uitkomst geven dat hun economisch en zedelijk vermogen wel degelijk aantast.

Trendgerichte mensen haten de uitdrukking, zedelijkheid. Maar zedelijkheid bepaald niet alleen seksueel gedrag, het bepaalt tevens ook het verschil tussen het kiezen van zelfmoord of levenswijze, ook tussen het uitsterven of het voortbestaan.

Dus laten we eens kijken wie wij als een volk werkelijk zijn…

Op school worden wij geleerd dat wij afkomstig zijn van een stelletje barbaren die Europa binnen kwamen onder de zogenaamde volksverhuizingen ergens vanuit het oosten.

Ook dat we maar een grof stelletje waren. Deze geleerden weigeren een trouwe verklaring te geven waar we daarvoor vandaan kwamen en waarvoor.

In wezen waren de mensen van de volksverhuizingen vluchteling die uit hun stamland werden gedreven ver weg in het Midden Oosten. Ze waren eens helemaal niet grof, ze waren eens zeer beschaafd. Ze waren mensen opzoek naar veilige woonstreken. In zulke omstandigheden kunnen mensen zelden veel van hun voormalige beschaving mee nemen. Dat is vooral het geval als men almaar alles moet meeslepen op voet of met ossenwagens over een zeer lange trek dat enkele geslachten lang duurde. Dit houd dus in dat onze voorouders niet barbaars waren maar eigenlijk verarmde verschoppelingen op doortocht,

Dus tijdens de Romeinse tijd waren onze volks voorouders voortrekkers uit een vernietigde beschaving. Ze waren net als de Amerikaanse voortrekkers die eens uit een beschaaft wereld deel kwamen en met weinig, alles op nieuw moesten opbouwen. In de ogen van vele Europeanen waren de Amerikaanse voortrekkers grof of barbaars, maar hoe het ook was, hun ras was Europees. Hun grofheid was dus niet omdat ze een onbeschaafd stelletje waren, maar liever, ze waren een cultuurrijk volk dat terechtkwam in een gebrekkig, gevaarlijk en kei harde wildernis waar behaaglijkheid alleen in een droom bestond.

Zo was het ook voor onze Saksische voorouders. Alle Europese streken buiten het Romeinse Rijk waren wildernis gebieden en wie daar woonde was in wezen een voortrekker. Het doel van een voortrekker is niet om ruig en grof te blijven leven, maar om een beschaving op te bouwen zoals ze dat eens hadden maar beter, zonder de onzedelijkheid die daar heerste… want die onzedelijkheid zorgde ervoor dat ze het leven van een voortrekker hadden gekozen.

De Amerikaanse ervaring is een goed voorbeeld van mensen die de onzedelijkheid van een oude wereld zochten te ontsnappen. Het merendeel van de Amerikaanse voortrekkers waren helemaal niet zoals de mensen die we zien in Cowboy speelfilms, speelfilms uit Hollywood (de bijnaam is Kosherdal). Een meer trouwe beeld is een van een uiterst behoudend en goed gedragend volk. Ze waren hoofdzakelijk kerksgezind, en dus geloofs vluchtelingen hoofdzakelijk Puritanen, Mennonieten, Quakers. Hugenoten, Amish enz.

Welnu, kunnen wij echt zeggen dat de oude Saksen ook geloofs vluchtelingen waren opzoek naar vrijheid? Dat ze een meer oprechte levenswijze zochten? Zeer zeker! Om te beginnen was in hun ogen het Romeinse Rijk uiterst onzedelijk met zijn seks, en vreet orgieën, en openbare vecht bloed sporten waarin vaak duizenden mensen werden afgeslacht voor toeschouwer pret en vermaak. Goed, we leren vaak dat de kelten en Germaanse stammen ook vreemden dingen uithaalde, maar wat was meestal de bron van deze verhalen? De Romeinen zelf die met opzet valse berichten schreven over onze voorouders zodat de Romeinse legers volop ondersteuning kon verwachten van de belasting betalende onderdanen van het rijk. Zulke berichten zijn dus onbetrouwbaar en in wezen, Romeinse propaganda.

Een oud, voor de Romeinse tijd, geschift geeft ons het bewijs dat nodig is om aan te tonen dat onze oer stammen wel degelijk geloofs vluchtelingen waren, maar daar komen we later op terug.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>