• Home
  • Verlossing en Eeuwig leven
14 november, 2022
Charles E. Wiseman

Weet je wat de termen “gered” “eeuwig leven” in de Bijbel betekenen?

En weet u wat de voornaamste reden was dat Christus in het vlees kwam, en wat het voornaamste doel was dat Hij vervulde in zijn dood en opstanding?

Weet u wat uw lot en bestemming is na uw dood?

Het is triest te moeten zeggen dat de meeste christenen op deze vragen geen echt antwoord konden geven. Deze en andere vragen zijn daarom hier in dit boek uiteengezet onder de onderwerpen “verlossing” en “eeuwig leven”.

Verlossing is het belangrijkste begrip of onderwerp dat de Bijbel ons openbaart. Het heeft niet alleen invloed op ons nu, maar ook op ons toekomstig bestaan. Het heeft niet alleen betrekking op aardse dingen, maar ook op hemelse dingen.

De meeste nadruk van de Bijbel over dit onderwerp ligt op aardse dingen hier en nu.
Maar er bestaat al enige tijd een “heilsbedrog” dat verzonnen, niet-Bijbelse termen gebruikt, en alle nadruk legt op de toekomst en het hemelse aspect van het heil.

Dit boek zal dit bedrog ontmaskeren en aantonen dat de kerken en christelijke predikanten ons niet de juiste Bijbelse boodschappen over verlossing en eeuwig leven hebben verteld.

Inleiding

Verlossing is ongetwijfeld het meest overheersende onderwerp of boodschap in de Bijbel. Dit is terecht, want er is geen concept dat meer effect heeft op de mens dan dat van de verlossing. Het dicteert de aard en de toestand van niet alleen ons huidige leven, maar ook van ons toekomstige bestaan. Het onderstreept onze relatie met God, en de voornaamste reden voor Christus’ zending op aarde, die om verlossing draaide.

Wij zien vandaag mensen rondlopen die zich afvragen of zij “gered” zijn; terwijl anderen vrijmoedig verkondigen dat zij “gered” zijn, en zelfs het jaar, de maand en de dag noemen waarin zij “gered” werden, en de omstandigheden rond die gebeurtenis. Weer anderen denken er niet over na. Sommige christenen zullen zeggen dat als je niet “gered” wordt volgens hun “reddingsplan”, je naar de hel gaat waar je eeuwig zult branden in marteling. Weer een andere christen zal naar die christenen wijzen en zeggen dat ze niet echt gered zijn, ze denken alleen dat ze dat zijn.

De onderwerpen redding en eeuwig leven zijn bijna 2000 jaar lang bestudeerd en uiteengezet, met een aanzienlijke hoeveelheid wetenschap en denkwerk toegepast op hun betekenis. Maar het is duidelijk dat allen die over deze onderwerpen hebben gesproken, gedwongen waren zich met enige speculatie bezig te houden. Er zijn inderdaad bepaalde aspecten van deze zaken die niet duidelijk bekend zijn. Toch zijn er vele aspecten die fundamenteel, logisch en Schriftuurlijk consistent zijn. Het is de bedoeling van dit materiaal om de lezer enkele van deze fundamentele en Schriftuurlijk gezonde aspecten van verlossing voor te leggen.

Er wordt ook op gewezen dat er nu een fundamentele verlossingsleer bestaat die al verscheidene eeuwen de overhand heeft. De meeste mensen hebben zich vastgebeten in de traditionele overtuigingen en beelden die deze basisleer van de verlossing en haar relatie tot het eeuwige leven omgeven. Niemand schijnt in staat of bereid te zijn verder te kijken dan de gewone en schijnbare betekenis van deze begrippen. Dit is wat wij in dit boekje zullen trachten te doen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>