• Home
  • Satan verdreven – Deel 1
17 oktober, 2023
Sieuwerd Isachastra

REACTIE VAN DE VERTALER

Dit is de zoveelste vertaling van een geweldige boek wat in feite de hele satan/duivel hoax blootlegt. Ons volk is misleidt!

Nog dagelijks merk ik hoe ons volk zich blijft schuilen achter kerkelijke leerstellingen. Dit boek laat ook duidelijk zien dat het voor ons volk moeilijk is om van deze duivel/satan leer los te komen. Men raakt vertrouwt met iets waarmee zij zijn grootgebracht, dan is het moeilijk om deze doctrines los te laten.

Lees dit boek door en leer voor jezelf te denken. Want dat is wat er zeker moet gebeuren. Ons denken moet weer onafhankelijk worden gemaakt. Zolang ons denken afhankelijk blijft van kerkelijke dogma’s zal er geen onafhankelijk denken kunnen plaatsvinden. Het idee van bovennatuurlijke wezens heeft ervoor gezorgd dat ons volk gevangen is genomen in een cirkel van leugens en bijgeloof. Het gevolg is dat ons volk niets anders kunnen dan alleen maar blijven denken in kerkelijke dogma’s.

Wij zien in films en media dat er veel aandacht wordt besteed aan zogenoemde bovennatuurlijke krachten en wezens. Dit zorgt ervoor dat ons volk afgeleid blijft en van verre worden gehouden van de werkelijkheid. De werkelijkheid van de Bijbel is dat alles veel vleselijker is dan ons altijd is geleerd. Vergeet ook niet dat door joden veel valse doctrines zijn ontstaan wat ons volk heeft misleidt.

Titus leert ons dat wij onze oren niet moeten lenen aan joodse verdichtsels. Maar kerken doen het tegenovergestelde en raadplegen graag joodse vertalingen. De masoretische tekst is niets anders dan joods geïnspireerde bronteksten wat vele begrippen verdraait. Ons volk is misleidt met joodse verdichtsels waarvan vele op heidense bijgeloof is gebaseerd.

Ik hoop dat dit boek mijn volk wegwijs zal en kan maken in hun zoektocht naar de waarheid. Niets is wat het lijkt. De realiteit van ons bestaan wordt tegenwoordig bepaald door de elite. Zij bepalen voor ons wat realiteit is. Met behulp van de Mainstream Media weten zij ons denken te manipuleren. Onze realiteit wordt nog dagelijks bepaald door wat wij zien in de media.

COMMENTAAR VAN DE UITGEVER

Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan de eerbiedwaardige Nicholas Weins voor de inleiding en de bijlagen van dit boekje. Ik geef toe dat het geconcentreerde geestelijke vitaminen zijn en dat je er een beetje op moet “kauwen”. Het was de heer Weins die God gebruikte om de Bijbel voor de tweede keer in mijn volwassen leven tot een nieuw boek voor mij te maken. Ik vergeet nooit hoe geduldig hij me van schrift tot schrift leidde in de studie van alleen al het woord “hel”, waarbij hij naast de King James ook andere vertalingen gebruikte, een concordantie, enz. Zijn favoriete onderwerp was: wat is het hart en het doel van God geopenbaard in Zijn Woord. De specifieke studie van het woord “hel” gaf de uitgever een nieuwe visie op de wereld en een nieuwe liefde voor de mensheid.

Ik had het voorrecht om zo’n 15 jaar lang af en toe samen te komen bij mevrouw Alfreda Fiebiger thuis met meneer Weins in Minnesota en daar menig verhelderend en heerlijk uur in Bijbelstudie door te brengen. De Bijbel is een onuitputtelijke Bron, zoals God zelf onuitputtelijk is in Zijn Essentie. Tijdens één van deze studies benaderden de heer Weins en mevrouw Fiebiger mij met het onderwerp “Satan”. Ik verwierp het idee dat er geen persoonlijke Satan zou zijn volledig als on-Schriftuurlijk en ondeugdelijk. Bij deze gelegenheid gaven ze me John H. Fiske. Jr.’s Who Was the Tempter of the Human Race? waarvan ik moet bekennen dat ik het nooit gelezen had tot ongeveer een jaar geleden toen pastor Sheldon Emry uit Phoenix, Arizona ons een herdruk van hetzelfde boekje stuurde. Na het lezen van het boekje en het luisteren naar een aantal tapes van Pastor Emry, raakte ik echt geïnteresseerd. Ik schreef mijn vrienden in Minnesota dat ik nu niet alleen bereid was om het onderwerp met hen te bestuderen, maar dat ik er ook naar verlangde. Ik was vooral geïnteresseerd in een studie over “de duivel” in Judas 9, wat voor mij een probleem was. Een paar uur van lezen, studeren en discussiëren maakten de passage niet alleen duidelijk voor mij, maar gaven me ook de vreugde en het genoegen van een beter begrip van de Schrift en van God Zelf, wat vandaag de dag zo hard nodig is. Zie Bijlage A.

Tijdens deze sessie overhandigde Mevr. Fiebiger me een kopie van dit boekje dat je nu in je hand hebt, maar in de eerste druk, en vroeg Christian Research om het te herdrukken. Mevr. Fiebiger, een bedlegerige invalide, hielp bij het maken van de bijlagen en financiert deze druk. Ik wil nogmaals de heer Weins en mevrouw Fiebiger bedanken voor hun toegewijde diensten en pastor Sheldon Emry voor zijn hulp bij het redigeren van onze toevoegingen. We uiten onze dankbaarheid en complimenten aan de kunstenaar, Paul Bunch, die het effect van het licht van het Woord op “Lucifer” zo levendig in “beeld” heeft gebracht! We citeren graag J. Gresham Machen, D.D. in zijn inleiding tot Christianity and Liberalism (Christendom en Liberalisme):

Licht kan soms een onbeschaamde indringer lijken, maar uiteindelijk is het altijd heilzaam.

En nog een:

Niet het gewelddadige conflict tussen delen van de waarheid, maar de stille onderdrukking van de helft ervan, is het geduchte kwaad; er is altijd hoop wanneer mensen gedwongen worden om naar beide kanten te luisteren: het is wanneer ze slechts naar één kant luisteren dat dwalingen zich verharden tot vooroordelen, en de waarheid zelf ophoudt het effect van waarheid te hebben, doordat ze wordt overdreven tot onwaarheid – John Stuart Mills.

Het volgende is het overwegen waard:

In de naam van de Heer, onze Redder en Verlosser, die wij willen dienen, doen wij een plechtig beroep op u, die Hem ook wilt dienen en eren, om uw leerstellige overtuigingen opnieuw te toetsen, niet aan de traditionele theologie, maar aan het Woord van God, om zeker te weten of u “in het geloof bent” (2 Korintiërs 13:5), namelijk de waarheid die oorspronkelijk aan de heiligen is overgeleverd en die zij moesten verdedigen en aan anderen overdragen – E.A.L.

Dit boekje is zeker niet uitputtend over dit onderwerp. Het is echter zeer verhelderend en zou moeten dienen als een stimulans voor verdere studie. Moge God dit boekje gebruiken voor de vernietiging, niet van Satan, maar van ons eigen egocentrisme en onze eigen egoïstische en smerige verlangens en ons door Zijn Heilige Geest opwekken om de doelen te bereiken die onze Vader in de Hemel voor ons heeft gesteld!

In gebed,

Gerda Koch, Directeur Christelijk Onderzoek

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>