12 aug 2022

“Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij om de werken van de duivel te vernietigen’ (1 Johannes 3:8). Het belang van het onderwerp Het bovenstaande citaat uit de Bijbel, benadrukt het belang van een goed begrip van wat de duivel en Satan betekend. Aangezien Christus geopenbaard werd om het werk ervan

12 aug 2022

“Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij om de werken van de duivel te vernietigen’ (1 Johannes 3:8). Het belang van het onderwerp Het bovenstaande citaat uit de Bijbel, benadrukt het belang van een goed begrip van wat de duivel en Satan betekend. Aangezien Christus geopenbaard werd om het werk ervan te vernietigen, is het duidelijk dat we Gods plan van verlossing niet zullen begrijpen, tenzij we een duidelijk en ...

12 aug 2022

“En de HEERE zag hem aan en zeide: Ga heen in deze uw macht, en gij zult Israël redden uit de hand der Midianieten; heb ...

12 aug 2022

Er zijn zoveel mensen die blindelings zweren dat zij de juiste sabbat houden. Natuurlijk als de ene groep gelijk moet hebben, dan is de andere ...

12 aug 2022

“Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij om de werken van de duivel te vernietigen’ (1 Johannes 3:8). Het belang van ...

12 aug 2022

Een van de meest voorkomende leerstellingen van de Protestantse en Katholieke kerken over de “ziel” van de mens is dat deze bij de dood het ...

12 aug 2022

Hoofdstuk 4 En er was een zekere bedelaar, Lazarus genaamd, die vol zweren aan zijn poort lag, en verlangde gevoed te worden met de kruimels ...

12 aug 2022

Een voorwoord van de vertaler Hoewel dit bericht uit 2018 is, is deze nog even relevant. Wij hebben inmiddels al vele zaken aan de kaak ...

12 aug 2022

Er zijn misschien geen vragen die zo intrigerend en belangrijk zijn als die welke betrekking hebben op de oorsprong van onszelf, ons ras en onze ...

12 aug 2022

“Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij om de werken van de duivel te vernietigen’ (1 Johannes 3:8). Het belang van ...

12 aug 2022

Een voorwoord van de vertaler Hoewel dit bericht uit 2018 is, is deze nog even relevant. Wij hebben inmiddels al vele zaken aan de kaak ...

>