• Home
  • Is doctrine belangrijk? – De Heilige Geest is gegeven voor gehoorzaamheid – Deel 6
8 januari, 2023
Sheldon Emry

De Heilige Geest is gegeven voor gehoorzaamheid

Op de vorige bladzijden hebben we ontdekt dat gehoorzaamheid ons helpt de ware leer te herkennen:

“Indien iemand zijn wil zal doen, zal hij van de leer weten of zij van God is, of dat ik van mijzelf spreek.” Johannes 7:17

Misschien wordt de heilige geest op dezelfde manier gegeven als de ware leer: Hij wordt niet gegeven aan hen die er alleen maar om bidden en vragen, maar hij wordt gegeven aan hen die de wil van de vader gehoorzamen:

“En wij zijn zijn getuigen van deze dingen; en zo is ook de heilige geest, die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzamen.” Handelingen 5:32

Gehoorzaamheid is het eerste; daarna zegent God ons met kennis en de heilige geest, die ons in de waarheid leidt.

Pinksterpredikers prediken dat “de Heilige Geest” komt tot hen die bidden en erom vragen. Zij hebben religieuze diensten waarbij zij mensen de handen opleggen en bidden dat zij “de Heilige Geest krijgen”, maar Petrus zei dat God de Heilige Geest geeft aan hen die Hem gehoorzamen.

Hetzelfde geldt voor de leer. Gehoorzaam God en Hij zal u zijn leer openstellen. Hij zal je de geest geven om het correct te interpreteren. Hij zal u wijsheid en begrip geven, als u gehoorzaamt.

Dit betekent niet dat Hij u wijsheid en begrip zal geven, als u elke jota en tittel van de wet gehoorzaamt.

Maar met het begrip dat je al hebt, als je je zo goed mogelijk bekeert en gehoorzaamt, zal God je verder leiden in de leer en de gehoorzaamheid.

De Heilige Geest zal ons in de ware leer leiden

Laten wij meer lezen over “de heilige geest op dit punt”, zodat wij begrijpen wat deze moest doen.

Wat volgt zijn de woorden van Jezus. Als we Webster’s definitie van “doctrine” gebruiken (zoals we eerder in deze studie hebben geleerd) zien we dat Johannes 16 DOGMA is, omdat het Jezus’ doctrine is. Hij preekt over de heilige geest, te beginnen in vers 12:

“Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar gij kunt ze nu niet verdragen. Maar wanneer hij, de geest der waarheid, komt, zal hij u in alle waarheid leiden; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij hoort, dat zal hij spreken; en hij zal u de komende dingen tonen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal van Mij ontvangen en het u verkondigen.” Johannes 16:12-14

Predikanten, meestal in Pinkstergroepen, beweren vaak dat zij “de Heilige Geest” hebben. Waarover preken zij? Ze preken over “de Heilige Geest” – en dat is ALLES waarover ze preken. Ik heb hele preken gehoord over ”het krijgen van de Heilige Geest”. De Pinksterbeweging houdt vol dat “de Heilige Geest” een echt persoon is.

Volgens Jezus’ dogma (leer) in Johannes 16:12 -14, zijn hier de eigenschappen van de heilige geest:

1. Vers 13 stelt dat de heilige geest u in alle waarheid zal leiden.

2. Vers 13 stelt ook dat de heilige geest niet van zichzelf zal getuigen. Het leidt er niet toe dat predikanten maar door blijven gaan over de heilige geest.

3. Bovendien staat in vers 13 dat de heilige geest de komende dingen zal laten zien. Hij zal Gods profetieën openen. En waar zul je Gods profetieën lezen? U zult ze lezen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament; maar het is de heilige geest die u deze profetieën zal laten zien en hoe ze in vervulling gaan.

4. Vers 14 zegt dat de heilige geest Jezus zal verheerlijken. Veel predikers die beweren “met de heilige geest vervuld” te zijn, verheerlijken Jezus niet, omdat zij valse doctrines prediken, en zich dan omdraaien en zichzelf verheerlijken omdat zij “de heilige geest” hebben. Je wordt verondersteld te denken dat zij beter zijn dan andere mensen omdat zij “de Heilige Geest” hebben. Toch zei Jezus in Johannes 16:12-14 dat de heilige geest (geest der waarheid) niet uit zichzelf zou spreken. Hij zou u de waarheid geven en Jezus Christus verheerlijken. Dit is het dogma van Jezus!

Laten we dit dus goed begrijpen als we lezen over de heilige geest en wat het doel van de heilige geest is voor Gods christelijke volk.

Vermijd hen die valse leer prediken

“Groet elkaar met een heilige kus. De Ecclesia van Christus groeten u. “Nu bid ik u, broeders, let op hen, die verdeeldheid en overtredingen veroorzaken, in strijd met de leer, die gij geleerd hebt; en mijd hen.” Romeinen 16:16-17

Het lijkt erop dat de moderne kerk dat heeft veranderd in: “Nu bid ik u, broeders, let op hen die verdeeldheid zaaien en aanstoot geven aan de leer, die gij geleerd hebt; en mijd hen.”

Dat is voor een groot deel hun zogenaamde zendingswerk. Ze spelen met de ongelovigen op elke mogelijke manier.

Zo’n 10 of 15 jaar geleden had Billy Graham bijeenkomsten in Florida en organiseerde hij een jeugdseminarie met een rockband die zich afzijdig hield van de grote zaal. Billy Graham rechtvaardigde het door te zeggen: “Nou, dit is de manier waarop we de jongeren kunnen krijgen. Ze komen binnen om de rockmuziek te horen en dan kunnen we het evangelie aan hen verkondigen.” Dus hij rechtvaardigde dit door te zeggen “als we ze op deze manier kunnen bereiken, dan prediken we het evangelie en zullen ze het horen.”

Je zult dat soort leer niet vinden in het Nieuwe Testament. In feite, in het volgende vers, is er een scheiding. Er is eigenlijk een oproep aan de christenen om zich af te scheiden van hen die niet willen geloven. Christenen moeten wegblijven van ongelovigen en alleen met christenen omgaan.

“Want dezen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik, en bedriegen met mooie woorden en mooie praatjes de harten der eenvoudigen.” Romeinen 16:18

Moeten christenen, gezien deze drie verzen in Romeinen 16, op enigerlei wijze samenwerken met hen die leren dat de Joden Israël zijn? Het antwoord is duidelijk NEE, want hun leer bedriegt de harten van de eenvoudigen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>