• Home
  • Het geheim – Interlopers Ontmaskerd
3 december, 2022
Adam de Witt

Wij de Saksen, en niet de flauwekul van het Jodendom, zijn Gods uitverkoren volk. De Joden denken dat ‘uitverkoren’, betekent dat ze alles mogen doen tegen andere mensen zoals we in Palestina zien gebeuren. Goed, de Joden zeggen dat er terroristen in Palestina zitten maar de Palestijnen hebben van de Zionisten geleerd dat bommen planten doeltreffend kan wezen want dat was de manier waarop de Joden hun dankbaarheid aan de Britten toonden. De Britten hadden het land bevrijd van de Turken in 1917 ten bate der Zionisten. Maar de Britten zeiden dat de Joden met de Arabieren moesten samen leven, dat was niet wat de Zionisten wilden. Dus werden de Britten het land uit gejaagd door Britse mikpunten op te blazen. Alle hoofd ministers van de Joodse staat waren hierbij betrokken. Gods koninkrijk kan nooit op die wijze worden bevestigd. Om te beginnen moet Jezus de hoeksteen daarvan wezen. Maar de hoeksteen van de Joodse staat was dood, verdriet en bommen ondersteunt door de Dollar.

De joden snappen niet dat ten einde, om te regeren, moet men eerst een dienst knecht van Koning Jezus zijn. Dat kunnen ze nooit aanvaarden want Jezus zei dat hij voor de verloren stammen van Israël is gekomen en die alleen. Aangezien de Joden het ware volk Israël in geen enkele zin voorstellen zit er glad geen kans op dat ze ooit de dienst knecht van Jezus worden. Het blanke ras wordt door de gehele wereld aangezien als het Christelijke Westen. Dat is zo omdat wij het volk zijn die het Christelijke geloof zoeken te verspreiden… waarom? Omdat wij de verloren schapen van het Huis Israëls zijn. Zijn de Joden Gods volk? Mijn boek zegt van niet, maar wat zegt de Bijbel? “Hieraan kent gij den geest van God; (hieraan weet je wat God denkt) alle geest (ziel, algeheel gedachtegang van een mens of volk) die belijdt dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, en alle geest die niet belijdt dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is… dit is de geest (ziel, mens of volk) van den antichrist…1 Johannes. 4:3

Toen de Apostelen het geloof aan het verzuiveren waren door de leer van de bevestigde kerken aan te vallen, (met name die van de Farizeeën) ontstond er een breuk. Diegenen die de Talmoedische leer de Farizeeën trouw bleven scheiden zichzelf af van diegenen die zich Christen noemden. De redenen zijn veelvoudig maar een groot struikelblok was het herkennen dat Jezus de Koning is.

Alle kerken zijn instellingen voor multirassen samenleven, ook al rond 30 n. Chr.. De kerken der Farizeeën (Synagogen) waren gevuld met al de volken die de Assyriërs 700 jaar eerder daar in het voormalige Israëlitische thuisland hadden geplaatst, tezamen met de overblijfselen van het ware Israël volk.

Dit land was hoofdzakelijk onder het bewind van een Edomietische overheid met een Edomietische koning, Herodes, den koning van Judea. Dus voor een multirassen gemeente is het onvoorstelbaar dat de redder van Israël ECHT alleen voor Israël kwam. Daarom was Jezus afgekeurd en dat doen de kerken nog, zij hebben een andere Jezus, een Jezus die ze zelf hebben verzonnen die iedereen lief heeft. De Jezus van de Bijbel is voor alle mensen ja… alle mensen van Israël. Diegenen die in de tijd der Apostelen deze enkelvolks redder niet konden aanvaarden scheiden zich. Het was dus tevens een rassen en een geloofsscheiding.

1 Johannes 2.19
“Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet (ze waren ons geslacht of ras niet) want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.”

(Maak ééns een poging om in een kerk gemeente de les te geven dat Jezus alléén voor Saksen / Israël gekomen was en voor hen alleen, en kijk eens hoe vlot de handel uit elkaar scheurt!).

De Edomietische kerklieden voelden zich vooral hierdoor aangesproken en waren erg woedend. Ik kan ze al horen, “Racisten, Fascisten enz.”! Maar wij zijn niet de leugenaars, maar diegenen die dit niet willen aanvaarden, “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? (Welke mensen herkennen nog niet na 2000 jaar dat Jezus de Christus is, de gezalfde zoon van God? Ra, ra) Deze is de antichrist (dus niet een man maar een volksgroep) die de Vader en de Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft de Vader niet…” 1 Johannes 3:22 23

Hoe vaak horen we niet dat men zegt dat de Joden God hebben? Maar de Bijbel zegt dat diegenen die de Zoon niet erkennen hebben geen herkenning van God. In Titus krijgen wij een nog helder beeld van de volksgroep die antichrist is, Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de BESNIJDENIS zijn; welken men moet de mond stoppen ja, wij moeten hun monden stoppen maar zij willen onze monden stoppen die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, (dat doen ze nog steeds door de besmettelijke media dat propvol zit met Talmoedische gedachtegangen) om vuil gewins wil… Deze getuigenis is waar Daarom BESTRAF hen scherp”, (maar ze willen ons bestraften met hun antichrist anti-racisten wetten, wetten die er voor zullen zorgen dat wij ten ondergaan). En wat voor leer moeten wij op onze hoeden voor zijn? “En zich niet begeven tot Joodse fabelen en de geboden der mensen (kerk- en parlements-wetten) die van de waarheid afkeren”, Titus 1:10-14. Jezus zei dat deze mensen leugenaars zijn, dus als ze zeggen dat ze het uitverkoren volk zijn, dan is dat een Joods fabeltje. Welnu, dat heb ik met dit boek heel makkelijk aangetoond. Zij zijn diegenen die zeggen dat ze Joden zijn om ons in de maling te nemen dat ze Israëlieten zijn maar ze zijn het niet, zie Openbaring 2:9.

Het Joodse gelooft leerd1 december 2003 in de Talmoed dat Jezus een hoeren jong was, dat hij een goochelaar was. Dat hij tegen een baksteen ging bidden. Dat hij een dwaas was, dat hij verminkt was, dat hij op verschillende wijzen moest worden gedood zoals ter dood koken in stront… JA IK LIEG NIET dit staat allemaal in de Talmoed. Er is geen enkele geloof ter wereld dat zo’n haat voor onze Koning heeft. Het waren ook Joden die de zogenaamde kunst werk Piss Christ maakten. Maar dat geeft niet want ik ben nu bezig met een prachtige kunstwerk, Piss Rabbi.. Wel goed, ik heb geen tijd voor zoiets maar stel dat iemand dat nou werkelijk zou doen wee o wee.. Kijk, diegenen die zulke lasterlijke ‘kunstwerken’ maken als Piss Christ zijn niet diegenen voor wie Jezus kwam want die zijn antichrist. Zelfs de moslems hebben niet zo’n haat voor Jezus.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>