• Home
  • Het geheim – Het geheim
3 december, 2022
Adam de Witt

Het Geheim

Met dit boek krijgt U een archeologische waarheid die geheim word gehouden van U door de overheid en hun instellingen. Het geheim zorgt ervoor dat hun huidige binnenlands en ook buitenlandse doelstellingen onder hun heerschappij blijven. Ze werken samen met al de andere Nieuwe Wereld Order ‘jochies om de erfenis van de ‘zwerver’ te behouden voor zichzelf. Dat erfenis komen later op terug.

In dit boek heb ik het vaak over ‘Saksen’ en ‘Germanen’ en ik gebruik de naam ‘Saksen’ als een overkoepellende uitdrukking voor alle Germaanse stammen ondanks het feit dat de ‘geleerden’ van de overheidsinstellingen uitmaken dat de ‘Saksen’ maar een onderdeel waren van de Germaanse stammen. Dit doe ik voor heel goede redenen, en dat wordt later wel duidelijk.

Maar eerst verklap ik het geheim, het Saksische volk is een Semitisch volk, maar daar komt nog bij, en dat ze afkomstig zijn van de verloren stammen van Israël. Laat dit geen schok wezen want het bewijs is onstuitbaar Let ook goed op dat ik Israël zei ik gebruikte niet het woord ‘Jood’. Voordat U verder leest moet U heel goed opletten dat wanneer U de woorden; Israëliet, Semiet of Hebreeuws, ziet dat U beslist niet ‘Jood’ mag denken. Als ik ‘Jood’ wil zeggen, dan zeg ik dan wel, Jood.

Alle overheids instellingen pogen ons wijs te maken dat de boven aangegeven uitdrukkingen zoals, ‘Israëliet’ gewoon andere woorden zijn voor “Jood”, maar ten onrechte! Nergens in de Bijbel staat dat ze hetzelfde betekenen, wat nog meer is, in de Bijbel kunnen we lezen in de boeken der Koningen, dat de Israëlieten in een oorlog waren tegen de Joden, en worden dus uitgemaakt als twee verschillende volks groepen.

Wij kunnen geen juist begrip krijgen over volksbeginselen als we ons inzicht beperkt houden aan verouderde en achterhaalde overgegeven leerstellingen. Het ‘Joods’ zijn is een geloofsvraagstuk, het is niet een rassenvraagstuk, net als het Katholiek zijn. Als we katholiek zeggen, hebben we het dan over Italianen? Vanzelfsprekend dus niet want we weten dat er Ierse, Duitse, Mexicaanse en Filippijn Katholieken ook bestaan. Alzo is het ook met het Jodendom. Joden zijn niet een ras of volk maar een geloofs groep.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>