• Home
  • Het geheim – Een Ingrijpende Denkwijze
3 december, 2022
Adam de Witt

‘De intellectuele slangen zijn niet tevreden met het verkrachten van onze beschaving, hun doel is een één wereld cultuur met een éen wereld instelling waarvan uiteindelijk het Saksische volk verdwijnt. Ze zorgen ervoor dat het Saksische volk de wil opgeeft om als een volk te bestaan. Om daar in te slagen begonnen ze een culturele oorlog. In een culturele oorlog zijn de slachtoffers uiteindelijk de mensen die de aangevallen cultuur ontwikkelde. De werkwijze van zulke oorlog-voerders is langzaam en verraderlijk Dus door de loop der tijd werd onze Saksisch, gezellige bouwkunst vervangen met de koude en saaie Bauhaus blokkenstijl die verzonnen werd door de afstammelingen van Ezau; onze muziek is vervangen met het Afrikaanse rimboe gedreun in de vormen van Jazz, Blues, Rock and Roll, Reggae, Pop enz.; onze natuurgetrouwe schildenkunst is vervangen met de krankzinnige verf spetters, ook ingevoerd door de nakomelingen van Ezau. Ook onze taal wordt volledig verziekt door het inbrengen van woorden van een andere culturele bron zodat zij langzamerhand vergaat. Alzo onze eens oprechte wetten van Christelijke bron zijn nu vervangen door egoïstisch Humanisme, waarin men nu gelooft, “als het lekker voelt, dan moet je het maar doen” Daardoor zien we meer kinderporno en kinderverkrachting en, want in de ogen van de zieke, smerige misdadigers is het lekker… voor hen is de pijn van hun slachtoffers een ontaarde pret. Het nadeel van Humanisme is dat niemand meer een onderscheiding kan maken van wat gezond is en wat walgelijk is. Men denkt dat men weet wat goed of slecht is maar de maatregel is nu gewoon afhankelijk van zelfsmaak of een gemeenschappelijke zelfsmaak in de vorm van overheidswetten die gestuurd worden door een krankzinnige media. Als een volk denken wij dat wij zelf kunnen uitmaken wat goed of slecht is of wat lekker of walgelijk is maar in wezen gaan wij uit van onze eigen meningen en we vergeten dat, één mans brood is een ander mans dood, of één mans pret is een ander mans ellende. De uitslag is een maatschappij die bedenkt en wiens volk op uitsterven staat.

De wereld wordt overbevolkt zeggen ze almaar.. ja dat klopt, maar niet met Saksen’ Waar zijn de baby’s zodat we een toekomstig geslacht mogen zien? Om het bevolkingspeil in stand te kunnen houden heeft elk gezin ten minstens vier kinderen nodig! 1,5 kinderen per gezin is niet genoeg voor het instandhouden van een volk, laat staan een welvaartsstaat en verzorging voor het huidige geslacht in hun ouderdom. Als het lage geboorte getal nog niet erg genoeg is, is er nog meer ellende want het geslacht dat nu “vruchtbaar is trouwt en brengt minder Saksen voort. Dit kort omdat, ook al kiezen ze voor baby’s, dat de kinderen die velen van hun voortbrengen zijn van een ander volk vanwege een rassenmoord die het land plaagt… gemengde huwelijken. Een halfbloed is geen Sakser Z’n iemand, ook al is die hier geboren, is van een ander ras; ook al kunnen ze lekker gezellig koffie zetten, zijn ze geen Saksen. Ook al is een hond in een stal geboren, wil dat nog niet zeggen dat het een paard is!

In de jaren zestig moesten Nederlanders zo nodig het land verlaten omdat het zo vol was maar sinds die tijd werd het land voller gemaakt door bevolkingen die niks met ons te maken hebben. Nu zeggen de volksverraders in het bewind, omdat de blanken geen baby’s meer maken moeten wij meer niet-blanken invoeren. Waarom maken ze het leven niet gemakkelijker voor blanken om meer kinderen te hebben? Je moet nu echt niet zo gek zijn om te geloven dat de kleurlingen zo graag willen werken voor onze oude- van-dagen zodat hun belastingen kunnen worden gebruikt om oude blanken te helpen in de toekomst. Je moet goed beseffen dat de huidige kinderloze blanken, eenzame en verarmde oudjes zullen worden, met een vooruitzicht op euthanasie, “that is the price you pay”.

Wie in Nederland is er van bewust dat in Zuid Afrika de blanken ééns de meerderheid waren en dat de blanken daar eerder aankwamen dan de zwarten? Maar steeds meer zwarten kwamen het land binnen en voor elke blanke baby, werden vijf zwarten geboren. Op die wijze is het duidelijk dat de blanken snel in de minderheid zal komen. Dan, opgehitst door Edomieten zoals Joe Slovo schreeuwden de zwarte, dit is nu ons land, een kogel voor elke boer! Omdat de Nederlanders zo lief gezind zijn voor kleurlingen, zegt God, hier ik geef je een stel want wie niet horen wil moet voelen. Zijn al die kleurlingen echt alleen maar donkerhuidse blanken? Is het nu echt prettig in de steden van Nederland waar de kleurlingen nu de meerderheid uitmaken? Zal jij als je een blanke vrouw bent echt op je gemakje in de nacht door deze buurten wandelen? Zijn deze mensen echt Nederlanders? En als je meer Nederlanders wil hebben, waarom maak je geen Nederlanders, is het zo akelig om de geslachtsdaad uit te voeren binnen een gehuwde staat? Wat zal je zeggen wanneer de kleurling meer dan 50% van de bevolking van Nederland zal uitmaken, en dat de kleurlingen dan zeggen weg met de blanke minderheid, dit is ons land? Het kan hier nooit gebeuren? Wie had ooit gedacht dat hele streken binnen de Nederlandse steden nu onveilig voor blanken zijn geworden? O ja de blanken in Zuid-Afrika waren zo euvel, maar is dit misschien niet een zaak van, dat wij denken dat wij zo rechtvaardig zijn zodat wij geen besef hebben van de werkelijkheid dat de blanke Zuid-Afrikanen hadden te verduren? Welnu, Wake up to the real world! (Wakker worden tot de werkelijkheid des werelds).

Als alle rassen gelijk zijn, waarom dachten de Indonesiërs dit dan niet? O ja maak smoesjes voor hen maar de werkelijkheid staat als een paal boven water… alle blanken werden uit het land gezet. Waar zijn de blanke Indonesiërs? Niet in Indonesië Waar zijn de blanke Indiërs, Blanke Indo-Chinezen, de blanke Maleiers, de blanke Kongolezen, de blanke Algeriërs, de blanke Angolanen, de blanke Mozambiquenaren? Ze zijn alle etnisch gezuiverd! Waar waren al die keurlingen-mensenrechten verenigingen die in opstand kwamen om de blanken in die landen te redden of beschermen met kreten zoals, alle mensen zijn gelijk in Gods ogen laat ze hier blijven; Angola (of de Kongo enz), is nog niet vol! Heeft U ooit van zulke groepen gehoord? Ik niet Misschien was de houding van de kleurlingen toen, zoals die in Zimbabwe nu. Toen de blanken uit Kenia etnisch werden gezuiverd zei de nieuwe zwarte leider; “Ik hou van de Engelsen (blanken)… waar ze behoren te zijn, in Engeland! Blanken eruit!” Mogen wij dan zeggen voor Nederland: “Wij houden van de kleurlingen,… waar ze behoren te zijn, in hun landen,… kleurlingen eruit!”? Als de Aziaten, Aziatische landen mogen hebben en Negers, Neger-landen mogen hebben… waarom dan mogen wij geen Blanke landen hebben?

O wee als men hier wat van durft te zeggen want de overheid brengt meer en meer wetten in om de mond van alleen de Saksen te snoeren. Dit houdt in dat de overheid TEGEN het Saksische volk werkt en is dus een duistere vijand, en samenzweerder van een verduisterde kliek. Als wij niet mogen uitkomen voor het voort bestaan van ons volk onder de heilige wetten van God, dan is de overheid die ons onderdrukt geen stuk beter dan die van de Nazi’s en de Stalinisten De overheid die ons volk niet ondersteunt, is dus tegen ons.

Omdat ik mijn woorden niet slik, ben ik een ketter. De intellectuele snobs hebben er voor gezorgd dat ik nu een ketter ben omdat ik deze waarheid heb verkondigd, zelfs de Kerken hebben hun zielen verkocht aan de één-wereld rassenmoord denkwijze. Maar onze koning, Zijne Majesteit Koning Jezus zei dat op een dag zullen alle volkeren voor hem staan als één, en dan zal hij ze scheiden zoals een herder schapen van geiten zal scheiden. En voor hem (Jezus) zullen al de volken vergaderd worden… (welnu, wie brengt al de volken tezamen? Ja, de kerken, en wat zegt Jezus? O wat gezellig, dat hebben jullie leuk gedaan… wel nee, dit doet Hij) en Hij zal ze scheiden, GELIJK de herder de schapen van de bokken scheidt. Mattheus 25:32. Dit is niet een scheiding van gelovigen van ongelovigen, maar van volken. In de Griekse tekst voor het woord volk staat ‘Ethnos’ vanwaar wij het woord etnisch ontlenen. Sommige mensen houden niet van de gedachte gang welke beweerd dat een samenzwering de order van de dag is, maar laat ik het zo stellen..

“Als er iets op een eend lijkt, en loopt als een eend en het kwekt als een eend, en het zwemt als een eend… dan is het waarschijnlijk een eend… Het lijkt als of ze onze taal haten, onze cultuur haten en ons volk haten… ja, het lijkt zo. Waarom lijkt het zo? Omdat het zo is. Omdat ze het Saksendom haten! Laten wij dus niet voor hun troep vallen. Weg met Rock en Jazz, weg met Bauhaus, weg met moderne kunst weg met Humanisme, weg met hun nep woorden, weg met hun propaganda in hun Edomietsche films en TV schouws, weg met multiculturele rassenmoord, weg met de VN, weg met valse leiders zoals de clowns die zich regering roemen en denken dat wij hun melkkoeien zijn, en weg met egoïsme want diegenen die baby-moord toestaan (abortus) worden verantwoordelijk gehouden als medeplichtig in de gruwelijke holocaust uitgevoerd op de meest onschuldigste in het land, Saksische baby’s.”

Om deze oorlog te kunnen winnen moeten wij eerst bewust zijn van hoe de vijand vecht, en wat hun middelen zijn en wat hun doelen zijn. Het is ook belangrijk om te weten dat de vijand onder ons woont en leeft, en dat het slagen van hun oorlog afhankelijk is van hun geheimhouding en onze sluimering. De wapens in z’n oorlog zijn ideeën, zoals de Bijbel het goed uitdrukt, we vechten niet tegen vlees en bloed, dus niet mensen neer knallen, maar tegen machten in hoge plaatsen. Dat houdt in dat we tegen de denkwijze van de intellectuelen en machthebbers strijden.

“En als je door een gehersenspoelde neocommunist word beschuldigd dat je een fascist of racist ben, waarom moet je hun dan de overheersing geven door zwakzinnigheid te tonen, met lompe uitspraken zoals, “Welnee, ik ben geen racist, ik wil alleen dit of dat en trouwens, een van mijn beste kennissen is een zwarte” of zoiets geks, want ze zullen je toch niet geloven. Je beantwoord dwazen dusdanig; “Ik ben een racist, ik kan er niks aan doen, ik was zo geboren, het is genetisch, het is mijn lifestyle, er komen steeds meer van onze soort erbij, we gaan niet weg, dus wen er alvast maar aan.” “Als de volkshaters, de multiculturele rassenmoordenaars te machtig blijken dan moet je doen als of je achter hen staat, want om ze “in de rug te steken” moet je eerst achter hen komen te staan! Ja, twee kunnen het ondermijnen spel spelen. Vaak kan je de onheilige misdaden van de vijand het best ondermijnen als hij denkt dat je zijn vriend bent. Zo werkt nu eenmaal een ondergrondse beweging, maar geduld is belangrijk want je moet toch geduldig wezen voordat dit bedorven Babylonische stelsel ineenstort, en ineen storten zal het.”

We Hebben Van Alles en Nog Wat Gepoogd en Nog Lukt het Niet…

Het Saksische volk heeft dan wel van alles gepoogd, van Communisme tot Nazisme tot Humanisme tot Democratie en nog loopt het in de soep. Voor duizenden jaren hebben we elkander afgeslacht en in de twintigste eeuw hebben we het helemaal bont gemaakt met twee wereld oorlogen waarin hoofdzakelijk Saksen met Saksen vochten, en wie was daarvan eigenlijk de winnaar? De Duitse Saksen waren teneer geslagen, maar hebben wij onze cultuur kunnen behouden en een toekomstig Israëlitisch nageslacht kunnen verzekeren? Nee. Zelfs de VSA is in verval. In plaats van vreemden boven onze eigen volk lief te hebben, gaan wij liever verdragen maken met de heidense volken, iets dat ten strengste verboden is onder de wet van God. Maar ja, wie kent nou de wet van God? De verraders hebben het ons wijs gemaakt dat die wetten aan de joden toe behoorden of werden beëindigd door Jezus ondanks het feit dat deze wetten tot in eeuwigheid voor ons geldig zijn. (Maak kijk, ik maak het makkelijk voor je, ik geef een overzicht van de wetten met de “Invoegsel”.)

Omdat wij de wetten niet kennen, blijven wij het als maar verkeert doen en daarom zitten we nu in de moeilijkheden. Waarom geven we de wetten van God niet even een kans? Komaan gebruik ze voor je dagelijkse leven, stop met varkens vlees eten, weg met het kerstfeest, poog de echte feesten de houden, schei uit met het genieten van Talmoed TV en Talmoed muziek, herontdek je eigen beschaving, breek vriendschappen af met kleurlingen en homo’s af, schei uit met het versturen van geld naar de derde wereld (toen ons volk daar zat was er geen honger, ze hebben ons er uit getrapt, ze zijn zo knap, welnu, laat ze dan voor zichzelf zorgen), geef liever geld aan arme blanke kinderen, Rusland zit er vol van.. zelfs hier ook.

De Bijbel vertelt ons dat als wij ons niet aan Gods wetten houden dat we dan de gevolgen daar van moeten aanvaarden, het is een zaak van oorzaak en gevolg.

Opdat wij kleurlingen liever hulp geven dan rasverwanten is het gevolg daarvan dusdanig, Daarom zal ik (God) de kwaadste der heidenen (kleurlingen) doen komen, die hen (de Israëlieten/Blanken) huizen erfelijk bezitten zullen en zal den hoogmoed der sterken doen ophouden… Ezechiël 7:24 Ja we zullen kleurlingen krijgen totdat ze onze huizen nemen, totdat we ze spuug zat zijn, dat is al opgang in onze steden.

Het is tijd dat we anders beginnen te denken over onze toekomst. De genen die zich daar niet in zullen verdiepen zullen geen toekomst hebben. Het is te laat om de dwaas uit te hangen, wordt wakker en zoek de rechtvaardigheid die toepasselijk is voor een uitverkoren volk… dien de Koning, dat doe je door het streven naar zijn wetten. Stem voor niemand in een verkiezing, want ik ben al gekozen. Ik heb een Koning… eeuwig leve de koning! Wij zijn Israël, het nieuwe Jeruzalem, niet een stad maar een volk. Maak jezelf gereed voor het verval van het Babylonische stelsel, welke multicultureel is, het valt alleen pijnlijk voor diegenen die er van houden, voor ons is het een redding.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>