• Home
  • Het geheim – De Rotte Vijgenboom
3 december, 2022
Adam de Witt

De Ashkenazim en de Sefardim zijn vermengd met de Kanaänieten en Ezau oftewel de Edomieten. De voorspellingen voor de Edomieten volgen daardoor het geslacht van de Ashkenazim en de Sefardim. Omdat ze zich als Juda verklaren, zijn ze aangegeven in de Bijbel als de slechte vijgen. Een hoop kerklieden denken dat de voorspelling in Mattheus 24:32-35 een gezegende belofte is voor de Joden want ze zeggen dat dit naar de opbouw van de Joodse staat wijst sinds 1948. Het klop dat het naar de opbouw van de Joodse staat wijst maar er zit voor hen daar geen zegen in want dit gaat over dezelfde vijgenboom in Mattheus 21.19 die Jezus vervloekte zodat het stierf. Jezus gaf de Joodse staat maar een beperkte tijd om aan de wereld te bewijzen dat ze Gods uitverkoren volk zijn. Kennelijk willen ze dat zo graag doen want de Joden beweren dat ze een beter maatschappelijk gevoel hebben dan andere volken. Zij zijn de eersten die racist schreeuwen en mensen rechten willen beschermen tegen gemene koloniale blanken en zetten op touw allerlei mensenrechten bewegingen zoals feminisme, socialisme, communisme, humanisme, het ANC, enz.. Ja ze bemoeiden zich met de maatschappijen van alle landen waar onze stammen zitten, en waren al te vlot om aan te tonen waar wij fout gingen. Dus in hun land konden ze aan onze ‘stomme’ Christenen laten zien hoe dat nou werkelijk te werk moest gaan. Van hun schone voorbeeld kunnen wij zien wat Gods ‘uitverkorenen’ volk flikt, want daaraan kunnen wij zien hoe het moet…

Dus je blaast eerst je Britse beschermheren op uit dankbaarheid dat ze de Ottomanen uit het land hebben gezet, zodat je een apartheid Zionist staat kan oprichten… OKÉ.. dan met groepen zoals de Stem Gang ga je Palestijnse dorpjes in en je slacht ze allemaal af…oké… Omdat dit je Arabieren buren nijdig maakt moet je er voor zorgen dat je beste vriend, de Amerikanen, je steun geeft in het geval dat je buren, door je rotte houding, je aanvallen. Om dat te verrichten, blaas je het Amerikaanse oorlogsnip, de USS Liberty op, zodat ze denken dat de Egyptenaren dat deden.. . oké, nadat je 700.000 Palestijnen etnisch gezuiverd heb en de woestijn in geduwd, beweer je dat waar ze dan nu zitten Palestina is, maar in wezen zit jij in het echte Palestina maar je heb het gewoon omgedoopt met en Bijbelse naam zodat al die ‘stomme’ Christenen er in trappen dat Gods volk eindelijk thuis is… oké… dan, als een Palestijnse zegt, genoeg is genoeg, ik vecht terug, dat je hem als terrorist uitmaakt omdat je hem gek heb gemaakt… oké, ik snap het, zo moet je de zaak aanpakken als je een uitverkorene ben. Dan ga je het weinige land de Palestijnen nu over hebben nog verder inkrimpen met zoveel Joodse nederzettingen dat je 40% daarvan kaapt met buitenlandse steun. Natuurlijk kan je bewijzen dat God aan jou kant staat want je kan al die Arabieren met geweld verdrijven maar, zonder de biljoenen dollars en overste wapens ontwikkeld door vernuftige blanke Saksen, hadden de Arabieren je al lang geleden in de zee geduwd. Wat je vergeet is dit, een Palestijnse zelfmoord bommer, is een arme-mans’ F16.

Jezus zei dat deze vijgenboom, de Joodse staat, een rotte boom was die geen goede vruchten zal opleveren en gaf het bevel dat die moest sterven. Daar zal geen redding komen voor de Joodse staat, het staat al op het punt te sterven. Dit is omdat de Joodse staat het ware Israël niet voorstelt. 1948 zag echter de wedergeboorte van het Edom land, want dat zijn de Joden, Edomieten. Wat hun toekomst zal wezen leest men in Ezechiël 35 en 36. Laten we daar ons dus niet druk over maken, het is tijd dat we stoppen met medelijden te hebben voor dit volk. Laten we beter ons met onze eigen zaken bemoeien want wij staan er niet goed voor. Ons volk is er slecht aan toe en we zien het niet. Wij dansen als het waren op de zinkende Titanic.

Het verval van een cultuur leidt tot het verval van een volk

Dit is een langzaam verval en dus valt het voor velen niet op, maar op een gegeven dag beginnen mensen zich af te vragen: wat is er gebeurd, ik weet nog toen we dit of dat hadden? ,

De volgende verdeling is afkomstig van een andere schrijver, ik heb het moeten verkorten. Ondanks het feit dat sommige lezers het met moeite zullen lezen vanwege de hardheid van zijn uitingen, vond ik het des ondanks belangrijk om het in deels te vertalen want zijn meningen laten ons, en onze beschaving, vanuit een andere hoek bekijken. Zijn woorden zijn in schuinschrift aangegeven…

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>