• Home
  • Het geheim – De eerste stammen
3 december, 2022
Adam de Witt

Wij worden op school geleerd dat er ‘Holbewoners’ woonden in Europa zoals de Neanderthalers en Cro-Magnonmensen. Maar wees op je hoede want de overheids geschiedkundigen en leeraars zijn, of slecht ingelicht, of oneerlijk. Neen, mijn twist gaat niet over het wel of niet bestaan van holbewoners, mijn strijd is echter tegen hun leer regelmaat. Hun leer regelmaat gaat ongeveer als volgt; ze vertellen ons dat in het begin Europa bewoond was door holbewoners. Dan spreken ze over hun denkbeeldige leer genoemd, Evolutie. Even later vertellen ze ons over Keltische en Germaanse stammen. Door middel van het samen smelten van deze drie onderwerpen, geven ze de indruk dat op een of andere wijze de Kelten en Germanen uit de holbewoners zijn ontwikkeld. Dit is helemaal vals en bedrieglijk.

Om te beginnen, stierven de holbewoners van Europa uit ongeveer 40.000 jaar voor Christus. De Kelten kwamen Europa binnen vanuit het verre oosten rondom 2.000 jaar voor Christus. Dat houdt in dat de Europese holbewoners uitgestorven waren voordat de Kelten ooit een voet zette in Europa met een reuze tijd verschil ertussen van maar liefs 38.000 jaar! En dat is nogal wat. Des ondanks willen die hoogbetaalde en hooggeleerde ezels ons wijsmaken dat wij Europeanen holbewoners hadden als voorouders. Dat is niet alleen stom, maar zuiver bedrog.

De bekendste Keltische groep woonde in het midden van Europa ongeveer 800 v. Chr., hun beschaving wordt door archeologen de Hallstatt cultuur genoemd. Toen veel later, de ‘Germanen /Saksen /Goten’ Europa binnen kwamen, wordt ons verteld, dat deze nieuwe stammen de Kelten hadden verdreven tot de uiterste hoekjes van ons werelddeel, aldus de hooggeleerde kliek. Ook willen ze ons wijsmaken dat de twee groepen volledig verschillende rassen waren ondanks het feit dat ze uiterlijk eender waren en het feit dat de geleerden uit de klassieke oudheid tot het heden vaak in de war waren wie nou Kelt of Germaan was. Beide volks groepen hadden herkenbare verschillen in hun cultuur maar hun etnische kenmerken waren eender. De enigste reden waarom het lijkt alsof de Kelten verdwenen waren is simpel, ze werden opgenomen in de Germaanse stammen die in wezen hetzelfde ras waren. Ze waren niet te onderscheiden van de Germanen wanneer ze de Germaanse gewoonten aannamen. Blijkbaar is het de wens van de overheids geleerden dat wij moeten geloven. Dat wij allemaal een stelletje halfbloeden zijn door het samensmelten van deze twee zogenaamde verschillende volks groepen. Maar dat deugt dus niet want dat is niets anders dan een leugen die ze ons willen aansmeren. Eerst zeggen ze dat de Kelten verdreven waren, dan zeggen ze dat ze vermengd waren. Welk verhaaltje moeten we geloven? Het is vrij makkelijk. Sommige Kelten vertrokken als ze hun vorm van cultuur wenste te behouden de rest woonde gewoon samen met hun bloedverwanten, de Germanen. Het was niet een zaak van rassen vermenging, maar een zaak van het samen komen van hetzelfde volk dat lang daarvoor uit elkaar gespleten was in een ver afgelegen land.

Bijna over het gehele vaste land verdwenen de Keltische dialecten omdat de Germaanse talen een overheersend gebruik kregen in de streken buiten het Romeinse rijk. De Germaanse dialecten overheerste na vele veldslagen (over stam heerschappij en alles wat daar aan vast hing) omdat de. Germaanse beschaving de strijd had gewonnen. Zodoende leek het alsof de Kelten verdwenen, maar net als met een planten-tak, werden ze gewoon geënt tot de Germaanse stamboom. De kelten stierven niet uit, ze leven nog steeds, overal in Europa.

Met dit begrip, is het nu tijd om de oorsprong van onze Keltisch Saksische volk, uit te zoeken zodat het geheim verdwijnt.

Gelukkig is het zo dat niet alle deskundigen hun ziel verhoeren aan de overheids instellingen. Steeds meer komen er vooruit dat de Kelten hun oorsprong vinden in het Midden Oosten. Zelfs de Britse staats uitzendmaatschappij, de BBC verklaarde dit feit kortgeleden in hun Tv documentatie schouw over de Kelten.

Het woord, “kelt” of “Celt” komt in verschillende vormen voor. Onder de ‘taal wet’, genoemd, ‘Letterverschuivig’, verschijnt de ‘K’ wel eens ook als ‘C’, ‘G’, ‘CH’ en soms ook als een hard klinkende ‘H’ of ‘GH’ De ‘T’ verschijnt ook als een ‘D’ en soms vervalt de ‘T’ of ‘D’. Medeklinkers waren ook verschuifbaar, afhankelijk van dialecten. Maar we moeten niet vergeten dat de ‘standaard’ talen zoals we ze nu kennen pas in de moderne tijd waren vast gelegd. Daarvoor zijn de volgende woorden allemaal eender maar blijken verschillend te wezen van wegen letterverschuiving; ‘pyre’, ‘fire’, ‘feuer’, ‘vuur’. Die regel kennende kunnen wij goed zien dat ‘kelt’ dus ‘Celt’ is maar ook als ‘Geld’ in ‘Gelderland’, of ‘Chelt’ in ‘Cheltenham’ (in Engeland), of ‘Gal’ in ‘Galia’ (Frankrijk), of ‘Galicia’ in Spanje en Polen en ook als ‘Galatia’ (bekent door velen in het Nieuwe Testament als het boek (brief) van Paulus aan de Galaten, (letterlijk, Kelten)) en tenslotte in de vorm van ‘Chald’ zoals in ‘Chaldea’ (ook bekend als Mesopotamië).

Aangezien dat de Kelten ergens in het Midden Oosten vandaan kwamen, en dat de Kelten regelmatig hun benaming tot hun nederzettingen gaven en dat een uitvoering van het woord Kelt vaak ergens als plaatsnaam verschijnt, dan moeten wij zoeken naar het oudste verschijnsel om te achterhalen waar hun mogelijke oorsprong was. De oudste uitvoering is; Chaldea, de wieg van onze Westerse beschaving. Vele oude Chaldeeën verhuisden van dit delta gebied dichtbij wat nu Koeweit is, door de vruchtbare strook langs de oevers van de Eufraat tot dat ze de Middellandse Zee streken bereikten. Daarna verspreiden ze zich langzamerhand over het gehele Middellandse Zee gebied en stichten uiteindelijk de oude beschavingen van Egypte, Assyrië, de Hellenen en ook de oorspronkelijke Romeinse. Maar ze breide ook uit naar het Oosten vanuit Chaldea en werden de eerste bewoners van hele streken tot waar nu de Grote Muur van China staat. Helaas bestaan ze daar niet meer, het was een zaak van etnische zuivering op een grote schaal dat er voor zorgde dat alleen mummies over zijn gebleven in de woeste gebieden van midden Azië. Kort geleden had een kennis iets gehoord van het geheimzinnige Kalasj volk dat in verscholen dalen wonen van de Hindoekoesj bij Kasjmier.

Toen hij daar aankwam in 1999 trof hij een stam aan die blond achtig is, Europees zal men zeggen maar zij zijn al dat is over gebleven van de oorspronkelijke inheemse bevolking. Hun taal noemt men Tokharies en is nauw verbonden aan het Keltisch en het Germaans. Hun word voor ‘Licht’ is ‘Lutch’, voor ‘Vader’ zegen ze ‘Dada’ zoals ‘Dad’ in het Engels (van het Keltisch) en voor ‘water’ zeggen ze ‘Uk’ zoals ‘Ach’ in een oude Duitse vorm nog herkenbaar in plaats namen zoals Salz-ach. Meer onderzoek is belangrijk.

Wanneer we nu aan het Midden Oosten denken, denken wij aan landen vol met mensen van een donkere huidskleur met donkere ogen. Maar dat was niet altijd zo geweest. De oorspronkelijk bewoners waren blank, blond achtig met blauwe, groene en licht bruine ogen, wat wij nu beschouwen als Noord Europees. De oorspronkelijke Arabieren waren ook blond achtig en woonden alleen in het Zuiden van wat wij nu, Saoedi Arabië noemen. Ook de oorspronkelijke Egyptenaren waren blond achtig, ja ook de gehele bevolking van Noord Afrika. Maar vele van deze inheemse blanken maakte een eeuwen oude fout, ze namen zwarte slaven van midden Afrika en vermengde zich daar mee en brachten voort een andere volk dat niet blank of zwart was. Toen de Turken (die niet oorspronkelijk uit Turkije kwamen maar uit een streek ten noorden van Mongolië) ongeveer elf eeuwen na Christus, het Midden Oosten bereikte, waren de inheemse blanken van Noord Afrika en het Midden Oosten al in de minderheid. De oorspronkelijke bewoners, van wat nu Turkije heet, waren onze voorouders, een blond achtig Keltisch volk. Ons volk werd etnisch gezuiverd vanuit het Midden Oosten en het was hoofdzakelijk onze eigen schuld. Daar komen we later op terug.

Dus de oude Chaldeeërs gaven de grondslag voor al de beschavingen uit de oudheid maar ze gingen ook dieper Europa binnen tot aan de Britse eilanden en Ierland dan de Kelten of Celt-eeërs.

Een van de bekendste Chaldeeërs is Abraham. Nergens staat het in de Bijbel dat Abraham een Jood was. Nogmaals, laten we niet vergeten dat het woord Jood niet als een ras moet worden beschouwd maar als een geloofszaak. De Bijbel vertelt ons dat etnisch gezien, Abraham een Chaldeeër was, dus hij was niet de aartsvader van een geloofs sekte dat wij nu Joden noemen maar van een volk dat uit de Chaldeeërs afstamde, één volk afkomstig daarvan zijn de Kelten. Abraham was dus een Proto-Kelt en woonde in Oer een stad aan de monding van de Eufraat.

Wij weten dat de Kelten blond achtig waren. In Genesis 12:11 &14 lezen wij dat Abrahams vrouw, Saraï, schoon was. Maar de Nederlandse vertaling laat in dit geval nogal wat te wensen. De Engelse uitvoeringen behandelen de vertaling van het Hebreeuws hier meer trouw met het woord, ‘Fair’ dat overeen komt met het woord ‘Blond’. Het Hebreeuwse woord (onthoud dat ik ‘Hebreeuws’, niet ‘Joods’ zei) waarvan ‘Fair’ of schoon is vertaalt is, ‘Yapheh’ van een oudere woord, Yaphah, dat ‘Helder’, ‘Lichtachtig’ of ‘Blond’ betekent. Het blanke uiterdijk is elders vele malen verklaard en is zeer benadrukt in 1 Samuël 17:42 waarin het uiterlijk van de jonge David (een afstammeling van Abraham) word aangetoond als ‘Roodachtig’ en ‘Schoon’

(Yapheh>Fair>Lichtachtig>Blond). De Kelten net als Abraham, zijn vrouw, en zijn nabestaanden waren Roodachtig en Blond. Abraham gehoorzaamde de wetten van God en vele van zijn wetten gaven een vermengings verbod met andere rassen. Dus als Sara Blond achtig was, dan was Abraham dat ook.

Abraham en zijn gezin verlieten het land van Chaldea want het werd multicultureel en de wetten van God verbieden zoiets. Eén God, Eén Wet, Eén Volk. Zoiets is een verschrikking in de ogen van mensen die streven naar een multiculturele maatschappij maar dat houd in dat multiculturisme een verschrikking is voor mensen die streven voor enkel culturisme. In Abrahams tijd was Chaldea al niet meer Chaldea, d.w.z., een ander volk werd langzamerhand de meerderheid. Dus Abraham volgde de route dat zoveel van zijn medevolk al eerder nam, zodat zijn gezin in een omgeving kon wonen waar de volksmeerderheid verwant waren, Dit was van belang voor mensen die volgens Gods wet wilden leven. Voor zo’n woonomgeving hoefde hij niet ver te gaan want in die tijd was Palestina niet bevolkt met donkerachtige Joden of Arabieren zoals nu, maar met mensen zoals Abraham die Blond of Roodachtig waren, ze waren Hebreeuws-Kelten, zijn bloedverwanten.

De deskundigen kunnen er niet met elkaar over een zijn, over de betekenis van Kelt of Chald, de ene beweerd dat het ‘kaft’ betekent, de andere dat het ‘zout’ betekent en een ander weer dat het ‘hooglander’ betekent. Dus wat zegt dat dan van deskundigen? Hun opvattingen zijn dus afhankelijk van de instellingen voor wie ze in dienst zijn. Uit de bovenstaande betekenissen is de laatste waarschijnlijk de meest betrouwbare. In de Hebreeuwse geschriften is de naam Chaldea aangegeven als Kesed en het betekent, ‘Hooglander’. Het land, Chaldea, gaf niet zo zeer de naam, ‘Chald’ aan de bevolking maar kreeg echter deze naam van de bevolking, wiens naam. die ‘Chalden’ of ‘Hooglanders’ waren. Dit is duidelijk gemaakt door het feit dat het land van Chaldea geen hoogland was, het was in wezen een delta gebied, een laag land. Dus niemand zal zo’n land een hoogland noemen tenzij de bevolking die het land binnen kwamen al Hooglanders waren genoemd. Welnu, dat klopte want deze bevolking woonde eerst in het hooglandse gebied ten Noord-Oosten van de delta streek voordat ze de delta ingingen.

Abraham had een zoon, zijn naam was Isaäk. Etnisch gesproken was Isaäk dus ook een Chaldeeër of een Kelt een blond of roodachtige Hooglander. Ook hij was niet een Jood. Het Joodse geloof bestond toén trouwens nog niet eens. Het Joodse geloof wordt niet vastgezet door een geloof in de Bijbel maar door het geloof in de Babylonische Talmoed. Deze reeks boeken werden samengesteld tussen 500 v. Chr. tot 500 n. Chr. dus het Joodse geloof was pas in de kinderschoenen meer dan 1300 jaar later. Om te beweren dat Abraham en Isaäk Joods waren omdat ze van God een wet hadden ontvangen is net ze belachelijk als te beweren dat Keizer Nero een Jehova’s Getuige was omdat hij iets met Christenen had te maken.

Van Isaäk kwam Jakob, van Jakob kwamen twaalf zonen van wie twaalf stammen kwamen die bekent staan als de twaalf stammen van Israël. Nog steeds geen Joden. Vanuit deze stammen kwam koning David van wie we weten dankzij 1 Samuël. 17:42 dat hij roodachtig en blond was. Dit houdt in dat de Israëlieten ook roodachtig en blond achtig waren. Dit is dus in sterke tegenstelling tot de beelden die wij opgeschoteld krijgen van Hollywood (ook wel Kosherdal genoemd in de volksmond van mensen in de VSA) als het gaat over zogenaamde Bijbelse films waarin de Israëlieten altijd als zwartachtig worden uitgebeeld. Maar goed, wat kan men verwachten van ‘Kosherdal’ want 50% van wat daar op film wordt gezet is zuiver verzinsel terwijl de andere 50% leugens zijn.

De twaalf stammen ontlenen hun namen van Jakobs twaalf zonen, Ruben, Juda, Levi, Benjamin, Efraïm, Manasse, Zebulon, Issaschar, Gad, Dan, Nafthali en Aser. Al deze twaalf stammen waren een onderdeel van de reusachtig grote groep stammen, de kelten, die verspreid waren van Portugal tot China. Niet één van deze twaalf stammen waren Joods.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>