• Home
  • Het boek des levens
31 juli, 2023
Sieuwerd Isachastra

Het woord “Boek des levens” komt maar 8 keer voor in de gehele Bijbel. Er gaan nogal wat theorieën rond over dat wanneer iemand niet in “het boek des levens” staat in een hel wordt geworpen of volledig wordt uitgeroeid in het zogenoemde hiernamaals. Wij hebben al heel wat studies vertaald die aantonen dat er geen bovennatuurlijke hel is en dat er ook geen bovennatuurlijke hemel is. Het is een joods/heidense verdichtsel die in alle kerken wordt verkondigd als de waarheid.

Openbaring 20:15 “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.”

Deze tekst klinkt zeer ernstig en werd door vele kerken gebruikt om mensen te lokken om toch maar naar de kerk te komen. Maar laten we eventjes kijken wat die poel des vuurs precies inhoudt. Het is tevens een foutieve vertaling en komt in de oorspronkelijke Griekse septuagint niet eens voor. Het Griekse woord voor vuur is “pura” en staat voor π ρ π ρ en πυρός. π ρ π ρ en πυρός staat voor Sanskrietpu en staat weer voor ‘zuiveren’, aldus de Thayer’s Griekse Lexicon. Het woord “Poel”is tevens een foutieve vertaling. In de oorspronkelijke taal staat er “Meer”. Wat deed men vaak in een meer? Om te dopen, om wat te doen? Te zuiveren. Water staat voor zuiveren, het is dus een Meer van zuivering. Want vuur zuivert goud. Israël wordt vergeleken met goud wat van ontelbare waarde is. Kerkmensen en ongelovigen hebben deze zuivering nog niet ondergaan en moeten dus deze meer van vuur(zuivering) nog ondergaan. Het is dus geen letterlijke poel des vuurs wat kerken graag verkondigen, met name de Rooms Katholieke Kerk.

Ook vele Israëlgroepen geloven nog steeds in die heidense poel des vuurs en daarom wordt “Het boek des levens” verkeerd uitgelegd. Wie in de waarheid van God staat is levend. Wie niet in de waarheid staat is dood. Met andere woorden; als ik de kerkmensen mag geloven, zullen er miljoenen Israëlieten vernietigd worden. Terwijl de Bijbel leert dat ganse Israël behouden zal worden.

In het nieuwe boek van Adam de Witt wordt netjes uitgelegd dat er twee lichamen zijn bij de huwelijksvoltrekking. Zonder deze twee verschillende lichamen kan er geen huwelijksvoltrekking plaatsvinden waarover Openbaring spreekt. Er is een mannelijke lichaam en een vrouwelijke lichaam. “Het boek des levens” gaat over het nu en niet over nog een toekomstig perspectief. Vergeet niet dat ganse Openbaring hier op aarde afspeelt en niet in een bovennatuurlijke hiernamaals. Dus, wie zijn de mensen die niet in het boek des levens staan? Zij die niet in Gods waarheid staan, Gods Heilige Wetten. Dit zijn kerkmensen en ongelovigen die Gods wetten verachten. Dezen zullen in het poel des vuurs komen, in de oorspronkelijke taal “Het Meer van Zuivering”. Want dezen zijn het die het bruidslichaam vertegenwoordigen en nog gezuiverd moeten worden. Zij die de zuivering al hebben doorstaan behoren tot het bruidegoms lichaam.

Het Boek des levens heeft dus niets uit te staan met een eeuwigdurende verloren gaan ergens in een heidens/joodse bovennatuurlijke poel des vuurs. Zij die de zuivering al hebben ondergaan of nu ondergaan behoren tot het regeringslichaam van Christus.

Laat deze korte overdenking als een bemoediging wezen. Want terwijl kerken leren dat er zoveel mogelijk mensen bekeerd moeten worden, leert de Bijbel dat dit helemaal niet het geval is. Wij leven in een verkiezingstijdperk waarin het lichaam van Christus wordt samengesteld, de 144.000. De verkondiging van het evangelie, de wereld in, is volbracht toen de apostelen de wereld in gingen om hun verwanten op te zoeken. Het is dus niet onze taak om ons volk te willen bekeren. De bekering van ons volk zal pas plaatsvinden wanneer deze is gezuiverd. Dus, wij moeten ons niet blindstaren op het bekeren van ons volk. Wie de waarheid doorheeft en in ziet behoord tot het overblijfsel(Remnent) en zullen mee regeren met Jezus als het lichaam van Christus. Wie de waarheid niet in ziet behoord tot het bruidslichaam en zal niet eerder de waarheid inzien dan wanneer Jezus terugkeert en nog gezuiverd zullen worden door Hem.

Mensen onderschatten het offer van Jezus. Zij doen alsof het offer van Jezus een ‘maar’ kent. Zij doen alsof er een addertje onder het gras zit met het offer van Jezus. Er is maar één voorwaarde op het offer van Jezus en dat is dat Zijn offer alleen van toepassing is op Israëlieten. Zouden de kerken gelijk hebben dat er een eeuwigdurende hel en verdoemenis is, dan zou het offer van Jezus geen waarde hebben. Jezus nam de straf van Zijn volk op zich. Mensen vergeten dit steeds weer. Jezus was niet gekomen om de wetten van God weg te doen. Hij heeft enkel het gevolg van de wet, de straf, op zich genomen zodat het verbond met Israël hersteld kon worden.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>