• Home
  • Een bijbelmythe: de hel
21 januari, 2024
Sieuwerd Isachastra

In de 14e eeuw publiceerde Dante Alighieri, een Italiaanse dichter, een poëtische fictie, Inferno, die Dante’s Inferno wordt genoemd. Het was het begin van de valse BBQ-put brandende tijdelijke (Vagevuur) of permanente (Hel) straf voor iedereen behalve een zeer enkeling. De katholieke kerkelijke hiërarchie hield van de controle die de doctrine over de mensen gaf en het werd uiteindelijk, met enkele veranderingen, aangenomen als kerkleer. Maarten Luther was tegen de leer en hekelde deze in de meest krachtige bewoordingen.
Het protestantisme nam het uiteindelijk echter ook over. Het is niet Schriftuurlijk.

 

Als je het woord hel in de Schrift tegenkomt, zegt de Hebreeuwse tekst onderaards toevluchtsoord of graf. De Griekse tekst zegt meestal graf of kuil. Op één plaats staat diepe put. Gehenna was de plaatselijke vuilnisbelt in Jeruzalem. De term wordt alleen gebruikt in de omgeving van Jeruzalem. Daar brandden altijd de vuren en kwamen de lichamen van misdadigers en armen terecht.

 

In twee van de vijf verzen waarin het meer van vuur wordt genoemd, vertelt de Schrift ons dat het symbool staat voor de tweede dood.

 

Bij de Rijke Man en Lazarus komt het woord vuur niet voor in de Griekse tekst. Het Grieks impliceert eigenlijk dat de rijke man in verlegenheid werd gebracht. Dat was zijn kwelling.
God zei dat het concept om mensen levend te verbranden nooit in zijn gedachten was opgekomen.

Jeremia 19:5 “en hebben de hoogten van Baäl gebouwd, om hun zonen in het vuur te verbranden tot brandoffers voor Baäl; hetgeen Ik niet geboden heb, noch gesproken, noch in Mijn gedachten gekomen is”.

 

Als de Schrift het heeft over het opzettelijk verbranden van mensen, dan zijn ze altijd al dood voordat dat gebeurde. Staat er in Johannes 3:16: “eeuwig leven hebben in foltering” of “vergaan”?

 

Haides is niet heet. Het is gewoon een graf.

Indien een dominee naar jou toekomt en spreekt over hel, laat hem dan dit korte artikel lezen!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>