• Home
  • De waarheid is zeldzaam

De waarheid is zeldzaam

Ondertussen ben je zeker wel wat wijzer geworden nu jij onze website hebt doorgebladerd. Er kunnen twee dingen gebeuren, of je springt op van vreugde of je springt op van woede. De waarheid houdt geen rekening met onze gevoelens.

Wij ontmaskeren in feite alle kerkelijke doctrines waar ons volk zo graag in geloofd. Je kunt in zekere zin zeggen dat kerken geloven in sprookjesverhalen en de mensen die graag naar deze kerken gaan, gaan ermee in. De Bijbel is duidelijk dat vele mensen hun oren zouden gaan sluiten voor de waarheid. Paulus waarschuwde Timotheüs hiervoor.

2 Timotheüs 4:3 "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen"

Dit is wat er vooral in onze tijd heel zichtbaar is. Kerken doen niet aan de gezonde leer, zij willen gewoon zoveel mogelijk mensen gaan trekken om hun kerken te kunnen vullen. Daarom is in dat soort kerken geen plaats voor de waarheid. Kerken vertellen graag sprookjes om hun leden te vermaken. En met hun muziek en emotionele preken weten ze de mensen te misleiden. Kennis komt niet door emoties maar door ons verstand.

2 Corinthiërs 11:4 "Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel."

Inderdaad lieve bezoekers, dit is wat er in kerken gaande is. Wat men in kerken vindt zijn leugens en misleiding. Zij hebben geen behoefte aan de waarheid. Zij willen een good-feeling evangelie hebben wat rekening houdt met het vlees. Mensen gaan arm de kerken binnen en komen er leeg weer uit. Ze geven maandelijks hun geld uit aan instellingen die leugens verspreiden. Jezus onderwijst vanuit Mozes en de profeten(Lukas 16:29, Lukas 16:31, Lukas 24:44, Handelingen 28:23), kerken onderwijzen niet. Zij vertellen gewoon verhaaltjes uit het dagelijks leven en zoeken wat teksten uit de Bijbel die het beste passen bij hun verhaaltjes.

Daarom is het eerste wat je moet doen, als je opzoek bent naar de waarheid, de kerken verlaten. Pas dan ga je met ontdekken wat waarheid is. In geen enkele kerk zul je de waarheid vinden. Kerken verwerpen Mozes en de profeten en beweren dat deze niet meer van toepassing zijn, terwijl Jezus de Emmausgangers onderwees vanuit Mozes en de Profeten.

>