• Home
  • De verwarrende kwestie van het bekeren van vreemdelingen – Deel 1

Inleiding

Dit boek, geschreven door Adam de Witt, legt in het kort uit wat er bedoeld wordt met heidenen, Israël en vreemdelingen. Kerken promoten het bekeren van niet-Israëlieten. Maar de Bijbel is toch wel heel duidelijk dat het niet gegeven moest worden aan andere rassen die geen verwanten zijn van Israël.

Deze studie legt ook uit dat God de andere rassen niet haat, want ja, wij weten dat God hen ook heeft geschapen. Maar al die andere rassen zijn niet geschapen naar het beeld van God(lees genesis 1). Alleen het nageslacht van Adam worden adamieten genoemd en via de zaadlijn van Abraham, Isaac en Jakob worden ze Israëlieten genoemd. Deze studie raad ook aan om gebruik te maken van de LXX vertaling, ook wel bekend als de septuagint. Helaas bestaat er nog geen Nederlandse online versie van de septuagint. Wel zijn er diverse gedrukte Bijbelboeken in LXX vertaling. De volledige boeken van de septuagint is momenteel alleen in het Engels beschikbaar. Dat is ook waar ik(sjouke) gebruik van maak. Ik gebruik ook wel de NBG51 en statenvertaling. Maar ook dezen zijn niet volledig betrouwbaar. Helaas zijn er door de vertalers opzettelijk dingen veranderd in onze Bijbelvertalingen.

Ik kreeg enkele jaren geleden nog wel eens de vraag “en de anderen dan”. Dit bevestigde toch weer dat ons volk zich meer druk maakt om andere rassen dan hun eigen ras. En dit is ook waarom vele voorgangers wilden evangeliseren onder de niet-Israëlieten. Maar de Bijbel leert toch duidelijk dat wij het brood niet moeten geven aan de honden. De LXX laat heel duidelijk zien dat vele woorden in de Bijbel niet overeenkomen met die van de LXX. De Bijbelgenootschap zegt het volgende over de Septuagint: “De Septuaginta (LXX) is de oudste bestaande (Koinè) Griekse vertaling van het Oude Testament uit de (derde en) tweede eeuw voor Christus. Het vormde de basis van het christelijke Oude Testament en was al wijdverspreid in de tijd van Jezus en Paulus.”

Laat dit boek als een les zijn over het begrip “heidenen, vreemdelingen en Israëlieten”. Mattheus zei “Hij is het die Zijn volk zal redden”, welk volk? Israël, die de wetten hadden ontvangen van God. Er kan van geen ander volk worden gezegd dat zij ooit de wetten hebben ontvangen van God.

De verwarrende kwestie van het bekeren van vreemdelingen.

Er is een probleem dat steeds weer opduikt en dat zo eenvoudig op te lossen is als honderden jaren van verdraaide tradities er niet waren geweest. Het probleem is natuurlijk dat de vertalers van de bijbel allemaal geleerde mannen waren, maar ook mannen die doordrenkt waren van kerkelijke tradities en ondanks het feit dat ze zeer bekwame vertalers waren, hebben ze veel woorden getranslitereerd en aan die gewoonte toegevoegd, ze hebben ook hun tradities toegevoegd aan wat ze vertaald hebben om dat wat ze vertaald hebben ‘zinvol’ te maken voor hun concepten. Een eenvoudig maar goed voorbeeld is het geniale werk van James Strong met zijn concordantie. Daarin zegt hij: “vertaald uit het ORIGINELE Hebreeuws”… Maar echt? Origineel Hebreeuws? Hier is dus een man die niet gek is, en een man die zeer begaafd is… toch maakt hij zo’n flagrante fundamentele blunder… de blunder is zo groot dat niemand hem in twijfel lijkt te trekken. Ik denk dat het een blunder is die in het volle zicht wordt verstopt, wat het moeilijker maakt om hem te ontdekken!

Ik heb deze theorie van verborgenheid in het volle zicht eens op de proef gesteld. Ik speelde verstoppertje in een stadspark met mijn kinderen. Maar op een gegeven moment maakte ik een grote fout toen het mijn beurt was om me te verstoppen, ik was in een open gedeelte van het gedeelte zonder struiken en ze stonden op het punt om ’10’ te bereiken. Ik zag een jongedame midden in het gras een boek lezen… “Verstop je in het volle zicht dacht ik… nu is het moment om het te testen”. Ik haastte me naar haar toe en legde uit dat ik verstoppertje aan het spelen was en mijn theorie van verstoppertje spelen, dus ze stemde erin toe dat ik naast haar kwam zitten alsof we vrienden waren.

Ik ging gewoon naast haar zitten en toen zag ik mijn kinderen naar me toe lopen. Maar omdat ze verwachtten dat ik alleen was, zagen ze me niet en liepen ze me voorbij. Ik stond toen op en verraste ze van achteren en vroeg: “hebben jullie me daar niet gezien?” Ze zeiden dat ze een man en een vrouw zagen, maar omdat ze wisten dat ik alleen was, kon die ‘man’ mij niet zijn. Dat is waar het bij verbergen in het volle zicht om gaat; het overduidelijke wordt niet gezien vanwege een waarneming.

James Strong nam aan dat het OT dat hij vertaalde in het Hebreeuws was, daarom dacht hij dat de tekst die hij vertaalde het origineel was, en dat heeft sindsdien iedereen gedaan. Maar de tekst was helemaal NIET het originele Hebreeuws, het was geschreven in Rabbijns Hebreeuws met Assyrisch blokletterschrift, en erger nog voor iedereen, het was geschreven meer dan 900 jaar NA de geboorte van Jezus. De tekst die Jezus en de apostelen gebruikten en citeerden was zelfs helemaal geen Hebreeuwse tekst, in plaats daarvan citeerden ze een Griekse tekst die bekend staat als de Griekse LXX Bijbel.

Alle vragen die hieronder worden gesteld door een lezer met goede bedoelingen zijn gebaseerd op percepties die zijn gevormd door traditie. Laten we dus eens kijken naar een aantal van de punten waar hij naar vraagt en dan zal ik deze stap voor stap behandelen.

Het volgende is niet ongebruikelijk en is iets wat zovelen van de traditionele religie zeggen of vragen…

“Ik heb een enorm probleem. Zoals je hebt gelezen, heb ik gezegd dat Arabieren christenen kunnen worden en ik heb wat verhalen verteld over moslims die een droom hadden over onze Heer Jezus Christus. Ik had nog veel meer voorbeelden kunnen noemen waar moslims (Arabieren) visioenen van Jezus hebben gezien en dromen over de Heer hebben gehad. Honderden, zelfs duizenden bekeerden zich tot Jezus en waren niet bang om vervolgd te worden door hun ouders.”

Mijn eerste reactie is, oh wat schattig. Eén grote groeiende gelukkige familie van ‘de mensheid’… Maar is dat wat God wil?

Wat je moet begrijpen is dat dit geen christenen zijn, maar joods-christenen en dat is een groot verschil.

Drie dingen schieten me meteen te binnen; alle volken die voor Jezus gebracht worden en iedereen die terugkeert naar zijn eigen goden, evenals sterke waanvoorstellingen. Ik zal deze punten snel uitleggen als we verder gaan. De lezer schrijft dan;

“De zwager van mijn vrouw is de directeur van Open Doors en hij bezoekt regelmatig Arabische landen. Hij komt bij ons op bezoek en laat foto’s zien van gezinnen die visioenen van Jezus hebben gehad en zich tot het christendom hebben bekeerd. De pers drukt deze verhalen niet af. Feit is dat op dit moment honderden, zelfs duizenden Arabische families Jezus als hun Redder hebben aangenomen.”

Deze verklaring maakt het heel duidelijk, of dat zou in ieder geval zo moeten zijn. De verklaring zegt eigenlijk dat deze Arabieren zich niet bekeren tot het christendom, maar tot het joods-christendom. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat degenen die zich bekeren joods-christenen zijn. Zo simpel is het. Als ze christenen waren, zouden ze niet proberen Arabieren te bekeren en ik zal bewijzen waarom als we verder lezen. Het andere kenmerk van Judeo-christenen is dat ze er nooit in lijken te slagen om Saksons tot Christus te laten bekeren, hun succespercentage is schokkend laag en de enige manier waarop ze dat kunnen is door angst voor verbranding in de hel (wat nu uit de mode is) of door leuke beloningen aan te bieden in de vorm van Mega Kerk rock entertainment. In feite lijken de meeste ‘Judeo’s’ zich niet eens druk te maken om Kelto-Saksons, ze willen veel te graag naar een of ander ‘heidens land’ om zielen te winnen en ze tot Jezus te brengen…waarom is dat? Is het bekeren van Kelto-Saksons te saai? Te moeilijk misschien? Hij schrijft dan;

“Vorige week keek ik naar een video en er was een 18-jarig meisje (typisch Arabisch uiterlijk) die vertelt hoe ze Jezus heeft gevonden als haar Heer en Redder. Ze vertelt dat ze een visioen zag van Jezus die vol liefde was. Ze vroeg toen of Jezus in haar leven wilde komen en wat een transformatie was dat. Toen was ze bang om naar haar vader te gaan, maar ze schreef hem dat ze Jezus had gevonden. Haar vader schreef haar terug en vroeg haar om thuis te komen, ze was tenslotte bloed van hem. Hij zei dat hij niets tegen haar bekering had. Tijdens de nacht had dit meisje een droom om niet naar huis te gaan. Toen hoorde ze dat de vader haar wilde vermoorden, maar in plaats daarvan vermoordde hij zijn vrouw.”

OK, sommige Arabieren worden joods-christelijk en veel Saksen worden boeddhist…nou en? Is dat een bewijs van Gods wil? Of is dat gewoon anekdotisch bewijs? Betekent dat dan dat door dezelfde ‘logica’ of redenering, dat omdat Saksen Hebreeërs zijn, en als sommigen Boeddhisten worden dat het Boeddhisme een goede religie voor hen is als ze zich tot die religie bekeren? Als de bekeringen gezien zouden worden als een medische aandoening, dan zouden de gegeven voorbeelden in zulke video’s niets meer zijn dan Anekdotisch bewijs. Anekdotisch bewijs is bewijs uit anekdotes. Als er maar een paar anekdotes worden gepresenteerd, is er een grotere kans dat ze onbetrouwbaar zijn omdat er krenten uit de pap worden gepikt of omdat ze op een andere manier niet representatief zijn voor typische gevallen.

De video is hoogstwaarschijnlijk gemaakt door Joods-christenen (aangezien christenen, d.w.z. zij die weten dat we Adamieten zijn, nooit zo’n video zouden maken) of andere geallieerde, multiculturalistische, wensdenkers. Ze zullen ofwel toneel spelen of op zoek gaan naar geselecteerde anekdotes. Visioenen of dromen over dingen bewijzen niets. Zeker niet als ze gepresenteerd worden in video’s die gemaakt zijn door belangengroepen met een agenda. Veel mensen geloofden bijvoorbeeld ook in dominee Jim Jones, ze geloofden ook dat hij kankers genas…maar dat deed hij nooit. De enige kankersoorten die hij genas waren om ervoor te zorgen dat niemand van zijn sekte lang genoeg leefde om kanker te krijgen, omdat ze gedwongen werden om vergif in te nemen in de jungle van Guyana en stierven als gevolg van het gif.

Ik kende een man die in de duivel geloofde als een spookwezen, die duivel waarvan Joods-Christenen geloven dat het de grote boze kerel uit de geschiedenis is. Deze man was in feite de schrijver van veel goede christelijke boeken die verkrijgbaar zijn via CIM. Hij vertelde me dat toen ik hem vertelde dat zo’n wezen niet bestaat, nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan. Waarop hij zei dat ik het mis had en dat hij bewijs had voor het bestaan van het wezen.

Zijn bewijs van meneer Satan was dat hij hem persoonlijk had gezien. Hij zag hem ’s nachts verschillende keren aan het einde van zijn bed om hem te kwellen. We hebben het hier over een zeer intelligente man die dit allemaal heeft gezien. Mijn antwoord daarop was: “Kijk, ik heb hem nooit gezien, en weet je waarom? Omdat ik niet in hem geloof. Je geest creëert de illusie omdat je erin wilt geloven. Stop met geloven in dit beest en je zult het nooit meer zien, bovendien kan het heel goed God zijn die je een sterke waanvoorstelling geeft omdat je een leugen wilt geloven.” Sindsdien heeft hij dit spook nooit meer gezien.

Wanneer sektes sterke concepten in de geest van mensen introduceren, kan hun geest soms hun opgefokte verbeelding omzetten in valse visioenen. Wat nog erger is voor zulke mensen, is dat God de illusie een handje helpt.

De meeste kerken zijn sektes en ze weten het niet. Ze gebruiken rituelen om een geloofssysteem te creëren waarin de Wet van God eenvoudigweg niet meetelt. Ze zijn in feite sektes omdat ze de Wet van God hebben verlaten en hun eigen rechtssysteem hebben verzonnen en een centraal punt hebben dat ze zelf hebben gemaakt. Sekte: een systeem van religieuze verering en toewijding gericht op een bepaalde figuur of een bepaald object.

Door de Wet van God te dumpen, is elke kerk een sekte geworden en een opstandige organisatie tegen God. In zulke sektes ervaren mensen: ontmoetingen en gevechten met de duivel, het zien van engelen, reizen naar de hemel en het neerkijken op ons gewone stervelingen op aarde, of visioenen van Jezus enzovoort, enzovoort. Hun geest is erop ingesteld om te denken dat ze dingen zien die er niet zijn, maar die worden afgedwongen via een systeem van geloofspatronen en stereotype religieuze concepten die grote verwachtingen wekken en extreme hoop geven om manifestaties of tekenen te zien van wat hen wordt voorgehouden. Dit is een wreed systeem dat mensen valse hoop en vertrouwen geeft en een slavernij aan de priesters die zulke doctrines onderwijzen voor hun verlossing van wat de priesters zeggen waarvan ze verlost moeten worden. Het is een geestestoestand die niet ver afstaat van hypnose. Hypnose: het opwekken van een staat van bewustzijn waarin een persoon schijnbaar het vermogen tot vrijwillige actie verliest en zeer ontvankelijk is voor suggestie of aanwijzingen. Het gebruik ervan in therapie, meestal om onderdrukte herinneringen te herstellen of om gedrag te veranderen, is nieuw leven ingeblazen, maar is nog steeds controversieel.

Hun opgehypte wensen die ten onrechte worden opgewekt door fanatiekelingen die God ongehoorzaam zijn door zijn wet te negeren, zijn niets meer dan sterke waanideeën die hen door God via hun priesters worden gegeven. Priesters die zelf deze sterke waanvoorstellingen hebben en hun proselieten twee keer de kinderen maken van ‘de vervloekingen van hun waanvoorstellingen’. Deze waanideeën geeft God aan deze Sakson zendelingen vanwege hun onrechtvaardigheid. Wat is die ongerechtigheid? Omdat het niet hun taak is om hen te redden ‘die niet verdrinken in de zonde van wetteloosheid’, maar om hen te redden die verdrinken in zonde. Alleen degenen die onder de wet waren hoeven gered te worden van de vloek van de wet als gevolg van de zonde, want zonde is het breken van de wet. Zij die de wet niet hebben, zondigen niet. Zij die de wet nooit hebben gehad, hebben nooit de vloek gehad. En hoeven dus niet gered te worden. En door te proberen degenen te redden die niet verdrinken, worden degenen die wel verdrinken over het hoofd gezien en verdrinken ze…goed gedaan zendelingen!

2 Tessalonicenzen 2:10-13 King James Versie (KJV)

10 En met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet ontvangen hebben, opdat zij behouden zouden worden.

11 En daarom zal God hun een sterke waan zenden, dat zij een leugen geloven:

12 Opdat zij allen verdoemd zouden worden, die de waarheid niet geloofden, maar lust hadden in ongerechtigheid.

13 Maar wij… (en wie is de ‘wij’? kunnen we die ‘wij’ overbrengen op iedereen die dit leest, of op degenen aan wie dit was gericht? Het volgende dat ik schrijf zal daar antwoord op geven, A de W) dus… Maar wij zijn verplicht God altijd te danken voor u, broeders (broeders is een woord dat gebaseerd is op Broeder, genetische verwantschap), geliefden van de Heer, omdat God u (wie is de u?) vanaf het begin heeft uitverkoren tot zaligheid door heiliging van de Geest en geloof in de waarheid:

En welke waarheid is dat?

Romeinen 9 King James Versie (KJV)

9 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, ook mijn geweten getuigt mij in de Heilige Geest,

2 Dat ik grote zwaarte en gedurige droefheid in mijn hart heb.

3 Want ik zou willen dat ik van Christus vervloekt werd voor mijn broeders, mijn bloedverwanten naar het vlees:

Wie zijn dan de broeders? Mijn volksbroeders naar het vlees… genetisch, het is niet geestelijk, het gaat niet over het valse idee van spirituele Israëlieten, het gaat over volksbroeders, die van jouw soort, naar het vlees (genetische materie).

4 Wie zijn Israëlieten?

Aha… wie zijn dat? Spirituele Israëlieten? Nee…Het zijn Israëlieten…bom bom!

…aan wie behoort de aanneming, en de heerlijkheid, en de verbonden, en het geven van de wet, en de dienst van God, en de beloften;

Dus aan wie behoort de aanneming? …de heerlijkheid? …de verbonden…dat is inclusief het Nieuwe Verbond?…en het geven van de wet? Aan wie behoort dat? En de dienst van God? Dus met wie moeten we gemeenschap hebben en God loven en religieuze studies houden enzovoort? Met wie? En aan wie zijn de beloften? Welke beloften? Horen daar niet bij: verlossing, rechtvaardiging, eeuwig leven? Aan wie zijn deze beloften? Zoeloes? Koreanen? Arabieren? Eskimo’s? Aan wie? Is het antwoord zo moeilijk te geven? Lees het! Aan Israëlieten! En wie onderwijst dit? Ja Paulus, de apostel voor de heidenen! Het moet duidelijk zijn dat hij het heeft tegen Israëlieten die heidenen worden genoemd, omdat ze Vreemdelingen waren van de Wet, omdat ze vervreemd raakten van de Wet, en ze werden ONREIN en dus zondaars die gered moesten worden.

5 Wie zijn de vaders,

Dus de groep waarover gesproken wordt heeft de VADERS? Welke vaders? De aartsvaders. Wie hadden de aartsvaders? Eskimo’s? Koreanen? Wie? Israëlieten de tekst zegt:

…en van wie naar het vlees Christus kwam, die over allen is, God gezegend tot in eeuwigheid. Amen.

Dus voor wie kwam Jezus? Arabieren, Arabieren met joods-christelijke visioenen? Nee! Hij kwam voor Israëlieten…en wanneer eindigt die belofte of hoe lang duurt het voordat onze zendelingen die regel kunnen veranderen? Het lijkt erop dat de zendelingen die regel nooit mogen breken, want het duurt…hoe lang? Eeuwig! Oh en een dag…

6 Niet alsof het woord van God geen uitwerking heeft. Want zij zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn:

7 Noch, omdat zij het zaad van Abraham zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Isaäk zal uw zaad genoemd worden.

Dus wat zegt hij hier? Niet iedereen wordt als Israëliet beschouwd omdat hij van Abraham is, maar de belofte gaat door de lijn van wie? Ismaël? Nee…Door Isaak!

8 Dat wil zeggen: Die kinderen des vleses zijn, die zijn Gods kinderen niet; maar de kinderen der belofte worden tot het zaad gerekend.

Dit verwijst naar Ismaël, omdat Hagar een kind kreeg door vleselijke zwakheid en ongeloof in Gods belofte dat Abraham op zeer hoge leeftijd inderdaad een erfgenaam zou krijgen uit de ‘onvruchtbare’ Sara. De belofte was gebaseerd op geloof dat God zou kunnen leveren, maar Sarah en Abraham, ondanks hun hechte relatie met God, geloofden de belofte niet en bespotten deze zelfs en in plaats daarvan ging Abraham, bijna in paniek, naar Hagar toe. Maar God zei, nee… Sarah is de lijn. Hij koos ervoor om het onmogelijke te doen. Iets wat een vleselijke wil niet kan begrijpen. Maar het onmogelijke dat God doet, is nog steeds gebaseerd op zijn wet die Hij niet breekt. En zo werd Izaäk verwekt en geboren… in zijn zaad is de belofte, hij werd niet geboren uit het vleselijke geloof dat Ismaël had, maar uit Gods wonderwerk en bijbehorend geloof.

9 Want dit is het woord van de belofte: Te dien tijde zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben.

10 En niet alleen dit; maar toen ook Rebekka zwanger was geworden bij één, namelijk bij onze vader Isaak;

Dus als de bekeerlingen Izaäk niet als hun vader (voorvader) hebben, dan zijn zij niet degenen tot wie Paulus zich richt.

11 (Want de kinderen waren nog niet geboren, noch hadden zij iets goeds, noch iets kwaads gedaan, opdat het voornemen Gods, naar verkiezing, zou staan, niet uit werken, maar uit Hem, die roept;)

12 Tot haar werd gezegd: De oudste zal de jongste dienen.

13 Gelijk geschreven staat: Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat.

14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrecht bij God? God verhoede het.

15 Want Hij zeide tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Mij ontfermen zal, en Ik zal Mij ontfermen over wie Mij ontfermen zal.

16 Zo is dan niet hij, die wil, noch hij, die vlucht, maar God, die barmhartigheid betoont.

17 Want de Schrift zegt tot Farao: Hiertoe heb Ik u ook opgewekt, opdat Ik Mijn macht in u zou tonen, en opdat Mijn Naam op de ganse aarde zou uitgeroepen worden.

18 Daarom ontfermt Hij Zich over wie Hij wil ontfermen, en wie Hij wil verhardt Hij.

19 Gij zult dan tot mij zeggen: Waarom vindt hij nog schuld? Want wie heeft Zijn wil weerstaan?

20 Neen, o mensch, wie zijt gij, die tegen God weerspannig zijt? Zal het gevormde ding zeggen tot hem die het gevormd heeft: Waarom hebt Gij mij zo gemaakt?

Waarom weerstaan de mensen dan nog steeds Gods wil en zien ze toe op het tonen van barmhartigheid (het redden) aan hen die God niet heeft uitgekozen om te redden, en aan hen die de zendelingen barmhartigheid moesten tonen, doen ze dat niet? De kerkieten, de judeo-christenen antwoorden tegen God en proberen diegenen tot Jezus te brengen waar Jezus niet om gevraagd heeft.

21 Heeft de pottenbakker niet de macht over de klei, om uit dezelfde massa het ene vat tot eer en het andere tot oneer te maken?

22 Wat als God, gewillig om Zijn toorn te tonen en Zijn macht bekend te maken, met veel lankmoedigheid de vaten des toorns, die tot verderf zijn bestemd, verdroeg?

23 En opdat Hij de rijkdom Zijner heerlijkheid zou bekendmaken aan de vaten der barmhartigheid, die Hij tevoren bereid had tot heerlijkheid,

24 Ook ons, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen?

Wie is ‘wij’, degenen tot wie hij zich richt, en wie waren dat? Arabieren, Zoeloes? Nee Israëlieten. Welke Israëlieten?

Oké, Joden en niet-Joden. Wie waren de Joden toen? Welk woord is hier vertaald als Joden?

Antwoord. Ioudaios in het Grieks, de Engelse versie is Judean. Van het stamwoord Iouda, in het Engels Judah. Het is hier dus stamachtig in betekenis.

En het woord niet-Jood in het Grieks? Het woord is Hellen. Het betekent iemand die zich binnen de Helleense wereld (systeem) bevindt.

Wat was dan de taal van de Schriften die Jezus en de apostelen gebruikten? Antwoord: Grieks. Israëlieten van de verstrooiing waren verspreid over de hellenistische wereldorde, het betekende dat ze gehelleniseerd waren, dus heidens, dus beschouwd als heidenen. Dit is waar het boek Daniël het over had toen hij ons vertelde over de beestensystemen waarin de Israëlieten zouden worden verstrooid en waarover zij zouden heersen. Babylon>Medio Perzisch>Grieks>Romeins. Dus met andere woorden, de meeste Israëlieten zouden gehelleniseerd worden onder het Griekse beestensysteem. Dus de ‘ons’ hier zijn natuurlijk Israëlieten van de Judeeërs en degenen die gehelleniseerd zijn.

25 Zoals Hij ook in Osee zegt: Ik zal hen mijn volk noemen, dat mijn volk niet was; en haar geliefde, die niet geliefd was.

26 En het zal geschieden, dat in de plaats, waar tot hen gezegd is: Gij zijt mijn volk niet; daar zullen zij de kinderen des levenden Gods genoemd worden.

Dus gehelleniseerde en gejodeniseerde Israëlieten zullen de Zonen van de Levende God worden genoemd, dus christenen. Naar wie gaat die titel dan? Israëlieten volgens de genetica. Ik bedoel, hoe duidelijker kan Paulus het nog meer zeggen?

Een van de favoriete joods-christelijke verzen is natuurlijk Marcus 16:15: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan alle creaturen.”

Gebruik nu alsjeblieft logica mensen. Het boek Romeinen werd geschreven met zijn exclusieve Israëlitische boodschap NADAT het boek Marcus was geschreven, en het boek Handelingen werd ook daarna geschreven… En in het boek Handelingen staat deze vraag: “wanneer herstelt u het koninkrijk aan ISRAËL?”. En dat herstel begon in 33 na Christus. Dat was dus nadat de instructie in Marcus was gegeven om naar alle schepselen te gaan. Dus na die instructie vertelt Paulus ons over verslagen die specifiek gericht zijn op Israëlieten en niemand anders. Hoe kan het dan zijn dat wij naar alle geschapen dingen moeten gaan? Spreekt Paulus tegen Marcus? Of is de vertaling verkeerd? Je zult zien dat Paulus en Marcus het met elkaar eens waren en dat de vertalers het mis hadden.

Dus dat moet betekenen dat “alle schepselen” niet kan betekenen “alle schepselen van alles op de planeet”. Net zoals wanneer er in de bijbel staat dat Jezus iedereen genas, terwijl dat niet zo was, en dat de Romeinen de hele aarde belastten, terwijl dat niet zo was. Alles betekent duidelijk niet alles, het betekent gewoon het hele onderwerp.

Dus denk alstublieft na mensen! Alle schepselen? Alle geschapen dingen? Wat, rode rugspinnen? Koningspinguïns? Aardvarkens misschien? Eikenbomen misschien? Zeewier misschien?

Sommigen zullen zeggen, Adam je bent dom en kortzichtig, het betekent duidelijk niet dat het zo is, het betekent ‘alle rassen’.

Oh echt? Franciscus van Assisi zou daar anders over denken toen hij met de bijbel in de hand de tuin in liep en tegen de vogels preekte.

En waar in dat woord ‘schepsel’ kunnen we het woord rassen afleiden?

Misschien loont het de moeite om naar het oorspronkelijke woord te gaan, en dan de ‘mentaliteit van geest of gedachte’ te gebruiken van het woord dat vertaald werd, en dat dan te zien binnen de algemene context van de Bijbel en Gods wet in plaats van die van de kerkelijke traditie. Ik herhaal wat ik al zo lang zeg: 50% van wat de kerken onderwijzen is verzonnen… de andere 50% is een hoop onzin.

Het woord vanwaar het vertaald is, is ktisis. Het betekent een aantal dingen; gebouw, schepsel, verordening. De implicatie is dan een geschapen wezen dat is opgebouwd en verordeningen heeft. Op zijn beurt komt het van het woord Ktizo: door het idee van eigendom, en is verwant aan het woord ktaomai, een primitief werkwoord: ‘krijgen’, door middel van kopen, dus VERLOSSEN.

Dus de ‘geest’ van het woord is niet al het geschapene, maar een specifieke schepping die het eigendom van God is en één die is opgebouwd, zoals in karaktervorming, dus bij implicatie, getraind onder de wet. Dat eigendom is voor één specifiek schepsel waar God tegen zegt, (Amos 3:2) “U alleen heb Ik gekend van alle geslachten der aarde; daarom zal Ik u straffen voor al uw ongerechtigheden.”

Dus wie is de ‘jullie’… dat kleine woordje dat steeds weer opduikt, ook zoals de woorden, wij en ons? Antwoord: Israëlieten!

“U alleen heb ik gekend van alle geslachten op aarde” is gekoppeld aan het concept van eigendom.

Dat eigendom heeft betrekking op één groep mensen die beschouwd worden als Gods volk… d.w.z. door middel van eigendom, en dan in Hosea (zoals we lezen in Romeinen) beschouwt hij hen als ‘niet zijn volk’ vanwege hun rebellie… maar hij zou zijn volk HERSTELLEN (terugkopen, d.w.z. eigendom) met het bloed van Christus.

Dus de “alle schepselen”, hier in context, zijn alle “mensen die eigendom zijn”… degenen die verlost zijn of teruggekocht… allemaal, iedereen… de hele partij van die soort is teruggekocht. Dit gaat niet over Zoeloes, Eskimo’s, Arabieren, enzovoort. Het heeft het over degenen die onder de wet waren…lees dat hele hoofdstuk van Romeinen nog eens…en nog eens…en nog eens als dat nodig is.

De schrijver vraagt dan;

“Waarom gebeuren al deze dingen als Arabieren geen christenen kunnen worden? Ik heb begrepen dat Ismaël geen erfdeel heeft met Israël. Maar ik begrijp dat ze wel burgers van het Koninkrijk kunnen worden, maar niet met Christus kunnen regeren.”

Dus ik denk dat je kunt zien dat ik dat heb beantwoord. Maar laat me nog meer zeggen. Als Ismaël geen erfdeel heeft in het koninkrijk zoals jij stelt, hoe kun je dan een zin later vragen of Ismaëlieten burgers kunnen zijn in het koninkrijk? In het koninkrijk zijn is onderdeel van de erfenis, dus als ze niet kunnen delen in de erfenis dan betekent dat niet in het koninkrijk. En ik denk dat mensen duidelijk moeten zijn over wat het koninkrijk is.

Het is geen plaats in de wolken bij de feeën. Het koninkrijk is niet altijd een plaats waar alles goed gaat. Het is als zodanig een oefenterrein dat naar het eindspel leidt. Het komt op 3 niveaus van ontwikkeling. Het komt als een Pascha niveau, dan als een Pinksteren niveau, en als laatste als een Goten niveau.

Het Pascha niveau begon op Pascha toen onze voorouders Egypte verlieten en het eindigde op Pascha aan het kruis. Het Pinksterniveau begon op de Pinksterdag 33 na Christus en eindigde op Pinksteren 1994 na Christus.

Ik zal niet alle redenen en verklaringen herhalen tot die einddatum van 1994, om deze te krijgen dring ik er bij de lezer op aan om mijn artikel te bestuderen, het ‘Pinkstertijdperk is voorbij’ en mijn geschriften over Openbaring gedecodeerd. Het Pinkstertijdperk is het kerktijdperk; tarwe vermengd met het zuurdesem van de Farizeeën. En toen dat kerktijdperk werd afgesloten, hebben we gemerkt dat onze vroegere christelijke landen die ooit ‘van ons’ waren, nu gevuld zijn met hen die de kerken tot Christus probeerden te brengen, en kerken die sindsdien de vloedpoorten hebben geopend om hen allemaal binnen te laten. Dit wordt voorspeld in Mattheüs 25. Daar lezen we wat Jezus vindt van hun bekeringen en hun inspanningen… Matth 25…

31 Wanneer de Zoon des mensen zal komen in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid:

Dit is einde tijdperk spul, dat wil zeggen, van het kerkelijk tijdperk als ALLEEN in het kerkelijk tijdperk en in de laatste delen daarvan, te beginnen met de zendelingen, gingen religieuze mensen naar de Niet-Saksons om ALLE volken te verzamelen op basis van de verkeerde interpretatie van het gaan naar alle schepselen.

…en wat zien we dan…?

32 En voor hem zullen alle volken verzameld worden: Het woord volken is vertaald van het Griekse woord Ethnos. Het heeft twee betekenissen en de impliciete betekenis is gebaseerd op de context (ik zal hier verderop verder op ingaan).

In ieder geval, dat is waar we nu zijn. Nergens in de geschiedenis van het Christendom zijn alle rassen naar de Westerse Naties gebracht waardoor we nu een Smeltkroes hebben. Nooit in de geschiedenis van de Sakson naties binnen het hele kerkelijke tijdperk is er een smeltkroes geweest… TOT NU TOE, dankzij de evangelisatie-inspanningen van de Kerk naar de niet-Saksen. Europa was in feite, nadat de Arabieren uit Spanje waren verdreven, een etnisch bolwerk van Kelto-Sakson. Dus dachten de kerken in het zendelingentijdperk dat allemaal te veranderen en dat deden ze.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>