• Home
  • De verborgen wortels van de Sefardim en Asjkenazith – Eerste, Tweede en Derde Rijk – Deel 5
19 december, 2022
Adam de Witt

Dus Pombedittia was hun Eerste Rijk, Khazaria was een Joods Tweede Rijk, dat maakt de Israëlische staat, een Joodse Derde Riech Nu dat is een draai waarvan ik zeker weet dat de Palestijnen er een Arabisch ‘ja-knikje’ aan zullen geven. In dit tempo lijkt het erop dat er meer Joodse staten zijn dan wat ons verteld wordt, misschien waren het er zelfs wel weer meer?

Ach, maar dan zullen sommige Joden, die graag beweren dat er tot 1948 geen andere Joodse staat is geweest, zeggen dat het Jodendom alleen werd gevolgd door de leidende rangen In het oude Khazaria. Maar meer en meer opgravingen brengen vondsten aan het licht die bewijzen dat dit een kleingeestige en holle bewering is.Brieven van gewone Khazaarse Joden aan elkaar uit de 10e eeuw na Christus, laten zien dat woorden werden geschreven met Farizeese/Hebreeuwse karakters vermengd met Turkse/Slavische, wat erop wijst dat de bekering tot het Jodendom in Khazaria veel verder ging dan alleen de hogere rangen.

We hebben tijdschriften (historische geschriften) die ons vertellen dat de bekering van boven naar beneden ging…

“Op dit moment kennen we geen natie in de wereld waar geen christenen wonen. Want in het land van Gog en Magog, die een Hunnisch ras zijn en zich Gazarl noemen, is één stam, een zeer krijgshaftige stam. Alexander sloot hen in en zij vluchtten. En zij belijden allen het Joodse geloof. De Bulgaren echter, die van hetzelfde ras zijn, worden nu christen…” geschreven door Christian van Stavelot in Expositio in Matthaeum Evangelistam, +/-864AD

Mijn hemel, dit is allemaal veelzeggend. We leren hieruit dat Gog en Magog uiteindelijk NIET de Russen ZIJN (nou dat wist ik al), ook dat de Khazaren in plaats daarvan Gog en Magog zijn, ook dat zij allen Joods zijn geworden, dus dat alle Joden van dit geslacht degenen zijn waar we naar moeten zoeken als we willen zien waar Gog en Magog vandaag de dag zijn, dat dit Hunnen zijn en dat het dus niet anti-Semitisch is om tegen deze Joden te zijn, maar anti-Hunnisch!

Nou, nou, zowel Engels sprekende als niet Engels sprekende Saksen deden een flater, ‘big time’…

Bedrogen door hun Joodse maatjes tijdens WO I, zwoeren de Britten en de Biters dat de Duitsers Hunnen waren, maar al die tijd waren hun Joodse maatjes de ECHTE Hunnen. Net zoals het een rabbijnse traditie is om te zeggen dat Asjkenaz Duitsland betekent en Sefardisch Spanje, (zonder een greintje waarheid) dezelfde traditie noemt het land ten westen van Khazaria West Kanaän, dat betekent dat de rabbijnen naar Duitsland verwezen als zodanig, ook al zeggen ze met dubbele tong dat Asjkenaz Duitsland betekent! Eigenwijs, eigenaardig, onbetrouwbaar. Hoe het ook zij, het Sefardische/Ashkenazim gebroed hoefde niet al te creatief te zijn, maar het volstond om het rabbinale ‘Kanaän’ onzinverhaal op te rekken tot ‘Hun’. Dus met deze draai, hadden de Engels sprekende, Israëlitische-Saksen het ‘groene licht’ dat zij wilden om hun vlees en bloed Duits sprekende Israëlitische-Saksen af te slachten, die Saksen van de eerste rang waren en zijn. Ach, wat gedaan is, is gedaan…ook al is het doodslag. Denk maar aan Dresden…

Maar hoe slim waren de Duits sprekende Saksen die begrepen dat de Joden een bedreiging waren voor Saxondom? Niet al te slim, lijkt het. Want ze sloten pacten met Turken en Japanse Mongoloïden. Dus de Britten en Amerikanen flirtten met Joodse Turken terwijl de Duitsers flirtten met Islamitische Turken en Mongoloïden die een van de etnische ingrediënten zijn van de Turkse ‘soep’. Het is zinloos te zeggen dat de Duitsers alle vrienden konden gebruiken die ze konden krijgen, het heeft duidelijk niet gewerkt. Men moet zich herinneren dat onze Israëlitische voorvaderen de kant van de Egyptenaren kozen om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten en werden ‘weggevaagd! Dit is omdat God weinig geeft om aantallen mensen, in plaats daarvan zoekt Hij gerechtigheid in mensen. Als Israëlieten samenwerken met niet-blanken, maken ze zichzelf daardoor juist onrechtvaardig. Het is beter dat één man rechtvaardig is met God dan dat een miljoen gewapend met oorlogswapens onrechtvaardig zijn door te proberen kracht te zoeken in aantallen in plaats van in Gods wetten.

Het grootste neveneffect van de Duitsers die de kant van de “kneuzen” kozen, was dat zij een groot deel van de Saksische technologie aan de Mongoloïden gaven, die dit gebruikten om de blanken uit Maleisië, Singapore en Nederlands-Indië (Indonesië) te schoppen.Brieven van gewone Khazaarse Joden aan elkaar uit de 10e eeuw na Christus, laten zien dat woorden werden geschreven met Farizeese/Hebreeuwse karakters vermengd met Turkse/Slavische, wat erop wijst dat de bekering tot het Jodendom in Khazaria veel verder ging dan alleen de hogere rangen.

We hebben tijdschriften (historische geschriften) die ons vertellen dat de bekering van boven naar beneden ging…

“Op dit moment kennen we geen natie in de wereld waar geen christenen wonen. Want in het land van Gog en Magog, die een Hunnisch ras zijn en zich Gazarl noemen, is dat één stam, een zeer krijgshaftige stam. Alexander sloot hen in en zij vluchtten. En zij belijden allen het Joodse geloof. De Bulgaren echter, die van hetzelfde ras zijn, worden nu christen…” geschreven door Christian van Stavelot in Expositio in Matthaeum Evangelistam, +/-864AD

Mijn hemel, dit is allemaal veelzeggend. We leren hieruit dat Gog en Magog uiteindelijk NIET de Russen ZIJN (nou dat wist ik al), ook dat de Khazaren in plaats daarvan Gog en Magog zijn, ook dat zij allen Joods zijn geworden, dus dat alle Joden van dit geslacht degenen zijn waar we naar moeten zoeken als we willen zien waar Gog en Magog vandaag de dag zijn, dat dit Hunnen zijn en dat het dus niet anti-Semitisch is om tegen deze Joden te zijn, maar anti-Hunnisch!

Nou, nou, zowel Engels sprekende als niet Engels sprekende Saksen deden een flater, ‘big time’…

Bedrogen door hun Joodse maatjes tijdens WO I, zwoeren de Britten en de Biters dat de Duitsers Hunnen waren, maar al die tijd waren hun Joodse maatjes de ECHTE Hunnen. Net zoals het een rabbijnse traditie is om te zeggen dat Asjkenaz Duitsland betekent en Sefardisch Spanje, (zonder een greintje waarheid) dezelfde traditie noemt het land ten westen van Khazaria West Kanaän, dat betekent dat de rabbijnen naar Duitsland verwezen als zodanig, ook al zeggen ze met dubbele tong dat Asjkenaz Duitsland betekent! Eigenwijs, eigenaardig, onbetrouwbaar. Hoe het ook zij, het Sefardische/Ashkenazim gebroed hoefde niet al te creatief te zijn, maar het volstond om het rabbinale ‘Kanaän’ onzinverhaal op te rekken tot ‘Hun’. Dus met deze draai, hadden de Engels sprekende, Israëlitische-Saksen het ‘groene licht’ dat zij wilden om hun vlees en bloed Duits sprekende Israëlitische-Saksen af te slachten, die Saksen van de eerste rang waren en zijn. Ach, wat gedaan is, is gedaan…ook al is het doodslag. Denk maar aan Dresden…

Maar hoe slim waren de Duits sprekende Saksen die begrepen dat de Joden een bedreiging waren voor Saxondom? Niet al te slim, lijkt het. Want ze sloten pacten met Turken en Japanse Mongoloïden. Dus de Britten en Amerikanen flirtten met Joodse Turken terwijl de Duitsers flirtten met Islamitische Turken en Mongoloïden die een van de etnische ingrediënten zijn van de Turkse ‘soep’. Het is zinloos te zeggen dat de Duitsers alle vrienden konden gebruiken die ze konden krijgen, het heeft duidelijk niet gewerkt. Men moet zich herinneren dat onze Israëlitische voorvaderen de kant van de Egyptenaren kozen om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten en werden ‘weggevaagd! Dit is omdat God weinig geeft om aantallen mensen, in plaats daarvan zoekt Hij gerechtigheid in mensen. Als Israëlieten samenwerken met niet-blanken, maken ze zichzelf daardoor juist onrechtvaardig. Het is beter dat één man rechtvaardig is met God dan dat een miljoen gewapend met oorlogswapens onrechtvaardig zijn door te proberen kracht te zoeken in aantallen in plaats van in Gods wetten.

Het grootste neveneffect van de Duitsers die de kant van de ” kneuzen” kozen, was dat zij een groot deel van de Saksische technologie aan de Mongoloïden gaven, die dit gebruikten om de blanken uit Maleisië, Singapore en Nederlands-Indië (Indonesië) te schoppen. Was dit niet gebeurd, dan had Australië als zijn noorderburen de Nederlanders en Britten gehad, in plaats van het gele gevaar voor de deur. Het is waar dat na de oorlog de Nederlanders en Britten teruggingen, maar de Huelings (kleurlingen) hadden geleerd hoe gemakkelijk men de blanken kon verjagen, en zij werden verjaagd. Natuurlijk, als de blanken alle Huelings hadden verdreven toen zij in de eerste plaats het land innamen en volgens Gods wet hadden geleefd, dan zou niets hen hebben verdreven. Het is God die de heidenen doet opstaan en hen sterkt om de goddeloze spleetogen en kafferminnende blanken te verdrijven.

Dus hoe past de Ashkenazim/Sephardic clan (noem ze kortweg A/Sep clan) nu in het Khazarlan Turk plaatje?

Nou, in principe zouden ze dat niet zijn… als er niet een aantal gebeurtenissen waren geweest. Had de A/Sep-clan nooit rassengemengd, dan zouden ze volkomen blank zijn, zoals Saksen, Noords uitziend. Hetzelfde geldt voor de Arabieren en de Edomieten. Wij mogen een Edomiet niet haten, maar de Israëlitische rassenwetten zijn een onderdeel van deze opdracht. Dat wil zeggen, zolang hij/zij een “zuivere Edomiet” is, of eenvoudiger gezegd, van Adamitische stam zonder enige Negroïde of Mongoloïde vermenging. Een bastaard zal niet in de samenkomst des Heren komen, NIET EENS TOT HET TIENDE GESLACHT Deut 23:2 ‘Bastaard’ betekent niet buitenechtelijk geboren, het betekent, van gemengd bloed. Niet eens’ betekent, nooit en te nimmer. Verzamelen of samenkomen van de Heer’ betekent, het spek van zijn uitverkorenen of dus de heerschappij, het land of het land dat hun toebehoort. De Edomieten die geen bastaarden zijn, zijn de Edomieten die we zelfs na de derde generatie kunnen huwen en zo deel kunnen uitmaken van het koninkrijk van het Christendom of Saxondom. (De kwestie van Edom die Kanaänitische vrouwen huwt is een ander onderwerp, het is de regel waar wij hier induiken).

Waren er ooit zuivere Edomieten? Dat moet wel, anders zou de opdracht zinloos zijn geweest. De kans is groot dat de zuivere Edomieten in de loop van de tijd zijn bekeerd tot ongereptheid en zich er niet eens van bewust waren dat zij Edomieten waren, op dezelfde manier als de meeste Europeanen/Blanken niet weten dat zij Israëlieten zijn.

Toch vermengden de meeste van de A/Sep-clan zich en werden zij in de loop der eeuwen niet anders dan degenen met wie zij ras vermengden, zoals de Koerden, de Jemenieten en ja, zelfs de Irakezen. Degenen van de A/Sep-clan uit Sefarvaim, die na de Assyrische overname in het voormalige Israël gingen wonen, trokken na verloop van tijd verder naar het westen. Daarbij kwamen zij in contact met andere rassen waarmee de rest van hun Asjkenazim verwanten in het Midden-Oosten niet in contact kwamen. Dus hoewel zij hetzelfde begonnen, vermengden de twee groepen van één bron zich op andere manieren. Daarom worden de twee groepen als verschillend gezien. Maar beide groepen bestaan uit mamzers en alle mamzers houden van multiculturalisme, zoals alle Joden doen, of ze nu Sefardisch of Asjkenazisch zijn.

De Sefardische Joden trokken naar Spanje, terwijl de Asjkenazim naar Midden-, Oost- en Noord-Europa trokken.

Telkens wanneer de inspanningen van de Joodse gemeenschappen om het multi-culturalisme te verspreiden, in de noordelijke landen van “exotisch prikkelend” (in de ogen van betoverde domme blanken) overgingen in een hel van de smeltkroes, werden de blanken soms wakker in plaats van in hun verblinde verbijstering uit te barsten. Toen dat gebeurde, was de kous af. Knabbel, knabbel muisje” lokte de blanken niet langer en de blanken eisten vergelding voor de plundering van hun geboorterecht, cultuur, levensstijl en de vervuiling van hun nageslacht door rassenvermenging die zo typerend is voor het multiculturalisme. Zo zouden de Joden zich niet langer welkom voelen. Vaak kregen ze te horen dat ze zich elders moesten vestigen. De Joden noemden dit vervolging. Tot op de dag van vandaag voelen zij zich nog steeds veroordeeld. Dus werd hen verteld zich niet meer met Saksische zaken te bemoeien en op te houden ons ras te vertroebelen. Dit is begrijpelijk, hybriden zien geen kwaad in hybridisatie omdat zij er zelf de oorzaak van zijn. Landen die het einde van multi-culturaliteit nastreefden, waren ongemakkelijke koninkrijken voor hybriden.

Het nieuws van het joodse koninkrijk Khazaria bereikte dus alle joden. Hier was een land dat ze hun eigen land konden noemen, met joodse wetten, joodse gebruiken en een volwaardige joodse levenswijze met volledige rechten voor hybriden. Zowel Sefardische als Asjkenazim verhuisden naar Khazaria waar ze zich nog wat meer vermengden. Natuurlijk pakten niet alle A/Sep’s hun biezen en gingen. Maar toen Khazaria rond 1016 na Christus begon te verdwijnen, trokken de Khazaren vooral naar Oost-Europa en vermengden zich daar na verloop van tijd grondig met de A/Sep-gemeenschappen waartoe zij zich wendden.

Het jodendom is, zoals de meeste religies, niet tegen rassenvermenging, alleen tegen godsdienstvermenging. Katholieken verboden protestanten te huwen en dit ging ook de andere kant op. Toch kon een blanke katholiek met een zwarte trouwen en hetzelfde geldt voor de protestanten. Godsdienst leert dat water (leer) dikker is dan bloed, maar Gods wet leert dat bloed (ras, verwantschap) dikker is dan water. Evenzo kunnen Joden met elke Jood van elke kleur trouwen, zolang de leer maar overeenkomt. Religies gaan alleen over het verkrijgen van aantallen en maken zich later zorgen over zuiverheid. Daarom en omdat het jodendom een van de kleinere godsdiensten ter wereld is, werden geschikte huwbare partners gezocht binnen een kleinere genenpoel dan die van de grotere godsdiensten. Het zou niet lang duren voordat gemeenschappelijke eigenschappen, kenmerken en genetische ziekten het uiterlijk en de manieren van “typisch Joods zijn” zouden geven. Dit geeft velen het verkeerde idee dat de Joden een volwaardig ras zijn. In werkelijkheid zijn ze geen ras, maar een broedsel, of een gemixte soort. Ze zijn grondig gefokt, alle rassen waarmee ze zich vermengd hebben, zijn door en door gefokt.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>