• Home
  • De val en opkomst van Abrahams verwanten – Het lot van het Chinees-Keltische overblijfsel – Deel 4 & 5
19 december, 2022
Adam de Witt

Wat dan met Parthië, Bactrië, Gedrosië? Asoka’s universele verzoening was zeer succesvol in al deze rijken. De blanken van deze landen verloochenden wat zij nog over hadden van Gods wetten om heilig te zijn (Heilig=Saksisch voor apartheid of afgescheiden). En zo gebruikte God de heidenen om degenen die in opstand kwamen tegen Zijn wetten af te schermen.

De Hunnen waren als een etnische bulldozer, die zo ver naar het westen trokken dat zij een tak van de Scythen (een andere groep van blanke stammen) verdreven rond 130 v. Chr. Bactrië binnen dreven. Deze Scythen waren (door te leven in een land dat Griekse gewoonten had aangenomen) “gehelleniseerd”. Gehelleniseerd zijn betekende Asoka’s smeltkroes ideeën overnemen (Bactria werd hellenisch door de smeltkroes supremist Alexander de Grote). Deze oostelijke, gehelleniseerde Scythen (blanke proselieten van Asoka) stichtten het Kushan rijk. Het was tijdens deze gebeurtenissen dat overblijfselen van de verbrijzelde Chinese Kelten, de Tokharen, een schuilplaats zochten te midden van hun verwanten in andere blanke landen in Midden-Azië.

Beroemd om hun wijncultuur, migreerden sommige Tokharen bijna rechtstreeks zuidwaarts van hun thuisland naar Noord-Pakistan, waar wijn tot op de dag van vandaag deel uitmaakt van het leven. Andere Tokharen, die het slachtoffer waren van een Hunnische genocide, werden naar het zuiden van Bactrië verdreven, naar wat nu midden-Afghanistan is. De islamitische (Arabische) indringers uit het westen waren wreed, maar tegelijkertijd dreven zij de westwaartse expansie van de Mongoloïden terug, althans voor een tijdje, waarbij de Aziatische Kelten het ‘varkentje in het midden’ waren. In feite dreven de Arabieren de Aziatische Hunnen terug tot in Turkistan, d.w.z. het voormalige thuisland van de Tokharen. Zonder wetten om hybridisatie te verbieden, vermengden deze Arabieren zich met de overgebleven Tokhaarse blanken en gele Hunnen om, rond 800AD, het volk van het moderne Turkistan te vormen, ten noorden van Tibet. Minder dan 200 jaar later (1000 n. Chr.), nu bekend als de Turken, zou dit volk van gemengd bloed westwaarts trekken en uiteindelijk Constantinopel en de Balkan in Europa wegvagen.

De Arabische invasies zorgden intussen voor de etnische zuivering van blank Bactrië, Partië en Gedrosië. Tegen 800AD was blank Midden-Azië/Oost Klein-Azië niet meer. Deze blanke rijken gingen verloren voor ons volk, zelfs tot op de dag van vandaag. Niet alle blanken werden gedood, velen werden gespaard zolang zij zich tot de Islam bekeerden en hun rijkdommen en dochters deelden. (De vloeken van Deut 28:32 “Uw zonen en uw) dochters zullen aan een ander volk gegeven worden.”) De blanken die weigerden zich te bekeren werden `Kafirs’ genoemd, d.w.z. afgodendienaars, heidenen of ongelovigen; volgens de islamitische wetten de dood waardig. Zij waren de blanke separatisten van hun tijd.

Degenen die zich bekeerden werden proselieten tot de Islam; zij werden twee keer de kinderen van de verdoemenis. Omdat zij universele verzoeners waren, spanden zij samen met de schemerige Arabieren om hun blanke verwanten af te slachten die zij als separatisten beschouwden. De blanke bekeerlingen tot de Islam waren erger dan de heidenen omdat zij hun eigen mensen doodden ter wille van de Ziiwr.

De geprofessionaliseerde blanken bleken wreder dan de schemerige rassen in hun vervolging. De separatistische Tokharians werden verdreven naar het snel (maar zeer ruw) bergland rond Chitral in Noord-Pakistan. Zij konden niet hopen op enige hulp van de blanken in India, want deze hadden zich reeds lang tevoren bekeerd tot de universele verzoeningsideeën van Asoka. Zij stonden er alleen voor.

Het volk van Dale, de Kalash

De Tokharians slonken in aantal door de vele voortdurende aanvallen. Nu waren zij verdreven naar een groep verafgelegen dalen, diep in de Hindoeïstische Cush, om door de wereld te worden vergeten. Deze Tokharen werden bekend als “die van beneden in de dalen”, in hun eigen taal is de titel “Kalashe”. De Kalasj, die nu nog slechts 2000 tot 3000 man sterk zijn, hebben rozige wangen, groene, blauwe of lichtbruine ogen; hun haar is bruin, rood en blond. Tot op de dag van vandaag zijn zij veilig en afgesneden van de gemengde massa’s in hun dalen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>