• Home
  • De val en opkomst van Abrahams verwanten – Etnische lanceerplatform – Deel 6
19 december, 2022
Adam de Witt

Op dit punt loont het de moeite uit te zoeken hoe de Tokharen hun bestaan begonnen en waar zij vandaan kwamen. Ja, we hebben de geschiedenis van hun thuisland ten noorden van Tibet geschetst, maar hoe zijn zij daar gekomen? Wat was trouwens het begin van de nu uitgestorven blanken van Bactrië, Parthië, Gedrosië en India. Als je naar de meeste geleerden luistert, zullen zij je proberen wijs te maken dat alle Kaukasiërs (blanken) uit het Kaukasusgebergte kwamen. Elia (Identiteit) Christenen weten natuurlijk dat het Kaukasus gebergte slechts een opstapje was voor EEN tak van de vele massa’s blanke migranten die het Midden Oosten verlieten. Wij weten dat de 12 verloren stammen van Israël een aantal wegen volgden die hen, na verloop van tijd, naar Europa brachten. Eén weg was via de goed gefundeerde route door de Can casus. Maar veel Elia (Identiteit) Christenen vergeten de vroegere blanke migranten die ik proto-Israëlieten, Proto-Kelten of Proto-Sax ons noem.

Deze blanken leefden voordat Jakob was geboren, per slot van rekening moesten zijn kinderen uit de juiste stam trouwen, aangezien God rassenvermenging, hybridisatie en genocide verbiedt. Abraham was een Chaldeeër; hij en zijn Chaldeeuwse verwanten waren Proto-Israëlieten. Deze Chalds of Chaldeeërs waren degenen die de vruchtbare sikkel optrokken die grotendeels gevormd werd door de rivieren de Eufraat en de Tigris.

Rond 2000 v. Chr. werd Abraham opgeroepen om uit Chaldea weg te trekken. Het land had zich overgegeven aan de “Universele Verzoening”, het verwrongen idee dat God alle rassen in één vergeven kudde riep. En zo ‘verzoenden’ de blanke Chaldeeërs zich met de gele Sumeriërs. Abraham trok door de goed bevolkte vruchtbare halve maan, bevolkt door Proto-Israëlieten, Chaldische kolonisten, verwanten van Abraham. Van hun kant migreerden veel Chaldieten in alle richtingen, maar meestal nadat zij halverwege de Eufraat waren getrokken om een populair ‘etnisch lanceerplatform’ te bereiken. Het gebied in het hart van de “Launch-pad” was levendig met mensen die behoefte hadden aan vele dingen. Handel leidt tot nederzettingen die na verloop van tijd dienstverlenende centra werden.

Deze drukke gebieden werden de hoofdsteden van Assyrië, Nineveh (stad van de vis), Arbela en Assur. Ten westen van Assur lagen de routes die kolonisten naar Anatolië (het huidige Turkije) zouden voeren, van daaruit naar Zuid-Europa of naar Noord-Afrika. De Chalds die naar deze richtingen trokken waren de bouwers en stichters van Egypte, Rome en Griekenland.

Direct ten noorden van Assur lag de route door de Kaukasus. De Chalds die die kant opgingen, en vervolgens westwaarts naar Europa, werden de Kelten van de Bronstijd. Dit alles vond plaats lang vóór de Israëlitische gevangenschap. (Kelt, uitgesproken als Kelt komt van het woord Chald.) De Bronstijd duurde van 2000 v. Chr. tot ±1200 v. Chr. Kelten uit die tijd gaven hun naam aan veel van de gebieden waar ze zich vestigden. In feite betekent elk genoemd gebied Chaldea; d.w.z. Gallië, Wales (de uitspraak van de ‘VP was goot), Waal (in Holland), Calicia (in Spanje), Galatië (Turkije), en in het zuiden van Polen – Galicië (Galych of Halych. De ‘IT wordt soms ook goot uitgesproken), vandaar dat de Oostenrijkse steden Hallstatt en Hallein, de Duitse stad Halle, de Belgische stad Halle, de Zweedse regio Halland, Helvetia voor Zwitserland en natuurlijk, Holland allemaal Gal-land of Cal(d)ia of Celt-ia of Chaldea betekenen.

De schrijfster van het boek “The Mummies of Urumehi”, Elizabeth Wayland Barber, is er niet al te zeker van of het stamwoord van de naam gewoon “Kelt” is (de betekenis die zij niet schetst) of “Hal” dat zout betekent (omdat sommige gebieden zoutmijnen hadden). Het zou interessant zijn te weten of er zout werd gewonnen in het oude Chaldea, zo niet dan is het duidelijk dat de betekenis van gebieden of steden met variaties van `Hal’ (‘Hol’ of ‘Hen kan geen zout zijn. Dit komt omdat de meeste gebieden met ‘variaties van de naam niets met zout te maken hadden. Toch kan het zijn dat ooit de term `Chal(d)’ die secundaire betekenis van zout had. Interessant is dat Jezus naar zijn volgelingen verwees als zijnde het “zout der aarde”. Strong’s Concordance laat zien dat de wortel van Chald Kesed is: een verwant van Abraham. Dit betekent dat alle landen met variaties van Chald zoals hierboven gezien, zoals Halle, Holland, enzovoort, betekenen: LAND VAN ABRAHAM’S KIN!

We zien dus dat de Chaldeeën Proto-Kelten waren. Hun eigenlijke naam Kelt, Chald (van `Ke(s)ed) betekent Abrahams verwanten. Als verwanten van Abraham zijn zij dus ook Proto-Israëlieten, Proto-Egyptenaren, Proto-Kaukasiërs, Proto-Romeinen, Proto-Indiërs, Proto-Tokharen, Proto-S axonen, enzovoort. De etnische lanceerbasis van al deze vele takken van dit ene ras bevindt zich vandaag in Noord-Irak (de zogenaamde no fly zone). Deze regio was niet alleen het lanceerplatform om naar het westen en noorden te gaan om Europa en Noord-Afrika te vestigen, maar ook om naar het oosten te gaan, een punt dat door zovelen over het hoofd wordt gezien. Direct ten oosten van het “Etnische lanceerplatform” lagen de oude handelsroutes die de reizigers naar de steden Bisutun en Ecbatana brachten (nu in West-Iran). Bisutun is bekend bij Elia (Identiteit) Christenen vanwege de Behistun Rots. Deze steden zijn waarschijnlijk gesticht door de vroegste kolonisten van Abrahams rasverwanten. Veel Israëlieten die de Assyrische gevangenschap van 700 v. Chr. verlieten, volgden dezelfde route die vele honderden jaren (eeuwen) eerder was uitgehouwen, zoals de inscriptie van de Behistun Rots getuigt.

Gevestigde “geleerden” die zich verzetten tegen onze Israëlitische identiteit hebben zich in een lastig parket bevonden over de Urumchi mummies. Zij kunnen de Behistun Rots en zovele andere vondsten negeren, maar de mummies dwingen hen in een hoek. Gewoonlijk noemen zij Europa de Keltische wieg, maar onder druk zullen zij (schoorvoetend) zeggen dat het de Kaukasus is, maar zij vragen nooit hoe de Kelten in de Kaukasus zijn gekomen. Elizabeth Wayland Barber zit ook in een lastig parket. Met al hun studie en onderzoek zijn seculiere geleerden, zonder naar Gods Woord te kijken, gewoon aan het klungelen, ze stuiten op iets, bouwen een theorie op, en dan verstopt God de machinerie van de studie. “Zo zegt de Heer…Ik ben de Heer die alle dingen doet verdwijnen;… Die de tekenen der leugenaars frustreert, en de wichelaars waanzinnig maakt; Die wijzen achterwaarts doet keren, en hun kennis dwaas maakt.” Jesaja 4-4:2425.

Omdat de Tokharen Proto-Kelten waren, hadden zij veel gemeen met de Europese Kelten; zij droegen zelfs ruitjesstof! Maar gevestigde geleerden (waar Barber er één van is) wijzen erop dat de Indo-Europese culturen afhankelijk waren van het paard. De paardencultuur was onbekend in de Kaukasus. Als de Tokharen dus uit de Kaukasus kwamen, hoe komt het dan dat zij de paardencultuur naar Midden-Azië brachten? De paardencultuur was echter welbekend en hoog ontwikkeld in de Vruchtbare Halve Maan in het Midden-Oosten, net ten zuiden van de Kaukasus. De gevestigde wetenschappers zijn nu verdeeld over de vraag waar deze Tokharen en andere Proto Keltische, Indo Europeanen vandaan kwamen; de Kaukasus of het Midden Oosten. Het nederige paard en de 3000 jaar oude mummies maken duidelijk dat ons geboorteland niet de Kaukasus was, maar het zuiden daarvan. Hoe wonderbaarlijk is God, hij laat de geleerden hele theorieën opbouwen en gooit ze vervolgens aan diggelen. De oostwaartse tochten tijdens de bronstijd leidden tot de stichting van vele Proto-Keltische (Indo-Europese) rijken (d.w.z. vele naties van één ras) die zich uitstrekten over wat nu Irak, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Chinees Turkistan, Afghanistan, Pakistan, India en Java is. Java is Indo-Europees voor ‘gerst’. Blanke kolonisatoren uit India onder leiding van Aji Saka landden in Indonesië in 63AD en brachten hun Sanskriet met zich mee en het Kaste Systeem. Saka’ is gewoon een vorm van Isaac zoals in Saca of Sacson. Maar net als in India, werd het kastensysteem bestreden door de universele verzoeningsgezinden. De hybridisatie was zo groot dat het door `Saka’ bestuurde Indonesië afbrokkelde toen de Moslims vanaf 1000 n. Chr. binnenvielen en het laatste Hindoe Koninkrijk Mojapahit in 1478 overrompelden. Proto-Israëlieten bestreken een gebied van Portugal tot China, en een etnisch rijk dat zo’n 4500 mijl omspande!

De wijzen die Jezus kwamen bezoeken kwamen uit het oosten, maar ze waren blank. Zij waren Proto-Keltisch, verwant aan Abraham, dus Proto-Israëlieten. (Zij werden de ‘Wijzen’ genoemd [door de vertalers – het woord staat niet in de tekst!] een Indo-Europees woord. Het woord is verbonden met onze woorden ‘mighty en `machtig’ (Nederlands en Duits).

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>