• Home
  • De val en opkomst van Abrahams verwanten – De ondergang van Keltisch India – Deel 3
19 december, 2022
Adam de Witt

Nactna was toen een blanke natie. Zo ook zijn westelijke buur Parthië (Noord Iran en Turkmenistan vandaag) en zijn zuidelijke buur Gedrosia (Pakistan vandaag). Ten oosten van Gedrosia lag Arisch (of blank) India. In India was tegen 1000 v. Chr. het huwelijk tussen blanke Ariërs en zwarte Dravidiërs wijd verspreid. Deze multiculturele ijver begon de blanken etnisch te zuiveren uit India door ongebreidelde hybridisatie. Om het etnische onheil in te dammen, werd het Arische systeem van een verdeelde maatschappij (in volgorde van hoogste rang: priester, ceremoniemeester, krijgersjager, leerlooier, slavenarbeider) uitgebreid met graden van etnische zuiverheid of graden van vermenging. Dit werd bekend als het kastensysteem.

Het kastensysteem weerspiegelde het Arische systeem: Brahmanen (priesterschap), ICs atriya’s (soldaten), Vaisya’s (boeren en handelaren), Sundra’s (lijfeigenen) en tenslotte de Onreinen of Onaanraakbaren (de donkerste mensentypes). Zo konden de blanken het onvermijdelijke een tijdje uitstellen door middel van “tiered-aparthood”. Gods Woord eist echter de verwijdering van de heidenen – de verwijdering is niet gebeurd. Het kastesysteem was een compromis, waarbij de blanke man altijd de voorkeur gaf aan goedkope arbeidskrachten.

In deze tijd rond 450 v. Chr. leefde Hadassah of Esther in het land van ballingschap (Esther betekent ster; E-ster). De meeste Bijbels noemen deze Israëlieten, door een slechte vertaling, Joden. Om verwarring te voorkomen had het woord `Jood’ moeten worden weergegeven als Judeeër, d.w.z. Israëlieten uit het koninkrijk Judea. Het rijk waarin Esther en haar gevangen Israëlieten leefden waren blank. Het strekte zich uit van Afrika tot India (Esther 1:1). De Perzische koning was ook blank en de “maagden die hij in zijn paleis verzamelde” worden omschreven als “schoon”. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt betekent ‘eerlijk’. Eerlijk komt uit het Frans, het betekent ‘blond’.

Het vers “uit vrees voor de Joden werden zij Joden” wordt helaas door de meeste Identiteitspredikers uit hun verband gerukt. Het betekent gewoon dat uit angst voor de Judeeërs-Israëlieten degenen in dit rijk zich bekeerden tot de Israëlitische wet. Zij mochten dat omdat zij van hetzelfde ras waren, zij waren de wilde druiven die rechtmatig geënt mochten worden. Dit gaat niet over bekering tot het Jodendom, noch over rassenvermenging. Het gaat over Proto Kelten die tot God kwamen via Israëliet-Judeese Kelten.

In 3201 stichtte Chandragupta een dynastie die het grootste deel van Noord-India besloeg. Omdat de niet-blanken niet werden verdreven, steunden de niet-blanken de pogingen om de blanken te verdrijven. India’s kastensysteem van rassenscheiding kreeg veel gekleurde en blanke proselieten over zich heen, zoals Chandragupta’s kleinzoon Asoka. (Richard Hoskins heeft veel over hem te vertellen. Voor verdere studie raad ik u aan zijn boek “In the Beginning” aan te schaffen). Asoka was een bekeerling tot het boeddhisme. Het boeddhisme werd opgenomen in het Hindoeïsme. Het boeddhisme was tegen het kastenstelsel. Asoka was een multiculturele supremist, een soort vrijmetselaar uit zijn tijd. De natie, die multiraciaal was en dus multicultureel, was tegen zichzelf verdeeld. Het is moeilijk uit te maken of Asoka een Ariër was of een Mamzer (Gemengd Bloed), maar hij toonde de sluwheid van een wolf. Hij werd pas een pacifist toen hij heel India onder de voet had gelopen. Toen begon hij de ‘zachte’ genocide van alle blanken te bevorderen door middel van internationaal multiculturalisme (of internationaal socialisme in die tijd). Hij zond “missionarissen” van dit geloof van “Universele Verzoening” naar Kasjmir, Ceylon, Birma, Egypte en Griekenland.

De blanken die in India bleven wonen, gaven hun creatieve vaardigheden aan de natie en waren de drijvende kracht achter haar grote architecturale monumenten. Maar hun aantal slonk onder het gewicht van de multiraciale, universele verzoening. De rassenvermenging had zijn tol geëist. Sterk verzwakt, waren zij na verloop van tijd niet langer in staat om hun kracht aan India over te dragen. Het land werd zwakker door zijn smeltkroes decadentie.

Moslim legers waren in beweging en overrompelden het ene blanke land in Azië na het andere. Tegen het jaar achthonderd kon de smeltkroes van India het tij niet meer keren. In 1526 konden de Aziaten die de Tokharianen hadden verdreven, onder hun leider Babar, India innemen en het Mongoolse Rijk stichten. Wit India werd een herinnering. Asoka’s smeltkroes-ideaal reduceerde dit grootste blanke machtscentrum tot wat vandaag de dag een derde wereldnatie zou worden genoemd.

India zakte weg in een donkere hel van verrotting, inefficiëntie en armoede. Net als eerder in Egypte, werd het beroofd van zijn bouwers, om nooit meer uit het stof te herrijzen. Er zou daarna nog een enkele tempel worden gebouwd, maar dat was dan ook alles.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>