• Home
  • De kracht van Suggestie – Deel 2
28 december, 2023
Sieuwerd Isachastra

Hoofdstuk 2

In het eerste deel van deze serie werd uitgelegd hoe de wapenrusting van God (beschreven in Efeziërs 6) christenen beschermt tegen een aanval van de geest door anti-christelijke mensen. We merkten ook op dat deze aanvallen niet afkomstig zijn van een ingebeelde bovennatuurlijke duivel. De oorlog die kwaadaardige mensen tegen christenen voeren bestaat al sinds het hof van Eden.

Door de geschiedenis heen zijn deze technieken verbeterd en gestroomlijnd, samen met alle andere wetenschap en technologie. Vandaag de dag belichamen deze technieken een geavanceerde wetenschap die niet alleen wordt gebruikt om een paar nietsvermoedende “sukkels” of “doelwitten” te misleiden, maar om de gedachten van een hele natie vast te leggen zodat ze door een elitegroep kunnen worden beheerst.

De sleutel tot deze zwarte kunst is DE KRACHT VAN SUGGESTIE. Zoals ik al zei, wordt dit mogelijk gemaakt door de verspreiding van onduidelijke gedachten in de gedachten van mensen. Hierdoor werkt de kracht van suggestie. Het is geen bovennatuurlijke magie. We hebben gezien hoe de “heersers der duisternis” (Efeziërs 6:12) landelijk onduidelijk denken propageren door gebruik te maken van hypnose en hersenspoeling.

En we begrijpen nu dat vrijwillige medewerking (onderwerping) van het verstand een sleutelfactor is in het succes van gedachtenbeheersing. Bovendien wordt bijgeloof samen met deze twee technieken gebruikt om landelijk onduidelijk, irrationeel denken te veroorzaken. De liefhebbers van de duisternis weten dat als ze ervoor kunnen zorgen dat je je redeneringen baseert op fantasie in plaats van feiten, dat je dan niet goed zult denken en dat je hun bedrieglijke, controlerende suggesties zult slikken.

Dit is waar de wapenrusting van geloof en verlossing je geest effectief beschermt tegen niet alleen de tactieken van hypnose en hersenspoeling, maar ook bijgeloof.

GELOOF IN DE WAARHEID

“Neemt bovenal het schild des geloofs, waarmede gij alle vurige pijlen der goddelozen zult kunnen doven.” Efeziërs 6:16.

De menselijke geest functioneert op basis van geloof in de ene bestaande God of in een of meer van de vele niet-bestaande goden. Geloof in leugens (vrijwillige goedgelovigheid) kan duidelijk worden gezien in het gedrag van een gehypnotiseerd persoon.

De gehypnotiseerde persoon is gehypnotiseerd geraakt omdat HIJ ZICHzelf in een staat van samenwerking met de hypnotiseur heeft geplaatst. Zoals we in deel één zagen, zal de persoon in deze gevorderde staat van samenwerking bijna alles doen om de suggesties van de hypnotiseur werkelijkheid te laten worden, ongeacht de kunstmatige middelen die daarvoor nodig zijn. De innerlijke werking van de geest is nog steeds grotendeels een mysterie en het is beangstigend om te denken aan de mogelijke bijwerkingen van de kracht van suggestie. Bijwerkingen kunnen de vorm aannemen van hallucinaties. Het is een feit dat hypnotiseurs levendige hallucinaties kunnen veroorzaken bij gehypnotiseerde mensen – met hun medewerking. Sterker nog, iemand laten hallucineren wordt gezien als de uiteindelijke test of iemand een “goed” hypnotisch subject is of niet. (Met andere woorden, een goede meewerker.)

Bijvoorbeeld, de hypnotiseur kan aan een gehypnotiseerd persoon voorstellen dat hij op een bepaald signaal een zwarte kat zal zien zitten op de tafel vlakbij. En inderdaad, wanneer het signaal wordt gegeven, ziet de persoon levendig een zwarte kat. Hij reikt uit, aait hem en hoort hem spinnen. In zijn grote ijver om aan deze fantasie mee te werken, zorgt een of ander mechanisme in zijn geest ervoor dat hij hallucineert en zijn geheugen levert automatisch de nodige zintuiglijke informatie, waardoor hij ervan overtuigd raakt dat de ingebeelde kat echt is.

Dit soort waanideeën ontstaat door een daad van geloof van de gehypnotiseerde persoon. Door af te glijden naar een geavanceerde staat van samenwerking, is hij in staat om een totaal vertrouwen in de hypnotiseur te bereiken. Wat de hypnotiseur zegt, wordt door die persoon gezien als een absoluut feit – zelfs als het vals is. De kat is vals, maar door het geloof in de suggestie van de hypnotiseur ziet de gehypnotiseerde persoon het als echt.

Op een bredere schaal zijn de meeste mensen, waaronder veel Christenen, extreem bedreven in het hebben van vertrouwen in hun “hogepriester” en wat hij ook zegt. De typische “hogepriesters” nemen de vorm aan van journalisten, rechters, advocaten, doktoren, leraren of pastors – allemaal moderne tegenhangers van de traditionele hypnotiseur. Hun uitspraken worden als “evangeliewaarheid” beschouwd, zelfs als ze niet waar zijn!

Een goed voorbeeld van geloof in waan is de klassieke uitleg van de “bijna-doodervaring”. In plaats van hun geloof alleen in God te stellen, omarmen Joods-Christelijke christenen het gevestigde traditionele bijgeloof van de kerk dat zegt dat je NIET ECHT sterft als je sterft. Dit is een onmogelijk oxymoron (een enkel concept dat geforceerd bestaat uit twee onverenigbare dingen). Omdat zo’n concept onmogelijk is, leidt het geloof erin tot verward denken.

“Bijna-doodervaringen” veroorzaken soms hallucinaties bij iemand die dit bijgeloof gelooft. In de verzwakte en onevenwichtige toestand van bijna-dood kan hij hallucineren dat zijn “geest” zijn lichaam verlaat en omhoog zweeft naar het plafond, terwijl hij zijn eigen lichaam op het bed eronder observeert. Hij blijft dan omhoog zweven naar wat een wit licht lijkt te zijn, etc. (“wit licht” zou God symboliseren).

Wanneer de hallucinatie voorbij is en hij ontwaakt, nog steeds in zijn oude lichaam, verklaart hij het op basis van het bijgeloof waarmee hij zijn hele leven geïndoctrineerd is geweest. Hij gelooft dat zijn afgescheiden, bewuste, onsterfelijke zelf zich echt heeft afgescheiden van zijn lichaam en bijna naar de “hemel” is gegaan. Het bijgeloof heeft het helder denken ontkracht en de persoon bekijkt geen alternatieve verklaringen voor het fenomeen zoals hij normaal wel zou doen bij andere onderwerpen.

Net als in het voorbeeld waar de gehypnotiseerde persoon, op een gegeven signaal, een spookkat laat hallucineren, hallucineert de bijgelovige (religieuze) kerkganger op de rand van de dood, met geloof in wat hij voorgeprogrammeerd is om te verwachten, op het gegeven signaal (de bijna-doodervaring) zijn vertrekkende “geest”.

VERLOSSING VAN BIJGELOOF

“En neem de helm van redding…” Efeziërs 6: 17

Religieuze mensen proberen het christendom soms gevangen te houden binnen een kerkgebouw of binnen een gestructureerd geheel van kerkelijke dogma’s. Meestal denken ze bij “verlossing” strikt aan het verkrijgen van een zalig, eeuwig leven “in de kerk”. Meestal denken ze bij “redding” strikt aan het verkrijgen van een zalig, eeuwig leven “in de hemel” na hun dood – in tegenstelling tot veroordeeld te zijn tot de eeuwigheid in de “hel”.

Maar voor hen die het Christendom zien als een ENIGE LEVENSWIJZE – niet alleen de gemeenschap van gelovigen, maar ook de overheid, het zakenleven en alle andere aspecten van het dagelijks leven, is “verlossing” een praktische zaak voor het HUIDIGE leven. Het betekent dat Jezus Christus het hoofd van alles is. Hun beslissingen zijn gebaseerd op Zijn voorbeeld, Zijn normen en Zijn uitleg over hoe en waarom dingen gebeuren. Bovendien hebben ze een doel in het leven als Christus het middelpunt van hun leven is. Ze beseffen ook dat gered worden van lichamelijk letsel deel uitmaakt van wat “verlossing” werkelijk betekent, net als gered worden van geestelijk letsel. Net zoals de wapenrusting van een krijger hem redt van de speer van de vijand, redt de wapenrusting van God de Christen van een vijandelijke aanval op zijn geest.

Maar zij die God afwijzen hebben nog steeds behoefte aan een soort verlossing, een doel en een besef van de basiszaken van leven, dood, gezondheid en geld. Dus om zijn angst te verminderen vult de mens de leegte op met zijn eigen creatieve bijgeloof, dat soms “geldige psychologische inzichten” of “overtuigingen” wordt genoemd. Natuurlijk zijn hun conclusies niet op waarheid gebaseerd en hebben ze dus geen enkel nut. Voorbeelden van deze “overtuigingen” zijn studenten die gelukssokken, -schoenen of -bloezen dragen om betere cijfers te krijgen; gokkers die hun toevlucht nemen tot willekeurige numerologie door te wedden of lotnummers te kiezen op basis van hun kilometerstand, hun kentekennummer, de verjaardag van hun kinderen of hun huwelijksverjaardagen; honkbalspelers die weigeren zich te scheren of van shirt of broek te veranderen tijdens een slagbeurt omdat dit hun geluk zou kunnen beïnvloeden; enz. En dan zijn er nog mensen die geloven dat het gaat regenen als je je auto wast.

Bijgeloof krijgt echter een serieuze bijsmaak wanneer het officieel erkend en vastgelegd wordt door de staat in wat “religie” genoemd wordt.

De katholieken zijn hier een voorbeeld van. Ze geloven dat als ze ingewikkelde rituelen precies goed uitvoeren, er iets bovennatuurlijks wordt bereikt. Als de priester de rookcensor precies goed over de wijn en het altaar zwaait, of als hij zijn handen op een bepaalde manier uitgestrekt houdt als hij een gebed opzegt, of als hij op gebogen knieën buigt voor een beeld van “Moeder Maria” en zichzelf “kruist”, dan zal zijn God meer geneigd zijn om zijn gebed te verhoren en hem te helpen. Dit is slechts een geavanceerde vorm van de ‘gelukssokken’ van de student of andere afwijkende rituelen die bijgelovige mensen uitvoeren.

De apostel Paulus preekte over bijgeloof tegen de filosofen van het oude Athene toen hij hun bijgelovige afgoderij aan de kaak stelde:

“Paulus stond midden op de heuvel Mars en zei: Gij mensen van Athene, ik bemerk dat gij in ALLE DINGEN te bijgelovig zijt. Handelingen 17:22

Net zoals het ware christendom een manier van leven is. Het Griekse woord voor “bijgelovig” in dit vers betekent letterlijk DEMONVREES! Als mensen Jezus als het middelpunt van hun geloof zouden hebben, zouden ze geen bijgeloof nodig hebben, omdat Jezus DE waarheid is. Ze zouden ook geen emotionele “kerk”-ervaringen en hogepriesters nodig hebben! Als je je denkgeest programmeert met de waarheid, dan denk je helder. Maar als je je voedt met bijgeloof (leugen), dan is je denken vertroebeld.

“En met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden. EN DAAROM ZAL GOD ZENDEN, DAT ZIJ EEN LEUGEN GELOVEN. 2 Tessalonicenzen. 2: 10-11

Het is geen wonder dat religie terecht “het opiaat van het volk” wordt genoemd. Een opiaat brengt sterke misleiding teweeg, zodat je niet helder kunt denken. De “heersers der duisternis” weten heel goed dat wanneer mensen verslaafd zijn aan het opiaat van bijgeloof, ze extreem vatbaar zijn voor zowat elke vorm van suggestie.

Een goed voorbeeld hiervan is de religie van Voodoo. In het verleden, toen een mens begon te geloven in zijn eigen bijgeloof, stelde hij zich voor dat ontelbare entiteiten en krachten woonden in wat hij “het bovennatuurlijke rijk” noemde. Deze valse ideeën over magie en het occulte zijn zo ingebakken geraakt in mensen, inclusief Christenen, dat de kracht van de suggestie van het occulte een zeer sterke kracht is geworden. Het enige wat de beoefenaar van Voodoo (heksendokter) hoeft te doen, is in het zicht van het beoogde slachtoffer een paar spelden in een beeltenis van die persoon te steken. De geest van het slachtoffer, die vastbesloten is om met de toverdokter samen te werken en gelooft in bijgeloof, doet dan de rest. Het slachtoffer reageert dan met een negatieve psychosomatische reactie (d.w.z. een emotioneel veroorzaakte lichamelijke stoornis).

Het is verbazingwekkend om de reacties van een bijgelovig persoon te observeren. Hun geloof in fantasie is zo sterk dat ze vluchten als de wind door de bladeren ruist. Bovendien worden ze “heen en weer geslingerd door elke wind van leer” die opsteekt. Ze zien het occulte als een bovennatuurlijke macht die boven God staat. In sommige gevallen vernielen ze uiteindelijk andermans eigendom om zich te ontdoen van ingebeelde “demonen” of “krachten” van het kwaad die zich in dat eigendom zouden ophouden.

Met de wapenrusting van geloof en verlossing kun je echter gered worden (volgens 2 Tessalonicenzen 2:11) van deze irrationele mentale staat van waanvoorstelling die gepaard gaat met bijgeloof. Het hanteren van het (G)WOORD van God geeft wijsheid om alle soorten oplichterij te onderscheiden.

In de pluralistische smeltkroes van Amerika is er een verwarring van verschillende religies, wetten en culturele systemen. Bovendien gebruiken de “heersers der duisternis” (Efeziërs 6:12) voortdurend de macht van de suggestie in elk aspect van de samenleving om de mensen te misleiden. Hoe kun je in dit soort samenleving het verschil tussen waarheid en leugen onderscheiden?

Het antwoord is te vinden in de wapenrusting van God! De wapenrusting van het Woord van God geeft liefhebbers van de waarheid wijsheid en helder denken en helpt hen om de dagelijkse misleidingen die ons van alle kanten aanvallen te doorzien.

WIJSHEID UIT HET WOORD VAN GOD

“(En neem) …het zwaard van de Geest, dat is het woord van God…” Efeziërs 6: 17b

Als je je eigen Bijbelstudie doet in plaats van alleen maar te geloven (samen te werken) met één van de moderne “hogepriesters” die een verwarrende, hypnotiserende, hersenspoelende mix van christelijke en antichristelijke principes verkondigen, dan zal Gods Woord een lamp voor je voeten zijn terwijl je door de geestelijke duisternis van het huidige Amerika navigeert.

“Bewaar ze dan en doe ze (inzettingen en oordelen), want DIT IS UW WIJSHEID EN UW ONDERWIJS in de ogen der volken, die al deze inzettingen zullen horen en zeggen: dit grote volk is zeker een wijs en verstandig volk.” Deuteronomium 4: 5, 6.

Als je Gods Wet zoals die in de Bijbel staat “houdt en doet”, dan “vrees” je de Heer en “de vreze des Heren is het begin der wijsheid.” (Spreuken 9:10). Je kunt ook wijsheid ontlenen aan het dragen van de wapenrusting die het Borstschild der Gerechtigheid wordt genoemd

“Hij legt goede wijsheid voor de rechtvaardigen; Hij is een gesp voor hen die rechtschapen wandelen. Spreuken 2:7

En merk op hoe Paulus in zijn brief aan Timoteüs uitlegt hoe de wapenrusting van geloof en verlossing rechtstreeks verbonden zijn met het Woord van God:

“En dat gij van kindsbeen af de HEILIGE SCHRIFTEN hebt gekend, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het GELOOF, dat in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 3:15

DE KENMERKEN VAN BEDROG

Net zoals God “sterke misleiding” zal zenden naar hen die de waarheid niet liefhebben, zal Hij onderscheidingsvermogen en een goed oordeel zenden naar hen die de waarheid wel liefhebben en de strijdmunitie van het Woord van God “dragen”. Maar het Woord van God is meer dan alleen een wapenrusting. Het is ook een krachtig wapen. Waarheidsliefhebbers kunnen het Woord van God hanteren dat hen in staat stelt om door allerlei bedrog, oplichterij, bijgeloof en valse doctrines heen te kijken. Gewapend met dit zwaard zul je HELDER DENKEN temidden van mensen die hun denken vertroebelen. Omdat de kracht van suggestie alleen werkt op mensen wiens denken vertroebeld is, zal het niet op jou werken als je een “gezonde geest” hebt (2 Timoteüs 1:7).

Verwarring en onduidelijk denken vormen de basis voor alle zwendelpraktijken, of het nu gaat om de klassieke ” Duivendrop ” zwendelpraktijken, de zogenaamde “paragnosten” die waarzeggerij bedrijven, of zelfs een valse doctrine die zogenaamd “bewezen” kan worden aan de hand van de Schrift. Als je de volgende kenmerken van oplichting leest, merk dan op hoe onduidelijk denken en verwarring de sleutels zijn tot het succesvol misleiden van mensen. Onthoud ook dat de misleider niet alleen een waarzegger of een snel pratende verkoper kan zijn, maar ook een nieuwslezer, een joods-christelijke pastor, een overheidsbureaucraat, een advocaat, een hypnotiseur, een psychiater, enzovoort.

1. GEBREK AAN INFORMATIE

Oplichters doen veel moeite om belangrijke informatie te verbergen zodat hun bedrog succesvol zal zijn. Op nationale schaal wordt dit gedaan door de gecontroleerde nieuwsmedia die de waarheid onderdrukken, waardoor je een beslissing moet nemen of een mening moet vormen zonder alle feiten te kennen. Je moet nooit toestaan dat oplichters je dwingen om een beslissing te nemen op basis van HUN geselecteerde bewijsstukken; zorg voor je eigen feiten!

Een goed voorbeeld hiervan is de suggestie dat vaccinaties goed voor je zijn en je gezond houden. Deze suggestie wordt door de massamedia en medici (nog meer toverdokters die injectienaalden in slachtoffers steken in plaats van in beeltenissen?) gepromoot als de VOLLEDIGE waarheid, ook al is er een gebrek aan informatie.

De onderdrukte waarheid, die eindelijk is uitgelekt naar het publiek via statelijke media en medici, is dat de vaccinaties ZELF ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. In veel gevallen hebben deze vaccinaties dodelijke bijwerkingen, die soms tientallen jaren later in iemands lichaam opduiken.

2. DUBBELZINNIGE INFORMATIE

De informatie is voor verschillende interpretaties vatbaar. In veel gevallen zal de oplichter je proberen te overtuigen dat er maar EEN interpretatie is, terwijl er in werkelijkheid meerdere interpretaties mogelijk zijn.

Een goed voorbeeld van dubbelzinnige informatie is het populaire liedje “American Pie” van Don Maclean. Kort nadat het nummer uitkwam, analyseerden radiojockeys de tekst en kwamen met een woord-voor-woord interpretatie die een korte geschiedenis van rock and roll muziek in de jaren ’60 beschreef, waarbij songtitels en verschillende rock beroemdheden werden genoemd. Dat kon kloppen, gezien de vaagheid van de tekst.

Maar een andere uitlegger, gevangen in het “streven naar openbaring*, houdt vol dat het het einde van het tijdperk beschrijft en alle religieuze/politieke gebeurtenissen die nu of in de toekomst plaatsvinden. De uitlegger gaf zijn lezers de indruk dat deze rock and roll plaat hetzelfde gewicht heeft als een boek uit de Bijbel! Nogmaals, de vaagheid van de teksten maakt het onmogelijk om te oordelen.

Dus welke interpretatie is correct? Geen van beide! Zekerheid kan niet voortkomen uit berekende dubbelzinnigheid. Christenen die dubbelzinnigheid herkennen als een van de kenmerken van oplichterij, realiseren zich dat hier de kracht van suggestie wordt gebruikt. Zeggen dat “American Pie” goddelijk geïnspireerd is, impliceert dat God rock-‘n-roll goedkeurt om mensen over Zijn Woord te onderwijzen.

Verstandige denkers realiseren zich dat een ander slim persoon, met enige moeite, met een derde, even redelijk klinkende interpretatie van de songtekst zou kunnen komen. Maar nogmaals, er kan niets bewezen worden omdat de teksten zo open en vaag zijn.

Sterker nog, songteksten in populaire muziek zijn juist zo dubbelzinnig geschreven dat IEDEREEN zich erin kan vinden. Hoe meer interpretaties er uit de tekst kunnen worden afgeleid, hoe universeler het liedje zal zijn. Hoe aantrekkelijker het liedje is, hoe meer mensen het kopen en hoe meer geld de liedjesschrijver verdient.

3. LEUGENACHTIGE INFORMATIE

De beweringen en informatie komen niet overeen met de waarheid. Dit is natuurlijk het meest voor de hand liggende kenmerk van misleiding, maar de enige manier om te weten dat de beweringen onwaar zijn, is door onderzoek. De oplichter zal proberen te voorkomen dat je onderzoek doet door je bronnen te beperken of je naam te belasteren als je zijn tactiek in twijfel trekt.

Soms is het vertrouwen van het publiek in de massamedia, de overheid, hun voorgangers, enz. zo sterk dat deze oplichters niet slechts halve waarheden hoeven te verspreiden. Ze kunnen ALLE waarheid onderdrukken en De Grote Leugen verspreiden. Deze leugen is zo groot dat mensen denken dat het wel de waarheid moet zijn. Ze redeneren dat niemand gek genoeg zou zijn om over zoiets vreemds te liegen. Dat is precies hoe de kracht van suggestie werkt.

Een extreem geval van onderdrukking van de waarheid is de zogenaamde “Holocaust” van 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel een minderheid van weldenkende mensen afdoende heeft bewezen dat de “Holocaust” bedrog is, gelooft de meerderheid van het publiek nog steeds dat het een historisch feit is. Door de media en het openbaar onderwijs is de waarheid onderdrukt en hebben de oplichters de hoax als waarheid gepromoot.

De weinige mensen die het bedrog achter de Holocaustmythe ontmaskeren, worden besmeurd en bestempeld als “antisemitisch” of “haatdragend”. Door de kracht van suggestie gelooft het publiek, in plaats van de feiten te onderzoeken, gewoon wat ze horen van hun geaccepteerde bronnen.

4. BEROEP OP DE ZINTUIGEN

De beweringen en informatie spreken je zintuigen aan en klinken te mooi om waar te zijn. De oplichter belooft dat je veel snel en gemakkelijk geld zult verdienen; dat je in staat zult zijn om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die anderen niet hebben; dat je als een god zult zijn die een bovennatuurlijke prestatie kan leveren; of dat je in staat zult zijn om ideale gezondheid, geluk, vrijheid, comfort, liefde enz. te bereiken.

Deze aanpak werkt niet alleen wanneer een oplichter je een product probeert te laten kopen, maar ook wanneer valse profeten je proberen over te halen om valse doctrines te ”kopen”. Ze vertellen je dat als je de doctrine gelooft die ze promoten, je zult weten dat je één van Gods uitverkorenen bent. Deze oproep laat je denken dat je een bevoorrecht lid van een elitaire club zult zijn. Andere profeten zullen je het gevoel geven dat je een god bent met bovennatuurlijke krachten zoals onsterfelijkheid en bovenmenselijke intelligentie, door doctrines als “pre-existentie” (d.w.z. we zijn allemaal onsterfelijke geesten) en “spreken in tongen” te prediken.

Het overdreven belang van het beroep op de zintuigen laat duidelijk het onduidelijke denken zien dat in onze huidige samenleving welig tiert; ook al zijn de dingen niet altijd zoals ze lijken, mensen geloven nog steeds dat waarneming werkelijkheid is. Mensen zijn meer onder de indruk van de vorm van dingen dan van de inhoud van dingen. Oplichters die bekend staan als politici zullen veel moeite doen om hun imago te verbeteren, maar ze geven niets om wat moreel juist is in Gods ogen.

Heksen en gnostici zijn ook oplichters. De eerste regel van hekserij luidt ongeveer als volgt: “Als ik je kan overtuigen dat ik ‘macht’ heb, dan heb ik WEL ‘macht’ (over je geest).” Veel mensen zijn ervan overtuigd dat hekserij (het occulte) macht heeft. Je kunt zien of ze overtuigd zijn door de manier waarop ze geïntimideerd zijn door het occulte. Ze staan er nooit bij stil dat ‘de kracht van suggestie misschien iets te maken heeft met de kracht die ze denken te zien.

5. ANGST TACTIEKEN

De oplichter die de beweringen doet of de informatie geeft, DRINGT er meestal bij jou op AAN om een snelle beslissing te nemen of hem te vertrouwen uit angst of om iets ergs te vermijden. Meestal is er een naderende deadline, dreigend gevaar of een andere reden waarom een snelle beslissing nodig is.

Joodse christenen trappen in deze truc als ze een prediker geloven die hen vertelt dat ze een of ander ritueel moeten ondergaan om naar de “hemel” te gaan en te voorkomen dat ze in de “hel” branden, of dat “de Opname” op een bepaalde datum zal plaatsvinden. Volgens het bedrog, als je niet wordt meegenomen in “de Opname”, dan zul je hier op aarde achterblijven om door een verschrikkelijke verdrukking en mogelijk “de hel” te gaan!

In de hemel daarentegen zullen de dingen gemakkelijk zijn. Onvermijdelijk komt en gaat de vastgestelde datum en niemand wordt “weggevoerd”.

Ondertussen hebben de “sukkels” die in de zwendel trapten, hun huizen en al hun bezittingen verkocht of hebben zichzelf in het algemeen voor gek gezet. Helaas geven dwazen zelden hun dwaasheid toe, dus helpen ze de zwendel te verdoezelen.

6. DUBBELE SPRAAK

De beweringen, informatie of doctrines zijn meestal verpakt in VERWARRENDE DUBBELE SPRAAK zodat je niet begrijpt wat er gezegd wordt. Oplichters kiezen hun woorden echter goed zodat hun presentatie goed klinkt. Ze veranderen ook de betekenis van woorden of verzinnen nieuwe woorden of termen om je verder in het duister te laten tasten.

“Wetteksten” zijn de verwarrende dubbelzinnigheden die oplichters, beter bekend als advocaten, gebruiken om je te misleiden. Advocaten zouden failliet gaan als alles wat met de wet te maken heeft in gewone alledaagse taal zou zijn geschreven die de gemiddelde burger kan begrijpen. Mensen zouden zichzelf makkelijker kunnen verdedigen en hun eigen problemen kunnen oplossen zonder dat opportunisten geld verdienen aan die problemen.

Occulte goeroes die zich bezighouden met reïncarnatie, channelling, buitenaardse wezens, waarzeggerij, numerologie, wichelroedelopen en aanverwant bijgeloof hebben ook de neiging om dubbel te praten. Eén zo’n goeroe, Shirley MacLaine, heeft gezegd: “De kosmische Wet spiraliseert het licht.”

“Liefde reist sneller dan het licht.”

“Het is een kwestie van frequenties.”

“De vibrationele oscillatie van de natuur versnelt.” En kijk eens naar deze parel van wijsheid:

“Alle tijd gebeurt tegelijkertijd.”

Het klinkt allemaal zo “spiritueel”, maar het slaat nergens op! Het is vaag en verwarrend! Natuurlijk, als je je met leugens hebt gevoed, zul je verblind en onder de indruk zijn.

Zo zul je automatisch je eigen betekenis in de vage woorden lezen en goedgelovig het onmogelijke accepteren.

Nadat Ivan Pavlov in 1904 ontdekte dat hij een hond kon laten kwijlen door een licht aan te doen of een zoemer te laten rinkelen, gingen de communistische hersenspoelers nog een stap verder en ontdekten dat ze mensen positief of negatief konden laten reageren door bepaalde sleutelwoorden en slogans te gebruiken.

Vandaag de dag is dit type geconditioneerde respons een standaard suggestietactiek die gebruikt wordt door de massamedia. Het moderne “licht” of de rinkelende “zoemer” komt in de vorm van woorden die “buzz words” worden genoemd. Het moderne proefdier is de mens – het publiek. De hersenspoelers zijn in staat om een woord een “zoem” te geven, die een vooraf bepaalde reactie van het publiek uitlokt, door het met geweld opnieuw te definiëren op een populair niveau. Voorbeelden van woorden die een negatieve “buzz” hebben zijn: “Neonazi”, “Racist”, “antisemitisch”, “neger”, “rechts” en “Ku Klux Klan”. Woorden met een positieve ‘buzz’ zijn ‘homo’, ‘new age’ en ‘wereldburger’.

Als je probeert te beslissen of een doctrine, product, nieuwsbericht of persoon waarheidsgetrouw is en je hoort dubbelzinnigheden of “buzz-woorden”, pas dan op voor de kracht van suggestie!

Als je een van deze tekenen van oplichterij ziet, of het nu in een prediker is of in de leer die hij promoot, of in iets wat de overheid je vertelt, of in wat dan ook, wees dan op je hoede! Deze tekenen zijn goede signalen die je vertellen dat de kracht van suggestie een aanval op je geest aan het doen is.

GEBED

“Bidt altijd met alle gebed en smeking in de geest, en waakt daartoe met alle volharding en smeking voor alle heiligen;” Efeziërs 6: 18

Gebed is een krachtig wapen tegen de kracht van suggestie. Dit feit wordt duidelijk in gevallen van Amerikaanse P.O.W.’s die in de jaren ’50 en ’60 een communistische hersenspoeling ondergingen. Een onderzoek onder overlevenden van communistische hersenspoelingen laat zien dat bidden nauw verbonden was met geloof en overtuigingen.

Het gebed van één Pool versloeg de hersenspoeltactiek van ISOLATIE. Terwijl de Roden de soldaat isoleerden, hem martelden, gedrogeerden en van de ene bekentenis naar de andere dwongen, vertelden ze hem voortdurend dat hij volledig verlaten was, buiten bereik van enige hulp. Maar door te bidden versloeg de gevangene deze tactiek omdat hij wist dat hij niet van God geïsoleerd was. Hij won ook aan kracht toen hij wist dat andere mensen voor hem aan het bidden waren.

Vandaag de dag zijn er in Mysterie Babylon veel “P.O.W.’s” die op een bredere schaal geïsoleerd zijn. Zij zijn de Christenen die als kind in een samenleving leefden waar de fundamentele principes van het Christendom in wezen de hoofdstroom van het publieke denken vormden. In de loop der jaren viel de meerderheid van de burgers echter ten prooi aan de macht van de suggestie en verschoof geleidelijk van een christelijke rechtse standaard naar een humanistische linkse standaard.

Antichristelijkheid is nu de hoofdstroom van het publieke denken. Die paar christenen die trouw bleven aan het pure christendom, ondanks de veranderende filosofieën van de mens, vinden zichzelf niet meer passen bij de humanistisch ingestelde meerderheid. Zelfs temidden van dichtbevolkte steden raken waarheidslievende, vaderlandslievende Christenen spiritueel geïsoleerd.

Als jij je in deze benarde positie bevindt, neem dan een les uit de P.O.W’s die de communistische hersenspoelingsmarteling jaren geleden overleefden. Neem de wapenrusting van het gebed op; blijf in contact met God en Hij zal je niet in de steek laten.

CONCLUSIE

Verdedig jij je geest tegen de kracht van suggestie? Veel mensen zijn zo gehypnotiseerd en gehersenspoeld door de “hogepriesters” en “oplichters” van het Mysterie Babylon dat ze zich er niet eens van bewust zijn dat er een oorlog gaande is. Velen zijn zo doordrenkt van bijgeloof dat ze ervan overtuigd zijn dat ze slechts toeschouwers zijn van een oorlog tussen twee legers van bovennatuurlijke wezens (God en engelen versus Satan en demonen).

Mensen die een van deze twee manieren geloven zijn “geestelijke slachtoffers” in de oorlog in de geest. Ze zijn in slaap gevallen of misleid en verward omdat ze niet zijn uitgerust met de wapenrusting van God. Erger nog, ze hebben meegewerkt aan de verschillende vormen van hypnose, hersenspoeling en bijgeloof in plaats van zich ertegen te verzetten.

Gewoonlijk denkt men dat bepaalde voorgangers en politieke gevangenen de enige christelijke soldaten zijn die in de frontlinies staan in deze geestelijke strijd met “de heersers der duisternis”; maar ALLE christelijke soldaten staan in de frontlinies. We moeten ALLEMAAL weerstand bieden, dagelijks, om onze gedachten te beschermen tegen de misleiding van onze vijanden.

In de volgende passage verzekert de Bijbel ons dat de geestelijke wapens van een Christen sterker zijn dan die van de antichrist:

“Want hoewel wij in het vlees wandelen, voeren wij geen oorlog naar het vlees: Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar KRACHTIG DOOR GOD, om bolwerken neer te halen; verbeelding neer te halen en elk hoogstandje dat zich verheft tegen de kennis van God, en elke gedachte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus;” 2 Korintiërs 10:3-5

Let op de woorden en zinnen in dit vers die te maken hebben met de denkgeest. “Verbeeldingen” en “gedachten” liggen voor de hand, maar “sterke houdingen” hebben ook betrekking op de denkgeest. Het Griekse woord voor deze beide woorden is “ochuroma”, wat “kasteel” betekent. Het wordt figuurlijk gebruikt voor “argumenten” of “overtuigingen”.

BEELDEN, DENKEN en ARGUMENTEN zijn allemaal wapens van de kracht van suggestie. Daarom kunnen we zien dat de wapenrusting en wapens van God jou als christen kunnen helpen om je denkgeest te verdedigen tegen deze verbeeldingen, gedachten en argumenten en om de macht van de suggestie te overwinnen.

“De nacht is ver voorbij, de dag is nabij; laat ons daarom de werken van de duisternis afleggen, en laat ons de wapenrusting van het licht aantrekken.” Romeinen 13:12.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>