• Home
  • Communisme is jodendom
12 augustus, 2023
Sieuwerd Isachastra

Citaten die bewijzen dat het communisme het jodendom is

“De communistische ziel is de ziel van het Jodendom. Hieruit volgt dat, net zoals in de Russische revolutie de triomf van het Communisme de triomf van het Jodendom was, zo zal ook in de triomf van het fascisme het Jodendom triomferen.” – (Een Programma voor de Joden en de Mensheid, Rabbi Harry Waton, p. 143-144).

Robert Wilton, een oude Russische nieuwscorrespondent voor de London Times, zei in zijn boek The Last Days of the Romanovs:

“Van de 556 belangrijke functionarissen van de bolsjewistische staat waren er in 1918-1919 17 Russen… 457 Joden, en 82 anderen.”

“Zonder Joden zou er nooit een bolsjewisme zijn geweest. Voor een Jood is niets beledigender dan de waarheid. DE BLOEDDADIGE JOODSE TERRORISTEN hebben ZES EN ZESTIG MILJOEN mensen vermoord in Rusland van 1918 tot 1957.” ~ Aleksandr Solzjenitsyn, Nobelprijswinnaar en patriot.

“Je moet begrijpen. De leidende bolsjewieken die Rusland overnamen waren geen Russen. Ze haatten Russen. Ze haatten christenen. Gedreven door etnische haat martelden en slachtten ze miljoenen Russen af zonder een greintje menselijke wroeging. De Oktoberrevolutie was niet wat je in Amerika de “Russische Revolutie” noemt. Het was een invasie en verovering van het Russische volk. Meer van mijn landgenoten hebben geleden onder afschuwelijke misdaden door hun bebloede handen dan enig ander volk of natie ooit heeft geleden in de hele menselijke geschiedenis. Het kan niet worden onderschat. Het bolsjewisme was de grootste menselijke slachting aller tijden. Het feit dat het grootste deel van de wereld deze realiteit niet kent, bewijst dat de mondiale media zelf in handen zijn van de daders.” – Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008), Nobelprijswinnaar romanschrijver, historicus en slachtoffer van het Joodse bolsjewisme (marxisme).

“De bolsjewistische revolutie in Rusland was het werk van Joodse hersenen, van Joodse ontevredenheid, van Joodse planning, met als doel het creëren van een nieuwe orde in de wereld. Wat op zo’n voortreffelijke manier in Rusland werd uitgevoerd, dankzij Joodse hersenen, en vanwege Joodse ontevredenheid en door Joodse planning, zal ook, door dezelfde Joodse mentale en fysieke krachten, een realiteit worden over de hele wereld.”
De Hebreeuwse Amerikaan, 10 september 1920

In 1935 pochte de beroemdste rabbijn van Amerika, rabbijn Stephen Wise, een vriend van president Roosevelt: “Sommigen noemen het marxisme, ik noem het jodendom.” (The American Bulletin, 5 mei 1935)

“Allereerst moeten we begrijpen wat communisme is. Ik bedoel, voor mij is het echte communisme, het Sovjet-communisme, in feite een masker voor het bolsjewisme, dat een masker voor het jodendom is.” -Bobby Fischer

Het volgende komt uit een artikel van Sir Winston Churchill dat werd gepubliceerd in de geïllustreerde Sunday Morning Herald op 8 februari 1920:

Deze beweging onder de Joden is niet nieuw. Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, en verder tot Trotski (Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxemburg (Duitsland), en Emma Goldman (Verenigde Staten), is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving op basis van gestagneerde ontwikkeling, afgunstige boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid, gestaag gegroeid. Het speelde, zoals een moderne schrijfster, mevrouw Webster, zo bekwaam heeft laten zien, een duidelijk herkenbare rol in de tragedie van de Franse Revolutie. Het is de drijfveer geweest van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw; en nu eindelijk heeft deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de onderwereld van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij de haren gegrepen en zijn ze praktisch de onbetwiste meesters van dat enorme rijk geworden.

De rol die deze internationale en voor het grootste deel atheïstische Joden hebben gespeeld bij het ontstaan van het bolsjewisme en het tot stand brengen van de Russische Revolutie, hoeft niet aangedikt te worden. Met de opmerkelijke uitzondering van Lenin zijn de meeste leidende figuren Joden. Bovendien komt de belangrijkste inspiratie en stuwende kracht van de Joodse leiders. Zo wordt Tchitcherin, een zuivere Rus, overschaduwd door zijn nominale ondergeschikte Litvinoff, en de invloed van Russen als Boecharin of Loenatsjarski kan niet vergeleken worden met de macht van Trotski, of van Zinovieff, de dictator van de Rode Citadel (Petrograd) of van Krassin of Radek – allemaal Joden. In de Sovjetinstellingen is het overwicht van Joden nog verbazingwekkender. En de prominente, zo niet de belangrijkste, rol in het systeem van terrorisme toegepast door de Buitengewone Commissies voor de Bestrijding van de Contrarevolutie [de Tsjeka] werd gespeeld door Joden, en in sommige opmerkelijke gevallen door Jodinnen. Dezelfde kwaadaardige prominentie werd verkregen door Joden in de korte periode van terreur waarin Bela Kun regeerde in Hongarije. Hetzelfde fenomeen heeft zich voorgedaan in Duitsland (vooral in Beieren), voor zover deze waanzin ten prooi is gevallen aan de tijdelijke ontreddering van het Duitse volk. Hoewel er in al deze landen veel niet-joden zijn die net zo slecht zijn als de ergste joodse revolutionairen, is de rol die deze laatsten spelen in verhouding tot hun aantal in de bevolking verbazingwekkend.

“Sommigen noemen het marxisme – ik noem het jodendom.” – Rabbijn Stephen S. Wise, in het American Bulletin van 15 mei 1935

“De revolutie in Rusland is een Joodse revolutie” – The Maccabean (New York), nov. 1905, p, 250

“Het Jodendom is de moeder van het marxisme.” – Le Droit de Vivre, 12 mei 1936

“Jodendom is marxisme, communisme” – Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 64

“De communistische ziel is de ziel van het Jodendom.” – Harry Waton, Een programma voor de Joden en een antwoord aan alle antisemieten (New York: Comité voor het behoud van de Joden, 1939), p. 143

“Wij Joden kunnen niet worden opgeroepen het communisme te veroordelen.” – The American Hebrew (New York), 3 februari 1939, p. 11

“Het beeld dat de Sovjet-Unie vandaag schetst is er één dat het Jodendom in de wereld zou moeten verheugen.” – The Youngstown Jewish Times, 18 september 1936, pagina 51

“Het zou absurd zijn om de intensiteit van de Joodse deelname aan de Russische revolutionaire beweging te ontkennen.” – Leon Dennen, in The Menorah Journal (New York) juli-september 1932, blz. 106

“Die prestatie – de Russisch-Joodse revolutie – voorbestemd om in de geschiedenis te figureren als het overschaduwende resultaat van de wereldoorlog, was grotendeels het resultaat van Joods denken, van Joods ongenoegen, van Joodse inspanning tot wederopbouw.” – The American Hebrew, 10 september 1920

“De bolsjewistische regering van Rusland is de sluitsteen van de boog van het bewijs van de Joodse samenzwering voor radicalisme en wereldvernietiging.” – William Hard, The Great Jewish Conspiracy (New York: American Jewish Book Company, 1920), blz. 31.

“De Joodse elementen leveren de drijvende krachten voor het communisme” – Dr. Oscar Levy, in George Pitt-Rivers, The World Significance of the Russian Revolution (Oxford, 1920), p. ix

“De Joden [hebben] de meerderheid van hun leiders geleverd aan de bolsjewieken” – The Jewish World (Londen), 16 april 1919, p. 11

“Russische Joden hebben een prominente rol gespeeld in de bolsjewistische beweging” – The American Hebrew (New York), 18 november 1927, p. 20

“Het Jodendom heeft een aanzienlijke macht gekregen in de Communistische Partij.” – Dr. Avrahm Yarmolinsky, in The Menorah Journal (New York), juli 1928, p. 37

“De Jood van de Oostzijde [Trotski] die Europa veroverde” – The liberator (New York), maart 1920, pp. 26-27

“De echte East Sider [New Yorkse Jood Trotski] staat aan het hoofd van de dingen in Rusland.” – M. L. Larkin, in The Public (New York), 23 november 1918, blz. 1433.

“Het is geen toeval dat het jodendom het marxisme heeft voortgebracht, en het is geen toeval dat de joden het marxisme gemakkelijk overnamen; dit alles is volkomen in overeenstemming met de vooruitgang van het jodendom en de joden.” – Harry Waton, Een programma voor de Joden en een antwoord aan alle antisemieten (New York: Comité voor het behoud van de Joden, 1939), p. 148

“Karl Marx, die uit een oude familie van rabbijnen en briljante Talmoedische geleerden kwam, moest het pad van de overwinning voor het proletariaat wijzen.” – L. Rennap, Antisemitisme en de Joodse kwestie (Londen, 1942), p. 31

“Onder zijn [Karl Marx’] voorouders bevonden zich rabbijnen en Talmudisten, geleerde mannen met een scherp intellect.” – Henry Wickham Steed, in The American Hebrew (New York), 9 december 1927, p. 206

“De eigenaardig Joodse logica van zijn [Karl Marx’s] geest” – Henry Wickham Steed, in The American Hebrew (New York), 9 december 1927, p. 206

“Mr. Wickham Steed legt de opkomst van het bolsjewisme bij de deuren van het Jodendom.” – The Jewish Guardian (Londen), 28 november 1924, p. 4

“De bolsjewistische revolutie heeft de Joden als individuen geëmancipeerd” – Dr. Avrahm Yarmolinsky, in The Menorah Journal (New York), juli 1928, p. 33

“Er zijn veel bolsjewistische leiders van Joodse afkomst” – D. L. Sandelsan, in The Jewish Chronicle (Londen), 20 februari 1920, p. 22

“Er is geen Jood die niet met heel zijn hart hoopt dat de Sovjet-Unie zal overleven en overwinnen” – Zionist Review (Londen: Zionistische Federatie van Groot-Brittannië en Ierland), 26 september 1941, p. 7

“Communisme en internationalisme zijn in waarheid en in feite grote deugden. Het Jodendom mag terecht trots zijn op deze deugden” – Harry Watan, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites (New York: Committee for the Preservation of the Jews, 1939), p. 80

“Als het tij van de geschiedenis niet keert in de richting van communistisch internationalisme … dan is het Joodse ras verdoemd.” – George Marlen, Stalin, Trotski of Lenin (New York, 1937), p. 414

“De [Joodse] Commissarissen waren vroeger politieke ballingen. Ze droomden al jaren van revolutie in hun ballingschap in Parijs, Londen, New York, Berlijn, overal en nergens. Ze zagen in de bolsjewistische beweging een kans om de extreme ideeën van communisme en internationalisme waartoe hun lot hen had gedwongen, te verwezenlijken.” – Dr. D.S. Pazmanik, in The Jewish Chronicle (Londen), 5 september 1919, p. 14

“Het Joodse volk zal nooit vergeten dat de Sovjet-Unie het eerste land was – en tot nu toe het enige land ter wereld – waar antisemitisme een misdaad is.” – Jewish Voice (New York: Nationale Raad van Joodse Communisten), januari 1942, p. 16

“Antisemitisme werd [door de Sovjetregering] beschouwd als contrarevolutie en de strenge straffen voor antisemitisme waren het middel waarmee de bestaande orde haar eigen veiligheid beschermde” – The Congress Bulletin, (New York: Amerikaans Joods Congres), 5 januari 1940, p. 2

“Er is geen officieel antisemitisme in Rusland; antisemitisme in Rusland is een misdaad tegen de staat.” – Dr. Chalm Weizmann, Het Joodse Volk en Palestina (Londen: Zionistische Organisatie, 1939), p. 7

“Anticommunisme is antisemitisme.” – Jewish Voice (New York: Nationale Raad van Joodse Communisten), juli-augustus 1941, p. 23.

“De rol die Joden spelen in de [communistische] regering van het land [Rusland] lijkt niet af te nemen” – Harry Sacher, in The Jewish Review (Londen), juni-augustus 1932, p. 43

“De Joden hebben het recht om de rest van de mensheid aan zich ondergeschikt te maken en de meesters te zijn over de hele aarde. Dit is de historische bestemming van de Joden” – Harry Waton, Een programma voor de Joden en een antwoord aan alle antisemieten (New York Committee for the Preservation of the Jews, 1939), pp. 99-100

“Wij Joden, wij de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets wat jullie zullen doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. Wij zullen vernietigen omdat we een eigen wereld nodig hebben.” – Maurice Samuel, Jullie niet-Joden, pagina 155

“De Russische intelligentsia … zag in de filosofie van het Jodendom de kiemen van het bolsjewisme – de strijd van … het Jodendom tegen het Christendom.” – Leon Dennen, in The Menorah Journal (New York, juli-september 1932, blz. 105)

“Sovjet-Rusland heeft de oorlog verklaard aan het christendom en aan hen die dit geloof belijden. In de Russische dorpen werden vandaag de dag bolsjewieken en Herbert H. Lehman . . . de ‘geheime regering van de Verenigde Staten’ genoemd en in verband gebracht met het ‘wereldcommunisme’.” – Dr. Louis Harap, in Jewish Life (New York), juni 1951, p. 20

“De beslissing om deze bibliotheek te nationaliseren (in 1917) werd genomen door de eerste Sovjetregering, waarvan de samenstelling 80-85 procent Joods was. Deze regeringsbureaucraten werden geleid door ideologische overwegingen en steunden… arrestatie en onderdrukking.” -President Vladimir Poetin. In juni 2013, in een moedige toespraak voor het Joods en Tolerantiecentrum in Moskou

http://www.truthfromgod.com/articles/jews_created_communism.html

JUDAÏSME IS COMMUNISME

JUDAÏSME IS COMMUNISME

http://www.whale.to/b/communism_q.html

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>