Voorwoord Als er gesproken word in de Bijbel over toverij of hekserij dan denken wij aan films waarin heksen voorkomen met allerlei rituelen drankjes en

Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 1

Een vraag die momenteel te ronde gaat is waarom wij overspoeld worden door asielzoekers, waarom asielzoekers meer rechten hebben dan ons eigen volk. Waarom worden

Waarom worden wij overspoeld door asielzoekers?

In hun strijd om een schrifttekst uit het Nieuwe Testament te vinden die hun misvatting ondersteunt dat God’s wet is “afgeschaft”, wijzen veel mensen naar

Werd Gods wet aan het kruis genageld?

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH Dit is de situatie die we in Israël aantreffen op het moment dat Elia, de profeet, daar is. Achab doet alles.

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 2

Dit zijn de laatste woorden van het Oude Testament: “Zie, Ik zal u Elia zenden, de profeet, vóór de komst van de grote en vreselijke

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 1

Voorwoord van de vertaler Het probleem tegenwoordig is dat veel dingen niet begrepen worden van wat er in de Bijbel staat. Ons wordt door kerken

Gingen Jezus en de stervende dief die dag naar het paradijs?

INLEIDING De hedendaagse protestantse kerken hebben tradities zoals de farizeeën en rooms-katholieken die hadden. Deze tradities maken het Woord van God nutteloos doordat ze het

Enkele onweerlegbare Bijbelse uitspraken

Reactie van de vertaler Dit artikel is niet gebaseerd om joden goed te praten of te verdedigen. Dit artikel bewijst eigenlijk wie de werkelijke zwarte

De onzichtbare machten

Het zal voor degenen die goed geïnformeerd zijn geen verrassing zijn dat homoseksualiteit zeker verwant is aan pedofilie en pederastie. En er is één groep

LGBT ontmaskerd

Nu we het Pesachfeest naderen(2015), treffen we voorbereidingen voor de omverwerping van het Mysterie Babylon door God. Dit is vergelijkbaar met de voorbereidingen van Daniël

De gevolgen van de val van Babylon

Waarom staat God lijden toe, vooral bij mensen die onschuldig zijn aan enig ogenschijnlijk verkeerd handelen? De Bijbel vertelt ons dat de Almachtige God een

Moeten we boos zijn op God vanwege pijn en lijden?

De Heer Jezus Christus zoals geopenbaard door de Schrift is God de Vader in de eeuwigheid, geopenbaard aan de mens in de tijd. Zo is

Eenheid in verscheidenheid? – Een valse doctrine

Lang voordat de Romeinen en Grieken hun rijken stichtten en toen de wieg van de westerse beschaving in Mesopotamië aan het afbrokkelen was, migreerden blanken

De val en opkomst van Abrahams verwanten – De val van Keltisch Midden-Azië – Deel 2

Een van de meest voorkomende leerstellingen van de Protestantse en Katholieke kerken over de “ziel” van de mens is dat deze bij de dood het

Waar is je ziel na de dood? – Leven na de dood?

INLEIDING Hoe komt een mens in een goede positie voor God en zijn wet? Hoe benadert een zondig mens een rechtvaardige God? Doen we dat

De christelijke doop – Moet ik daadwerkelijk gedoopt zijn?

Veel mensen weten dat de Bijbel niet zegt dat de volgelingen van Christus Kerstmis moeten vieren. Maar waar komt deze feestdag dan vandaan, en staat

De verrassende oorsprong van Kerstfeest

Het bloed van een man komt, na het verwekken van een kind, in de vrouw. Door de geschiedenis heen, in het land van de zogenaamde

Waarom vrouwen de achternaam horen te krijgen van haar man.

BESTE DOMINEE OF BIJBELLERAAR: Ik begrijp dat u gelooft dat het volk dat wij tegenwoordig kennen als “Joden” Gods “Uitverkoren Volk” is, het Israëlische volk

Een open brief aan elke dominee die leert dat “de Joden Israël zijn”

In Openbaring 16:19 lijkt het erop dat de grote stad (Mysterie Babylon) dan door dat schudden in drie delen wordt verdeeld, vlak voordat zij totaal

Wat is de Mysterie van Babylon – Het Kwaad In drie delen

Waarom het Nieuwe Jeruzalem niet in de hemel(halverwege) of in het oude Palastijnse grondgebied is. Historisch Jeruzalem is niet het profetische Jeruzalem “Want uit Sion

Het Oude Jeruzalem is niet het Nieuwe Jeruzalem

Eeuwen geleden leerden de grote mannen van de Protestantse Reformatie, zoals Maarten Luther en John Wesley, “de doden slapen”. Vandaag de dag wordt hun veronderstelde

De doden slapen

Jakob’s zegening van heerschappij Toen Rebekka zwanger was en Ezau en Jakob in haar buik droeg, werd haar door God het lot van de twee

Wie is Esau/Edom? – De heerchappij van Esau

Ik zal proberen dit kort te houden, Adam en Eva waren niet de eerste Adamieten, zij waren de eersten die geroepen werden. Genesis 2 is

Adam, niet de eerste Adamiet

Schriftuurlijke analyse Zij die vasthouden aan de Kaïn-Satanische zaadlijn doctrine zijn ervan overtuigd dat de Schrift hun doctrine ondersteunt. Laten we daarom de verzen en

De zaadlijn doctrine