Hoofdstuk 27 De hoer en de rest Iedereen die de wetten van God niet in zich heeft stromen door het Hoofd, dat Jezus is, is

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 17

Hoofdstuk 25 De valse Pinksterbeweging van 1901 De bekering in Nineve was op een vroeg Pinksterniveau. Dat in schril contrast met de hedendaagse Pinksterbeweging waar

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 16

Hoofdstuk 23 Hoe groot is het getal van het Overblijfsel, en wie zijn de Lammeren? Het Overblijfsel zijn de ‘Eerste Vruchten’. Als eersten groeit de

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 15

Hoofdstuk 22 Dus als God de rest verblindt, welke hoop hebben zij dan? Hun hoop ligt in het systeem van de wet dat zij hebben

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 14

Hoofdstuk 21 Wat dan. Is Gods woord (belofte) niet uitgekomen in de tijd van Christus? En wie kreeg een ministerie van Stront? God behaagde (beloofde)

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 13

Hoofdstuk 20 Pas altijd op voor het zuurdesem van de Farizeeën, een waarschuwing die de meeste kerkvaders negeerden en in plaats daarvan het zuurdesem van

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 12

Hoofdstuk 18 Mythevorming en waarom Zowel de Vervangings- als de Verbondstheologie waren machtsgrepen die het geboorterecht van de Israëlieten wilden afpakken en het tot het

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 11

Hoofdstuk 17 Maar hoe christelijk waren de Reformatoren en degenen die na Tyndale kwamen? Naast Wycliffe en Tyndale kan men zich afvragen: hoe christelijk waren

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 10

Hoofdstuk 15 Reeds tegen het jaar 100 na Christus was de grote afval of afvalligheid aan de gang 2 Tessalonicenzen 2 vertelt ons dat er

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 9

Hoofdstuk 13 Na de Franse Revolutie ontstonden er “politieke kerken”. Deze politieke vergaderingen zijn in grote lijnen “politieke kerken”. Hun wetten of godssystemen zijn de

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 8

Hoofdstuk 11 New-Speak is niet nieuw, ontworpen om ware roepingen te verbergen De meeste bijbelvertalers hebben het concept van “De Uitgeroepenen” of “De Geroepenen Uit”

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 7

Hoofdstuk 10 Kyriake is een synagoge met een andere naam SYNAGOGUE: Συναγωγή … een samenbrengen, een samenkomen. Kyriake (kerk) betekent dus eigenlijk hetzelfde als Synagoge.

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 6

Hoofdstuk 9 De vroege kerkvaders – wie waren zij en hoe hebben zij de weg van de kerk gevormd? Er wordt gezegd dat “de vroege

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 5

Hoofdstuk 8 De vertalers hebben “Ecclesia” verkeerd vertaald als “Kerk”, maar het betekent niet kerk. Het woord dat in de bovenstaande bijbelverzen, zoals “Echtgenoten, heb

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 4

Hoofdstuk 5 Welke wetten onderwijzen de kerken die tegen ons zijn? Dat kunnen we het beste aan de kerken overlaten… De kerken hebben hun bestaan

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 3

De traditionele draai Hoofdstuk 2 De traditionele kerkleer is, zoals ik in de vele vragen die ik in hoofdstuk 1 heb gesteld, heb benadrukt, troebel

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 2

Een reactie van de vertaler Het nadeel van misleiding is dat deze voor veel mensen moeilijk te onderscheiden valt van de waarheid. Maar wie de

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 1