Hoofdstuk 6 Nog steeds is het onze oude vijand Waarom is dit belangrijk? Misschien is het een beetje moeilijk voor de lezer om het belang

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 6

Hoofdstuk 5 Wat zegt de Bijbel? Vervulde profetie De geschiedenis van Europa, in de eeuwen voor Christus, gaat over een volk dat bezit nam van

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 5

Hoofdstuk 4 Wie waren deze “heidenen”? Inwoners van Spanje waren Israëlieten We hebben gezien dat het Evangelie niet alleen werd gehoord, maar ook gemakkelijk werd

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 4

Hoofdstuk 3 Brittannië en Rome Rome verklaart de oorlog aan het christendom Een citaat uit hoofdstuk 10 van Het drama van de verloren discipelen laat

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 3

Hoofdstuk 2 Jozef van Arimathea Een zeer belangrijk man Ik heb een boek voor me liggen dat heet: Het drama van de verloren discipelen. Het

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 2

Voorwoord van de vertaler Deze studie is van enorm grootbelang. Deze Bijbelstudie bewijst vanuit Historische boeken waar Apostel Paulus en Jozef zijn geweest om het

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 1