“Aan hun vruchten zult gij hen kennen” Wat zijn de “zeven zonden van Kanaän?” Wie zijn de Kanaänieten? Wat kan er gedaan worden om de

De zeven zonden van Kanaän – Deel 1