Theologen spreken over de alwetende God die alles weet van het begin tot het einde. Deze eigenschap is ingebouwd in de geest van God en

Wanneer de soevereine God verrast lijkt te zijn – Deel 1

Reactie van de vertaler Duivel, aliëns en boze geesten De duivel/satan als een externe wezen is net zo echt als het geloof in aliëns. Eerder

Bestaat de duivel? – Deel 6

Het “Onze Vader” Het Onze Vader wordt algemeen gehouden voor het gebed dat de Heiland zijn volgelingen geleerd heeft te bidden. Het betreft hier één

Bestaat de duivel? – Deel 5

Sprookjesfiguur? Zoals bekend en reeds gezegd wordt de verleiding van Eva en Adam toegeschreven aan de duivel. De satan zou de gedaante van een reptiel

Bestaat de duivel? – Deel 4

Het imago van de duivel Dr. T.H. van der Hoeven heeft een dissertatie geschreven over “Het imago van de satan”, een cultuur-theologisch onderzoek naar een

Bestaat de duivel? – Deel 3

Bestaat er een persoonlijke duivel? Volgens de Bijbel bestaat er een persoonlijke duivel. Door dit te ontkennen zouden wij de Bijbel en de gehele christelijke

Bestaat de duivel? – Deel 2

Griezelig onderwerp? Over de duivel moet je het maar niet hebben, want dan raak je bij veel mensen een heel gevoelig onderwerp aan. Men mag

Bestaat de duivel? – Deel 1

Dus wat zegt en doet Jezus? Laten we verder lezen… 32 En voor hem zullen alle volken verzameld worden: En hij zal het zwoegen en

De verwarrende kwestie van het bekeren van vreemdelingen – Deel 2

Inleiding Dit boek, geschreven door Adam de Witt, legt in het kort uit wat er bedoeld wordt met heidenen, Israël en vreemdelingen. Kerken promoten het

De verwarrende kwestie van het bekeren van vreemdelingen – Deel 1

Andere misdadige genocidedaden werden voor de oorlog gepleegd door Joodse communisten tegen blanke Duitsers in Polen. Talloze ooggetuigenverslagen van Duitsers en Polen beschrijven deze daden

De Blanke Holocaust – Deel 2

Elk blank schoolkind in Amerika heeft gehoord van de zogenaamde Joodse Holocaust, waarin miljoenen Joden zouden zijn vermoord door blanke christelijke Duitsers tijdens de door

De Blanke Holocaust – Deel 1

Bijlage Het lang verloren hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen Bevattende het verslag van Paulus’ reis in Spanje en Brittannië met aantekeningen en commentaren door

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 7

Hoofdstuk 6 Nog steeds is het onze oude vijand Waarom is dit belangrijk? Misschien is het een beetje moeilijk voor de lezer om het belang

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 6

Hoofdstuk 5 Wat zegt de Bijbel? Vervulde profetie De geschiedenis van Europa, in de eeuwen voor Christus, gaat over een volk dat bezit nam van

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 5

Hoofdstuk 4 Wie waren deze “heidenen”? Inwoners van Spanje waren Israëlieten We hebben gezien dat het Evangelie niet alleen werd gehoord, maar ook gemakkelijk werd

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 4

Hoofdstuk 3 Brittannië en Rome Rome verklaart de oorlog aan het christendom Een citaat uit hoofdstuk 10 van Het drama van de verloren discipelen laat

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 3

Hoofdstuk 2 Jozef van Arimathea Een zeer belangrijk man Ik heb een boek voor me liggen dat heet: Het drama van de verloren discipelen. Het

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 2

Voorwoord van de vertaler Deze studie is van enorm grootbelang. Deze Bijbelstudie bewijst vanuit Historische boeken waar Apostel Paulus en Jozef zijn geweest om het

Paulus en Jozef van Arimathea – Deel 1

Kerken hebben ons volk eeuwenlang misleidt Ik herhaal het punt dat ik eerder maakte: als je Openbaring 12 neemt zoals de katholieke kerk doet, en

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 3

De superspook van de joden In de laatste paar maanden (1980) zijn er enkele preken gehouden door predikanten die in het algemeen onderwijzen wat wij

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 2

Voorwoord van de vertaler In deze studie van Sheldon Emry ontleden wij de duivel en satan van Openbaring 12 en dat deze in feite gewoon

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 1

Wie zijn de Kanaänieten? Ik vraag me af wat er zou gebeuren als sommige van onze christelijke tijdschriften zouden zeggen: “Wist je dat God de

De zeven zonden van Kanaän – Deel 2

“Aan hun vruchten zult gij hen kennen” Wat zijn de “zeven zonden van Kanaän?” Wie zijn de Kanaänieten? Wat kan er gedaan worden om de

De zeven zonden van Kanaän – Deel 1

Hoofdstuk 29 Door een andere Jezus te hebben, hebben ze een andere geest waarvoor ze de Drie-eenheid creëerden. Gods wet is heilige geest, de wet

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 18

Hoofdstuk 27 De hoer en de rest Iedereen die de wetten van God niet in zich heeft stromen door het Hoofd, dat Jezus is, is

Waarom de Kerk niet het lichaam is van Christus – Deel 17