De Grote Trek betekende een enorme vooruitgang voor het Evangelie, voor het onderwijs en voor de beschaving zelf. Alle mensen in Zuidelijk Afrika profiteerden van

De Grote Trek – Zuid Afrika

Miljoenen mensen sturen Valentijnskaarten om hun genegenheid voor een speciaal iemand te uiten. Maar hoe is deze feestdag ontstaan? En vertegenwoordigt Valentijnsdag wat echte liefde

Voordat je iemand vraagt om je Valentijn te zijn

De Opname Bedrog Omdat het duidelijk is dat we het tij niet kunnen keren met menselijke kracht of met menselijke wijsheid, hebben we echt geen

Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 2

Voorwoord Als er gesproken word in de Bijbel over toverij of hekserij dan denken wij aan films waarin heksen voorkomen met allerlei rituelen drankjes en

Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 1

Ik heb me de afgelopen maanden gericht op de invloed van Edom op het zionisme. Er is echter een groter plaatje bij betrokken. Edom is

Drie stromen van profetie – Gog en Magog

Een vraag die momenteel te ronde gaat is waarom wij overspoeld worden door asielzoekers, waarom asielzoekers meer rechten hebben dan ons eigen volk. Waarom worden

Waarom worden wij overspoeld door asielzoekers?

Voorwoord Wat omvat eigenlijk de woorden “een andere jezus, een ander evangelie en een andere geest”? Deze woorden moeten in breder perspectief worden bekeken. Het

De andere jezus, een ander evangelie en een ander geest

In hun strijd om een schrifttekst uit het Nieuwe Testament te vinden die hun misvatting ondersteunt dat God’s wet is “afgeschaft”, wijzen veel mensen naar

Werd Gods wet aan het kruis genageld?

Voorwoord Wat betekend Humanisme? Het is een woord wat wij tegenwoordig veel tegenkomen in reclame, tijdschriften en tv programma’s. Alles draait om goede werken want

Humanisme in moderne kerken

De eerste keer dat Jezus naar Jeruzalem ging, was toen Hij Zijn discipelen vertelde dat Hij daarheen moest gaan om door de Farizeeën gedood te

Jezus Christus De Galileeër – Deel 2

In religieuze kringen over de hele wereld wordt tegenwoordig vaak gezegd dat Jezus Christus een Jood was. Het is waar dat Jezus werd geboren uit

Jezus Christus De Galileeër – Deel 1

Protestantse Reformator zegt dat woekeraars moeten worden opgehangen Citaat van Maarten Luther, Leider van de Grote Duitse Christelijke Reformatie van de jaren 1500 – De

Wet van de Bijbel over geld

– Voor Zijn heiligen – En met Zijn heiligen – Het is gebruikelijk onder opname-leraars om de theorie te horen dat de Bijbel twee afzonderlijke

De opname van – de goddelozen – Deel 2

– Futurisme vs. Historicisme – Er zijn twee grote verschillen in opvattingen over profetie: de futuristen en de Historicist. Beiden leren dat Christus naar de

De opname van – de goddelozen – Deel 1

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH Dit is de situatie die we in Israël aantreffen op het moment dat Elia, de profeet, daar is. Achab doet alles.

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 2

Dit zijn de laatste woorden van het Oude Testament: “Zie, Ik zal u Elia zenden, de profeet, vóór de komst van de grote en vreselijke

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 1

Voorwoord van de vertaler Het probleem tegenwoordig is dat veel dingen niet begrepen worden van wat er in de Bijbel staat. Ons wordt door kerken

Gingen Jezus en de stervende dief die dag naar het paradijs?

Onmiddellijk nadat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis had geschapen, “zegende God hen en zei tot hen: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; vervult

“Wees vruchtbaar en Vermenigvuldig”

Een reactie op: De Moslim Platte Aarde – het Westen conditioneren voor de Sharia Massa’s mensen en gebruiken uit de oosterse wereld stromen het Saksische

De Moslim Platte Aarde

Er bestaat tegenwoordig een kijk op Bijbelprofetie die bekend staat als het Preterisme. Het belangrijkste kenmerk is dat het gelooft dat de profetieën van Jezus

Eindtijd – De Preteristische kijk

Gestroomlijnde basis van de twee goddeloze zaadlijnen en hun religies die zich verzetten tegen de heersende regering van de Koning der Koningen, Jezus de Christus

Gestroomlijnde basis van de twee goddeloze zaadlijnen

INLEIDING De hedendaagse protestantse kerken hebben tradities zoals de farizeeën en rooms-katholieken die hadden. Deze tradities maken het Woord van God nutteloos doordat ze het

Enkele onweerlegbare Bijbelse uitspraken

Het is belangrijk om op te merken dat de New Age met haar theosofie de woorden Vader, Moeder, Geest, Heer, Satan, Jezus en in het

De populaire misbruik van het woord “Christus”

Pasen is de belangrijkste feestdag voor honderden miljoenen gelovigen over de hele wereld. Toch vieren duizenden christenen deze feestdag niet. Weten zij iets dat anderen

Ware christenen die geen pasen vieren

Bijna iedereen die de Heilige Bijbel leest, zal het ermee eens zijn dat deze is geschreven door, voor en over Israëlieten. Is het dan niet

Wie zijn Israëlieten?