De eigenschappen en het karakter van het wezen dat in de volksmond satan wordt genoemd, zijn bijna allemaal betwistbaar. Er wordt gedacht dat hij een

De naam satan in de Bijbel – Tegenstander, dwarsligger

SATAN 1000 JAAR GEBONDEN Het is nauwelijks voor te stellen dat een weldenkend christen het 20e hoofdstuk van de Openbaring zou willen aanhalen als bewijs

Satan verdreven – Deel 9

LUCIFER OPGEHELDERD VOOR CHRISTENEN DIE NIET gevoed zijn met de “in de brief van Paulus aan Timoteüs (1 Timoteüs 4:1) is het idee om Lucifer

Satan verdreven – Deel 8

SATANS, DUIVELS EN DEMONEN Er moeten nog een paar verwijzingen naar de duivel en satan worden geanalyseerd, voordat we kunnen hopen dat we deze populaire

Satan verdreven – Deel 7

VORST VAN DE MACHT EN VAN DE LUCHT De verwijzingen van Paulus in zijn brief aan de Efeziërs (2:2; 6:12) naar “overheden, machten, heersers van

Satan verdreven – Deel 6

DE AFVALLIGHEID VAN DE ZONEN VAN GOD (1 Korintiërs 6: 3; 2 Petrus 2: 4; Judas 6) DEZE TEKSTEN WORDEN VEEL GEBRUIKT met het idee

Satan verdreven – Deel 5

SATAN WAS PETRUS; DIABOLOS WAS JUDAS Als onze Heer had gezegd dat de “diabolos” en de “satan” bovennatuurlijke personen zijn, of een bovennatuurlijk persoon, dan

Satan verdreven – Deel 4

DE VERZOEKINGEN IN DE WOESTIJN – JEZUS VERZOCHT DOOR DE AANKLAGER Met deze waarheden in gedachten kunnen we de volledige betekenis begrijpen van de verzoekingen

Satan verdreven – Deel 3

SATAN EN DIABOLOS, DE TEGENSTANDER EN DE VALSE AANKLAGER Om ons duidelijk te maken hoeveel onwetend bijgeloof er gegroeid is rond de woorden “satan” en

Satan verdreven – Deel 2

REACTIE VAN DE VERTALER Dit is de zoveelste vertaling van een geweldige boek wat in feite de hele satan/duivel hoax blootlegt. Ons volk is misleidt!

Satan verdreven – Deel 1

Voorwoord van de vertaler Ik geef toe, ik ben gek op studies die eigenlijk kerkelijke doctrines aan de kaak stelt. Mijn doel is om mijn

De krankzinnigen van Gadera – Varkens & demonen – Deel 1

Wat het Woord van God ons vertelt! Thesisonderwerp: Het correct identificeren van de “engelen die hun eerste erfenis niet bewaard hebben” (Judas 1:6) Wat zegt

Engelen of boodschappers en ambassadeurs?

Reactie van de vertaler Duivel, aliëns en boze geesten De duivel/satan als een externe wezen is net zo echt als het geloof in aliëns. Eerder

Bestaat de duivel? – Deel 6

Het “Onze Vader” Het Onze Vader wordt algemeen gehouden voor het gebed dat de Heiland zijn volgelingen geleerd heeft te bidden. Het betreft hier één

Bestaat de duivel? – Deel 5

Sprookjesfiguur? Zoals bekend en reeds gezegd wordt de verleiding van Eva en Adam toegeschreven aan de duivel. De satan zou de gedaante van een reptiel

Bestaat de duivel? – Deel 4

Het imago van de duivel Dr. T.H. van der Hoeven heeft een dissertatie geschreven over “Het imago van de satan”, een cultuur-theologisch onderzoek naar een

Bestaat de duivel? – Deel 3

Bestaat er een persoonlijke duivel? Volgens de Bijbel bestaat er een persoonlijke duivel. Door dit te ontkennen zouden wij de Bijbel en de gehele christelijke

Bestaat de duivel? – Deel 2

Griezelig onderwerp? Over de duivel moet je het maar niet hebben, want dan raak je bij veel mensen een heel gevoelig onderwerp aan. Men mag

Bestaat de duivel? – Deel 1

Als het erop aankomt om degenen die geloven in het door de kerk aangeleerde schepsel, dat zij Satan, de Duivel of zelfs Lucifer noemen, te

Duivels en varkens

Als er één boek in de Schrift vol staat met allegorieën, dan is het wel het boek Openbaring. Het was nooit de bedoeling van de

De “Rode Draak Satan” van Openbaring 12

De vorst van deze wereld In tegenstelling tot wat kerkelijke geestelijken hun gemeenten eeuwenlang hebben voorgehouden, is er niet één vers in de Schrift dat

Christus overwon de duivel

Kerken hebben ons volk eeuwenlang misleidt Ik herhaal het punt dat ik eerder maakte: als je Openbaring 12 neemt zoals de katholieke kerk doet, en

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 3

De superspook van de joden In de laatste paar maanden (1980) zijn er enkele preken gehouden door predikanten die in het algemeen onderwijzen wat wij

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 2

Voorwoord van de vertaler In deze studie van Sheldon Emry ontleden wij de duivel en satan van Openbaring 12 en dat deze in feite gewoon

Die oude slang, genaamd de duivel en satan – Deel 1

In deze podcast leggen we uit wat de definitie is van “satan” en “duivel”. In de kerken en zelfs vele Israëlgroepen wordt nog steeds de

De Bijbelse duivel en satan gedefinieerd(podcast)