Dit artikel zal de lezer helpen om antwoord te krijgen op veel merkwaardige en verbijsterende vragen over het bekende verhaal van Noach en de Zondvloed.

Feiten en ficties over de zondvloed van Noach – Deel 1

In 1 Korintiërs legt Paulus uit waarom christenen niets te maken moeten hebben met afgoderij of het geloven in zulke dingen. In Bijbelse tijden geloofden

Demonen verwijzen naar afgoden(idols)

Kerken zijn helemaal in de weer omdat de joodse tempel herbouwd zal worden en dit zou moeten beginnen vanaf 22-04-2024. Dit wordt gezien als een

De herbouw van de joodse tempel

Joodse archeologen waren op zoek naar antwoorden toen hun DNA-analyse van botten gevonden in een oud graf van maar liefst 6.000 jaar geleden aantoonde dat

DNA-studie toont aan dat vroege inwoners van Israël blauwe ogen en een lichte huid hadden

Joden hebben een groot altaar gebouwd op de Olijfberg om een rode vaars te offeren, misschien op 29 maart. Ze zeggen dat dit moet gebeuren

Zullen ze deze keer een rode vaars offeren?

Zoals sommige onder ons al wisten, zal de website een verandering ondergaan. Browsers van tegenwoordig veranderen technisch gezien zo snel dat soms zelfs bepaalde elementen

Een nieuwe website – Tijd voor vernieuwing

Het lijkt erop dat Biden’s tweede plan om de hongerende bevolking van Gaza te voeden bestaat uit het bouwen van een zeehaven om de geblokkeerde

Biden’s nieuwe oplossing voor voedselhulp aan Gaza

De Grote Trek betekende een enorme vooruitgang voor het Evangelie, voor het onderwijs en voor de beschaving zelf. Alle mensen in Zuidelijk Afrika profiteerden van

De Grote Trek – Zuid Afrika

Miljoenen mensen sturen Valentijnskaarten om hun genegenheid voor een speciaal iemand te uiten. Maar hoe is deze feestdag ontstaan? En vertegenwoordigt Valentijnsdag wat echte liefde

Voordat je iemand vraagt om je Valentijn te zijn

De eigenschappen en het karakter van het wezen dat in de volksmond satan wordt genoemd, zijn bijna allemaal betwistbaar. Er wordt gedacht dat hij een

De naam satan in de Bijbel – Tegenstander, dwarsligger

De Opname Bedrog Omdat het duidelijk is dat we het tij niet kunnen keren met menselijke kracht of met menselijke wijsheid, hebben we echt geen

Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 2

Voorwoord Als er gesproken word in de Bijbel over toverij of hekserij dan denken wij aan films waarin heksen voorkomen met allerlei rituelen drankjes en

Drugs in de Bijbel – Hekserij/Toverij = Drugs – Deel 1

In de 14e eeuw publiceerde Dante Alighieri, een Italiaanse dichter, een poëtische fictie, Inferno, die Dante’s Inferno wordt genoemd. Het was het begin van de

Een bijbelmythe: de hel

Ik heb me de afgelopen maanden gericht op de invloed van Edom op het zionisme. Er is echter een groter plaatje bij betrokken. Edom is

Drie stromen van profetie – Gog en Magog

Een vraag die momenteel te ronde gaat is waarom wij overspoeld worden door asielzoekers, waarom asielzoekers meer rechten hebben dan ons eigen volk. Waarom worden

Waarom worden wij overspoeld door asielzoekers?

Voorwoord Wat omvat eigenlijk de woorden “een andere jezus, een ander evangelie en een andere geest”? Deze woorden moeten in breder perspectief worden bekeken. Het

De andere jezus, een ander evangelie en een ander geest

In hun strijd om een schrifttekst uit het Nieuwe Testament te vinden die hun misvatting ondersteunt dat God’s wet is “afgeschaft”, wijzen veel mensen naar

Werd Gods wet aan het kruis genageld?

Voorwoord Wat betekend Humanisme? Het is een woord wat wij tegenwoordig veel tegenkomen in reclame, tijdschriften en tv programma’s. Alles draait om goede werken want

Humanisme in moderne kerken

De eerste keer dat Jezus naar Jeruzalem ging, was toen Hij Zijn discipelen vertelde dat Hij daarheen moest gaan om door de Farizeeën gedood te

Jezus Christus De Galileeër – Deel 2

In religieuze kringen over de hele wereld wordt tegenwoordig vaak gezegd dat Jezus Christus een Jood was. Het is waar dat Jezus werd geboren uit

Jezus Christus De Galileeër – Deel 1

Protestantse Reformator zegt dat woekeraars moeten worden opgehangen Citaat van Maarten Luther, Leider van de Grote Duitse Christelijke Reformatie van de jaren 1500 – De

Wet van de Bijbel over geld

– Voor Zijn heiligen – En met Zijn heiligen – Het is gebruikelijk onder opname-leraars om de theorie te horen dat de Bijbel twee afzonderlijke

De opname van – de goddelozen – Deel 2

– Futurisme vs. Historicisme – Er zijn twee grote verschillen in opvattingen over profetie: de futuristen en de Historicist. Beiden leren dat Christus naar de

De opname van – de goddelozen – Deel 1

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH Dit is de situatie die we in Israël aantreffen op het moment dat Elia, de profeet, daar is. Achab doet alles.

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 2

Dit zijn de laatste woorden van het Oude Testament: “Zie, Ik zal u Elia zenden, de profeet, vóór de komst van de grote en vreselijke

Ik zal jullie Elia de profeet zenden – Deel 1