• Home
  • Asielzoekers vervangen onze huidige bevolking
16 mei, 2023
Sieuwerd Isachastra

Afgelopen weken verschenen er diverse video’s van mishandelingen door asielzoekers. De mensen in Ter Apel zijn het zat en hebben inmiddels hun eigen burgerwacht opgezet die weer meer gestraft worden door de politie, omdat zij de veiligheid van hun woonplaats willen waarborgen. Zie: Winkeldiefstal door asielzoekers in Ter Apel neemt toe, ondanks maatregelen (nos.nl)

Steeds meer Nederlanders komen erachter dat de multiculturele samenleving niet werkt en dat is ook de bedoeling. In een vorig artikel, door Sheldon Emry, werd duidelijk gemaakt hoe God Israël straft. Indien het volk niet wil luisteren zal God hen alleen maar harder gaan straffen. Maar in hun volharding komt natuurlijk duur te staan naarmate de situatie steeds meer uit de hand loopt. Ik reageer wel eens op diverse groepen op Facebook over dat de toestroom van asielzoekers het gevolg is van ongehoorzaamheid onder ons volk en dan lachen de meeste mensen mij uit. Toch wil ik jullie meenemen naar een aantal Bijbelteksten die hierover gaan, beginnend in Openbaring.

Openbaring 12:15 “En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren.”

De slang in deze tekstgedeelte is niet een letterlijke slang. Een slang staat voor een stelsel(zie Openbaring 12:9 & Openbaring 13:2). Het water wat uit de bek komt zijn de vreemde volkeren(zie Openbaring 17:15). De vrouw staat voor een natie(zie Openbaring 17:18). Uiteindelijk lees je aan het eind van deze tekstgedeelte dat deze vrouw(een natie) door de stroom werd meegesleurd. Dat zijn exact de tijden waarin wij nu leven. Wat doet een grote vloed water? Jawel, het verplaatst dingen, dat zie je ook wel met een overstroming. Om het te verduidelijken, ons volk wordt verdreven door vreemde volkeren, eerst worden ze overspoelt en vervolgens verdreven.

21 maart kwam er een bericht van NieuwRechts.nl waarin te lezen was hoe Brabanders uit hun woningen worden gezet, zodat asielzoekers de woningen kunnen overnemen. Ook onze Duitse en Zwitserse broeders en zusters worden niet bespaard. Een quote van NieuwRechts:

In februari werden sociale huurders in het Duitse plaatsje Lorräch gedwongen om hun sociale huurwoning te verlaten. Dit was vanwege de komst van vluchtelingen, voornamelijk uit Oekraïne. Ook in Zwitserland wordt een man gedwongen uit zijn sociale huurwoning gezet vanwege de komst van asielzoekers.

Ook Nederlandse bedrijven en particuleren die panden bezitten worden niet bespaard. De gemeente wil meer bevoegdheid krijgen om panden van bedrijven en particulieren te onteigenen. Zie de volgende quote van nieuwrechts.nl:

De gemeente Haarlemmermeer gaat in dezelfde richting. De gemeente wil privé-panden van ondernemers en particulieren kunnen onteigenen om zo genoeg opvangplekken voor asielzoekers te kunnen regelen.

Niemand is op de hoogte over wat er in de Bijbel staat omdat mensen de schijt hebben aan Gods wetten. Tja, en dan vragen zij zich af waarom wij overspoeld worden met asielzoekers. Terwijl de Bijbel het juiste antwoord heeft op hun vragen omtrent asielzoekers. Zoals Sheldon Emry al duidelijk maakte dat God Zijn volk straft, willen wij toch een tekst toelichten:

2 Kronieken 7:13 “Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend,”

Deze tekstgedeelte gaat niet over letterlijke sprinkhanen. Onthoudt goed dat de gehele Bijbel een boek is wat in Symbolische taal schrijft. Je leest in dit tekstgedeelte dat God ZELF even de sprinkhanen opdracht geeft om het land kaal te vreten. Het gaat hier weer om vreemde volkeren die Israël en hun  land kaal plukken(roven)(zie Nahum 3:17).

Ook Openbaring spreekt over sprinkhanen:

Openbaring 9:3 “En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.”

Iedereen weet inmiddels dat Openbaring spreekt in symbolische taal. Nu lees je dat deze sprinkhanen macht wordt gegeven. Zou het om letterlijke sprinkhanen gaan dan zou je dat geen macht kunnen geven natuurlijk. Nee, het gaat gewoon om vreemde volkeren die alles kaal komen plukken. Sprinkhanen blijven ook niet op één plaats. Nadat alles kaal gevreten is trekken zij verder om nog meer kaal te vreten.

Ons volk wordt letterlijk kaal gevreten. Je merkt ook dat asielzoekers overal voorrang krijgen. Ons volk worden verdreven uit hun woningen. Ons volk staan onderaan de wachtlijst omdat asielzoekers voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Ook particuliere huurwoningen worden steeds meer aan asielzoekers gegeven waardoor een groot deel van ons volk op straat komen te staan. Dit zijn de voorzeggingen die in de Bijbel al werden gedaan.

Wat moet er gebeuren om een einde te maken aan de huidige situatie? Heel simpel; ons volk moet zich bekeren en terugkeren naar de wetten van God. Zolang dit niet gebeurd en ons volk blijft volharden in hun beest(aardse)wetten, zal de situatie alleen maar meer uit de hand lopen. We lazen al in 2 Kronieken 7:13 dat God het volk straft. Met andere woorden; God laat het toe dat vreemde volkeren alles overnemen.

Genderneutraliteit, homoseksualiteit, hoererij en rassenvermenging vieren momenteel hoogtij onder ons volk. Het gevolg hiervan is zijn de vloeken(straffen) van God zelf. Zolang ons volk zich niet afkeert van deze praktijken zal de situatie alleen maar meer verergeren. Kerkmensen worden geleerd dat God liefde is. Het gevolg hiervan is dat zij niet meer beseffen wie God werkelijk is en dat Hij zowel het kwaad als het goede heeft gemaakt. Wat gebeurd er als God boos is op Zijn volk? Juist ja, Zijn toorn zal losbarsten. Overal in de Bijbel lezen we hoe vaak God wel niet kwaad is geweest op Zijn volk.

Laat dit als een waarschuwing zijn!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>