• Home
  • Armageddon komt tot een einde
11 juni, 2023
Adam de Witt

Armageddon komt tot een einde en NEE, het is niet iets wat nog moet komen

Hier wringt de schoen: als de gevestigde orde iedereen kan doen geloven dat de Armageddon nog moet komen en dat het een soort blitz-oorlog zal zijn, dan zouden wij, de ‘schapen’, nooit iets doen, omdat we geloven dat we voorlopig tenminste veilig zijn, ook al gebeuren er nare dingen in de wereld en om ons heen. Maar wat als we er nu middenin zouden zitten? Wat als we ons in een Armageddon bevinden en dat al een tijdje doen? En als dat zo is, waarom zien we het dan niet? De gevolgen zouden zich toch vanzelf om ons heen openbaren?

Zou het kunnen dat de ‘gevestigde orde’ ons heeft wijsgemaakt dat het iets is wat het niet is, en dat wat het wel is, wij dus niet zien? Heeft de Bijbel ons niet gewaarschuwd dat ‘zij’ leugens voor waarheid zouden uitmaken? Zou het kunnen dat het establishment er alles aan doet om de ware schapen te ‘hersenspoelen’ om koste wat kost voor Armageddon te vechten en op te komen? Bovendien worden degenen die de sociale gevolgen ervan niet aanstaan, bestempeld als het slechtste volk, ja, zelfs als monsters.

De standaard en gecontroleerde betekenis van het woord

De standaardbetekenis van Armageddon (dat is de ‘gevestigde orde’) wordt samengevat door het volgende gevonden in Wikipedia; “Armageddon (Oudgrieks: ρμαγεδών Harmagedōn,[1][2] Hebreeuws: הַר מְגִדּוֹ, Har Megiddo, Arabisch هرمجدون, Laat Latijn: Armagedōn[3]) is de plaats van een epische veldslag die in verband wordt gebracht met de eindtijdprofetieën van de Abrahamitische godsdiensten. ”

En dus, met dit in gedachten, gelooft bijna iedereen in welke kerk dan ook in een of andere variatie van een nooit eerder geziene oorlog, waarbij het ultieme goed en kwaad betrokken zijn; oh ja, en een anti-christ of duivels schepsel erbij voor een goede maatregel. Aangezien er nog geen oorlog is geweest die aan deze ideeën voldeed, moet die dan zeker in het verschiet liggen. En dan, wat met de Maya kalender en Kosherdale (dat is Holywood voor diegenen die nog steeds niet weten dat het in joods bezit is en geleid wordt) hebben we een groot verhaal van wee dat komen gaat, zozeer zelfs dat het merendeel van de mensen, die nu niet-kerkgangers zijn, ook geloven in deze grote oorlog der oorlogen en het Armageddon noemen.

Waar het begrip Armageddon werkelijk vandaan komt.

We moeten heel goed kijken naar wie ons wat vertelt.

Als alle bronnen ons schijnen te vertellen dat Armageddon deze grote veldslag der veldslagen is, dan kunnen we hieruit een slotgedachte trekken; óf ze hebben allemaal gelijk in wat ze zeggen, óf… ze zijn allemaal in de greep van één grote leugen.

Dus hoe komen we het te weten? Wie moeten we vertrouwen? Raad eens, het antwoord is simpel. Het enige stuk literatuur dat er aanspraak op kan maken de term in de wereld te hebben gebracht is de Bijbel, en dus moeten we de betekenis ervan alleen in de Bijbel zoeken. Als degenen die een betekenis geven de Bijbel niet kennen of ooit met de Bijbel hebben gespot, hoe kan men dan hun mening überhaupt vertrouwen? Geen enkel ander boek heeft de term als zijn eigen, noch komt het voor in enig ander religieus boek van de standaard religies. Zeker, er zijn mensen die termen oprekken en deze overlappen in andere literatuur van andere religies, maar dat betekent niet dat het daar in staat.

Het ontstaan van het hele idee is te vinden in de Bijbel en dus, om uit te vinden wat het betekent, moeten we daar zoeken naar de betekenis ervan. En dit kan worden gedaan door ons te verdiepen in de betekenis en de context waarin het zich afspeelt en het algemene thema van de Bijbel. Niets anders zal volstaan.

Het is alleen te vinden in Openbaring 16:16. Strongs geeft een verband met een berg of berg of heuvel, afkomstig van ‘har’ en als een menigte of een rendez-vous voor ‘Megiddo’, zelf afkomstig van ‘gedad’, wat betekent; zich verdringen, zichzelf verzamelen, wat een verband legt met ‘gash’, wat erop duidt dat het samenkomen is om zich samen te persen tot schade van de menigte of door de menigte. Let ook op het gebruik van het Franse woord door Strong, “rendez-vous”. Het betekent: een afgesproken plaats van samenkomst, ook voor troepen en schepen; een toevluchtsoord.

Symbolisch gebruik van woorden en gezegden.

De term wordt symbolisch gebruikt; inderdaad, het boek Openbaring verklaart zelf geschreven te zijn in tekens of symboliek. De Bijbel vertelt ons door de hele Schrift heen, de betekenissen van de gegeven symbolismen. En heuvel, berg, of berg betekent “natie” of “rijk” wanneer het in een symbolische context wordt gebruikt.

Door de eeuwen heen worden gezegden vaak gegeven met gebruikmaking van symboliek, zoals, “het regent pijpestelen”. De Bijbel volgt dezelfde traditie, of beter gezegd, de Saksische culturen hebben die traditie gevolgd.

We weten allemaal dat een paard naar water brengen niets te maken heeft met water of paarden, evenzo heeft het Bijbelse gezegde, “ploegen met mijn vaars” niets te maken met ploegen of koeien, maar betekent het in plaats daarvan, gemeenschap hebben met je vrouw. Evenzo betekent “Beest van het veld” niet vee, maar is het een oude term voor “jager en verzamelaar”. Een rechtse groepering (die een door Edomieten gestichte groep is om Saksen te misleiden) maakt een grote zaak over een Bijbels gezegde, “iemand die tegen de muur pist”, als een goede reden om de Bijbel te dumpen, maar verzuimt te benadrukken hoe de Saksische cultuur tegenwoordig pis gebruikt, “Hij is pissig” (dronken), “Hij is pissig” (zat), “Piss off” (ga een eind weg), “Pissing in the wind” (zinloos) enzovoorts. De pisverzen die in feite in de Massora tekst zijn gedokterd, terwijl dat woord en het idee erachter niet in de LXX bijbel van 280 v. Chr. staan.

Ook woorden worden op dergelijke manieren gebruikt, bijvoorbeeld een “Varken” betekent in de wereld van vandaag misschien geen zwijn maar eerder een “politieman”.

Het is daarom verkeerd om woorden en gezegden (gebruikt om te betekenen wat toen algemeen werd begrepen) in de huidige onwetendheid voor iets anders te gebruiken. Het vertalen van woorden is allemaal goed en wel, maar men moet ook de begrippen van de taal en de tijd waarin de dingen werden geschreven, overbrengen. Dit is maar al te vaak mislukt voor de vertalers, die zelfs woorden in namen veranderden door sommige woorden niet te vertalen en de eerste letter een hoofdletter te geven, een goed voorbeeld is het woord “satan” (maar dat is iets voor een andere dag).

Sterker nog, hele religies en sekten zijn ontstaan over misvertalingen. Veel occulte groeperingen, waaronder de Vrijmetselaars, maken zich druk over deze naam ‘Lucifer’, alsof het de naam is van een super-spookwezen. Toch is het een woord dat slechts eenmaal in de Bijbel voorkomt en overigens alleen in bepaalde vertalingen en niet in andere (Jesaja 14:4-16). Het betekent heldere of stralende en morgenster, wat ook een titel is die aan Jezus is gegeven! Echter, in de passage waar het woord wordt ‘gebruikt’, verwijst het niet naar een super-spook, maar naar een gewone man, de koning van Babylon en hij is al zo’n 3000 jaar ‘de madeliefjes aan het opdrijven’ (oh ja, dat is een gezegde om te betekenen, dood)! Toch zijn er zovelen die Lucifer vrezen of eren… maar hij is dood… zo dood als een deurspijker.

Evenzo wordt Armageddon zeer verkeerd toegepast. Iedereen is geleerd het te vrezen of, als je aan verwrongen fantasieën doet, een vreselijke tijd om naar uit te kijken. Nou laat me je teleurstellen, het zal nooit gebeuren in de komende jaren of maanden… waarom? Omdat het niet iets is dat nog moet komen, het is hier en nu en we zitten er middenin.

De Nederlanders zeggen, ‘een mans dood is een ander mans brood’. De een z’n dood is de ander z’n brood. Wat slecht is voor de een, is goed voor de ander. Maar het systeem vertelt ons, wat goed is voor de een is goed voor allen en wat slecht is voor de een is slecht voor allen… omdat ‘we’ nu allemaal gelijk worden geacht. Dit concept maakt deel uit van Armageddon waarin ons wordt verteld samen te blijven… alle rassen. Zoals wat slecht is voor zwarten in Haïti slecht is voor blanken in het Westen.

Want het staat geschreven.

Jezus vertelt ons dat de dag zal komen waarop alle volken voor Hem zullen worden gebracht in Mattheüs 25:31+ en dat deze volken voortaan gelijk worden gesteld met de Israëlieten van het Israëlitische land, althans, door hen die de inzameling hebben gedaan. Het is iets dat plaatsvindt wanneer Jezus zal komen in zijn grootheid (heerlijkheid).

Ik las de verzen in kwestie voor aan een joods-christen (let wel, ik zei niet christen), en voegde eraan toe dat ‘naties’ in deze verzen vertaald is met ‘ethnos’ en dat de kerken dus vóór Jezus alle etnische volken hebben samengebracht in ‘onze landen’. Ik las hem toen voor: “en Jezus zei: dank je wel dat je alle volken bij mij hebt gebracht, nu zijn ze allemaal gered en ze zijn nu allemaal mijn kudde”.

Hij keek mij tevreden aan, zelfvoldaan dat ik met de Bijbel had bevestigd dat Jezus alle rassen gemengd liefheeft. Dus vroeg ik toen, is dat niet wat er staat? Hij zei: “Dat is wat je net gelezen hebt.” Hij antwoordde verzekerd dat zijn geloof bevestigd was. Ik zei toen: “Maar dat heb ik helemaal niet gelezen, dat heb ik verzonnen omdat jij dat wilde horen… maar dit is wat er werkelijk geschreven staat, en hij zal hen scheiden, de een van de ander, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken”. Ik voegde eraan toe, “het gaat hier niet over het scheiden van gelovigen en ongelovigen, want er staat, ‘ALS’ iemand die twee soorten scheidt (scheidt), schapen van bokken, en de context is in die van ‘Ethnos’, niet in die van gelovigen en ongelovigen.” Waarop de man zeer ‘pissed off’ was.

Er zijn verschillende punten hier, mensen geloven wat ze moeten geloven of wat ze willen geloven en verdoezelen wat hen niet bevalt. Maar het andere punt is, het vers vertelt over een tijd waarin alle naties worden samengebracht, allen tezamen geperst, allen in een natie of in een ‘systeem-van-bijeengeraapte-dingen’. Jezus zei, de dag zal komen dat ergens op aarde, en op een bepaald moment, er een rijk zal zijn waar verschillende rassen worden samengebracht in Gods naam (naam betekent, gezag).

Toen zij de toren van Babel bouwden, waren dit ook alle rassen samengebracht onder één gezag, in één naam, in één gemeenschappelijk doel, allen onder de godsdienstige banier van hen die de menigte leidden, allen onder de naam van hun draai aan God.

Babel is een smeltkroes. Het idee van Babel verschijnt opnieuw in Openbaring als verborgen Babylon, namelijk Babylon van nature, maar niet zo begrepen door de menigten. Maar welke menigten?

Het oude Babel lag niet over de hele planeet, het was een rijk (een berg, een heuvel, een gebergte). Het was waar de nakomelingen van Adam leefden en werkten als één met de niet-Adamieten, de “Beesten van het veld” (jagers en verzamelaarsrassen verkleed als Adamieten). De koning van Babylon, veel later, was inderdaad koning over mens en dier (van het veld). Dit was de zogenaamde Lucifer die in die tijd heerste over een smeltkroes.

Vraag u nu eens af, waar in de wereld van vandaag leven alle rassen samen onder één gezag, en wat dat betreft op plaatsen (rijken, landen) die gesticht zijn in de naam (gezag) van Jezus en God zijn Vader? Vinden we een smeltkroes in Japan? Of wat te denken van Korea, noord of zuid? Of wat te denken van Kongo, of Jordanië, of Tunesië, of Liberia, of Haïti? Nee. Waren dit van oudsher de christelijke naties? Nee.

Maar wat dan met de zogenaamde Westerse naties, de landen die Ooit Saksisch waren? Ooit het Christelijke Westen genoemd. Vind eens een Saksisch land dat zo etnisch homogeen is als Japan of Congo. Kunt u er een vinden? Ik kan er geen vinden. Toch kan ik genoeg landen vinden die Ooit Saksisch waren: Zuid Afrika, Canada, USA, Australië, NZ, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Schotland, Ierland, Wales, Denemarken, Zweden, enzovoort.

Na WO 2.

Na WO 2 begonnen de dingen sterk te veranderen voor de Saksische landen en in een sneller tempo in de 70er jaren met de ‘bootvluchtelingen’ die naar onze Saksische kusten kwamen. In Nederland bijvoorbeeld, toen de eerste bootvluchtelingen kwamen, luidden alle kerkklokken in het hele land om hen te verwelkomen. Voor de kerken was dit als een verwrongen en welkom uitvloeisel van het zendingswerk.

Ah ja, die missionarissen.

Ze stapten over de ellendige uitgehongerde armen van hun eigen soort heen, maar deden niets voor hen. In plaats daarvan trokken ze in ‘Gods naam’ (autoriteit) vrolijk naar de uithoeken buiten het ‘rijk’ van het christendom (berg, berg, heuvel van het christendom) om hen, de ‘beesten van het veld’, tot Jezus te brengen. Die idioot Dr. Livingstone bijvoorbeeld, bekeerde slechts EEN beest van het veld tijdens al zijn trektochten door de jungle, en ‘het’ (de heidenen die hij bekeerde) ging terug naar zijn goden toen het vernam dat Livingston’s god (ik zeg ‘god’ omdat Livingstone helemaal niet Onze Vader vertegenwoordigde) hem niet al zijn vrouwen zou laten houden. Livingstone heeft duidelijk nooit de Bijbel gelezen, althans men vraagt zich af of hij dat ooit heeft gedaan, want als hij dat wel had gedaan, zou hij hebben gelezen dat hij die niet voor zijn eigen soort zorgt, erger is dan een ongelovige. 1 Tim 5:8.

De smeltkroes is een droom die werkelijkheid wordt voor de kerken. Het is het moment waarop al die ‘ethos-es’ kunnen samenkomen in één rijk, het land van het Christendom, het land van de Saksen, alles onder één naam. Ah ja, en de Saksische kinderen het lied leren, alle kinderen van de wereld, Jezus houdt van hen allen, rood geel, zwart of wit. Uiteindelijk worden alle volkeren voor Jezus gebracht, zoals in Mattheus staat. Voor hen is het vreemd, maar het is waar Jezus voor waarschuwde…en voor hen die dit deden, zegt hij geen dank. In plaats daarvan zegt hij tegen degenen die hen naar ons land hebben gebracht, die hen hebben verwelkomd en die alleen maar in ‘zijn naam’, ja, denkbeeldige spoken, nepduivels verjagen… tegen hen zegt hij: “Ga weg van mij, jullie werkers der wetteloosheid, want ik heb jullie nooit gekend.” Matt 7:21-23.

Nu, zo’n 50 jaar na de eerste landingen van de bootvluchtelingen in het rijk van Saxondom, staan de hordes buiten nog steeds te dringen om in ons rijk te komen. Zij dringen niet aan om in enig ander rijk (berg, heuvel, berg) te komen dan het onze.

Zelfs ten tijde van de apartheid in Zuid Afrika, persten de beesten zich onder een grens van scheermesdraad naar binnen, ja, naar een land dat hen zogenaamd discrimineerde.

In de VS stromen de beesten binnen vanuit Mexico, in Australië stromen ze binnen, zelfs als dat betekent op gammele bootjes over duizenden kilometers water. In Europa stromen ze binnen, voorbijgaand aan alle landen die dezelfde cultuur en religie hebben als zij. Ja, ze stromen binnen, en dringen binnen in alle Saksische landen.

De ware betekenis.

Laat me de betekenissen herhalen die ik hierboven gaf voor Armageddon; Het wordt alleen gevonden in Openbaring 16:16. Strongs geeft een verband met een berg of berg of heuvel, ‘har’ en rendez-vous voor ‘Megiddo’, zelf van, ‘gedad’, wat betekent; zich verdringen, zichzelf verzamelen, wat een verband legt met ‘gash’, wat erop duidt dat de samenkomst is om zich samen te persen tot schade van de menigte. Let ook op het gebruik van het Franse woord “rendez-vous”. Het betekent: een afgesproken plaats van samenkomst, ook voor troepen en schepen; een toevluchtsoord. Armageddon is een toevluchtsoord voor de beestenhordes, maar een dood voor de Saksen… een mans broedsel is een ander mans dood.

Alles bij elkaar genomen heeft het te maken met een heuvel, berg, namelijk een rijk en het was in het oude Israël, dus is het verbonden met het nieuwe Israël (niet Israël, de Edomitische enclave in het Palestina van vandaag), maar eerder met mysterie-Israël, zoals we te maken hebben met mysterie-Babel. De Israëlische staat is geen mysterie; het is in je gezicht, dag in, dag uit.

Het is ook een plaats waar menigten zich verdringen om binnen te komen, ze verzamelen zich als een invasie, vandaar als, troepen en in schepen (bootvluchtelingen). Bovendien zijn de menigten niet gelukkig om te leven in andere landen die niet-Saksisch zijn, ze willen niet blijven hangen in laten we zeggen Indonesië, nee, ze willen naar Amerika, Australië, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zuid Afrika, enzovoort. Dit zijn de “aangewezen” plaatsen die, wanneer ze worden ingekookt, één plaats zijn, het vroegere Christendom, het vroegere Saxondom. Deze staan vandaag allemaal onder één gezag, Neo-Babylon. Dit is het Mysterie Babylon. Dit zijn de plaatsen van samenkomst van alle naties. Dit zijn de plaatsen van toevlucht… ja van de horden vluchtelingen.

Openb. 16 handelt over het laatste kerktijdperk, de Laodiceeërs, het is het tijdperk waarin zij zeggen dat zij rijk zijn, maar arm zijn. De kerken beweren dat zij alle kennis bezitten maar zijn de armsten in kennis, de maatschap (maatschappij) die zij hebben voortgebracht beweert dat wij de rijke naties zijn, toch zijn wij zeer arm. De bewering is een truc, zodat wij geloven dat wij het ons kunnen veroorloven de massa’s beesten in het buitenland te betalen en het ons kunnen veroorloven hun massa’s in ons midden te laten komen. Het is een bewering die de diepte van de werkeloosheid (werkloosheid) maskeert, zodat de Saksen niet in opstand komen om hun arbeidsplaatsen te redden. Het is een tijd waarin de kerken lauw zijn, terwijl in Pakistan godslasteraars worden gedood, is hier godslastering verweven in het dagelijks leven en entertainment… ja, zelfs in de wetenschappen waar alle weer wordt erkend aan een heidense moedergodin, Moeder Natuur, waarmee Onze Vader wordt ontkend die al deze dingen doet. Het is niet Moeder Natuur maar Vader God die van streek raakt.

Het is een tijd van onze naaktheid en schaamte. Naaktheid betekent zonder bedekking, namelijk niet door God bedekt, ook al beweren zij christen te zijn. Dit komt omdat alleen in de laatste kerktijd christenen worden getransfigureerd tot judeo-christenen, waardoor zij hun bedekking verliezen. Zoals de dingen van de geest zijn, zijn ze ook van het vlees, het lichaam, letterlijk; en dus zien we overal naaktheid, niet alleen in porno dat nu zo “overal” is, maar ook in dingen die niet als porno worden beschouwd, reclames, en in strandkleding, ja, zelfs straatkleding. Vrouwen dragen tegenwoordig panty’s als kledingstuk dat de volle vorm van hun benen en billen en het andere laat zien.

Het is ook de dag van de lekenprediker, en dus lekenkerken die gesticht worden door elke clown met een half idee.

Openb. 16 kruist met Openb. 13:9 en verder en Openb. 11:7 en verder. Deze hoofdstukken behandelen de 20e jaar-honderd (eeuw) en de 21e jaar-honderd. Het begint met de grote oorlogen, WO1 de WO2 waarbij de befolking (bevolking) danst in de straten over de dood van de 2 getuigen (de grote straatfeesten aan het einde van WO2). Het spreekt over de dood van de laatste Saksische rijken (empires), zowel Brits als Duits.

Deze hoofdstukken spreken ook over de sprekende beelden van het systeem (TV) die kwamen na de dood van de getuigen, de dood van het Christendom. De eerste getuige stierf toen Esau het volledig overnam met de Fed Reserve Act en daarmee kwam een multi-culturalisme dat leidde tot multiracialisme en het werd geboren in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het stond ook bekend als de Jazz Age. Jazz is negertaal voor sperma. Het negerzaad, in geest en lichaam, verspreidde zich over het Westen, aangemoedigd door joods geld en macht.

Blanken leefden voor het eerst alleen voor geld en vermaak en de staatskerken liepen leeg en lekenkerken kwamen op. Vrouwen noemden zichzelf ‘Flappers’ omdat zij (bevrijd van christelijke heilzaamheid) met hun geestelijke vleugels van de ene man, zelfs vrouw, naar de andere konden fladderen, seksuele relaties konden verliezen, roken en zuipen en voodoo konden bedrijven. Deze mensen waren de jaren twintig van de vorige eeuw, jullie grote jongens en opa’s waren erbij!

Hitler poepte op de Melting Pot Party.

Het was die generatie wier partij werd ondergescheten door de Grote Depressie, maar erger nog, door Hitler die een echte natte deken was voor de Melting Pot Party. Stel je het afgrijzen van deze ‘moderne’ Saksen voor toen Hitler ontuchtig vermaak zoals Cabaret verbood, evenals Moderne kunst die hij als decadent bestempelde, en Moderne Architectuur (die hij ‘Kosmopolitische rommel’ noemde), maar hij verbood ook, moderne muziek (wat in feite oude Voodoo was), en ja…hij verbood rassenvermenging! Hoe kon de Saksische wereld, eindelijk vrij van Bijbelse regels, Hitlers wetten verdragen…het derde rijk of Reich…derde van wat? Nou, van het tweede en het eerste. Het eerste was dat van Karel de Grote (Karel de Grote) als het Heilige Roomse Rijk, het tweede was van Bismark een vooraanstaand staatsman achter de Heilige Alliantie die, toen er mee geknoeid werd, leidde tot WO 1. In zijn ogen was het Heilige Roomse Rijk voor de derde keer herboren. Maar de rest van Saxondom had zich vastgezogen aan Babylon en dus met Edomitische leiders die de oorlog verklaarden aan Duitsland en dansten in de straten op zijn dood.

Met ‘dat’ Duitsland uit de weg, was er geen getuige meer van Saxondom om de smeltkroes in de weg te staan. Neo-Babylon was vrij om te beginnen aan zijn langverwachte droom om de slapende ware Israëlieten, de Saksen, te verdelgen (te vernietigen). Slechts 7 protestantse kolonies bleven over onder kerk en staatsbestuur met segregerende wetten die ervoor zorgden dat de Christenen (in de 7 blanke kolonies waren dat de blanken) meer rechten hadden dan de heidenen, de niet-blanken, en beschermd moesten worden tegen niet-blanken. Dit waren de VS, Canada, Australië, NZ, Rhodesië, het Duitse Zuidwesten (Namibië) en Zuid-Afrika. De eerste die ten onder ging aan multiculturalisme of Armageddon was de USA, en de laatste was Zuid-Afrika.

Dus vochten de gepropagandeerde Saksen een wereldoorlog om hun “schijnkoninkrijk” terug te krijgen, een neprijk waar hun geesten zouden worden vermaakt met heidendom; kinderachtige sport, Voodoo pop, koosjere films, koosjere architectuur, travestietvrouwen (namelijk het dragen van mannenkleren, broeken enzovoort), vrouwen op het werk en premiers, enzovoort. Zo’n 60 miljoen Saksen moesten sterven om het recht te krijgen dat allemaal te hebben.

Neo-Babel was vanaf dat moment vrij om verder te gaan met de volledige steun van de nu, heidense Saksen (dat is inclusief Judeo-Christenen) die zo van Voodoo hielden (Jazz, Swing, Blues, Pop, Rock, enzovoort) om de volgende fase van Babel in te luiden… Armageddon.

De val van Saxondom begon in 1850 toen Joden werden “bevrijd” uit getto’s en burgers mochten worden in het land waar zij woonden, maar de val was ernstig met de USA, Federal Reserve Act, toen WO1, toen een poging tot een Armageddon in de 1920’s… maar kwam nooit zo ver omdat Hitler in de weg stond toen hij probeerde een 3e Heilige Roomse Ricke terug te brengen, dit was een tweede getuige van een Saxon Kerk tijdperk. Dan, met WW2 om deze getuige te doden, werkte het ‘systeem’ zijn weg naar Armageddon opnieuw, deze keer, vrij van Hitler Party Poopers.

Tegen de 70er jaren droogde de barrière op die Oost van West scheidde, de Eufraat. De koningen (heersers) van het oosten waren vrij om hun menigten naar het westen te mobiliseren. Deze “rivier”, geen echte rivier, maar veeleer grenzen en zeeën (oceanen, breuklijnen, culturele verschillen en scheidslijnen) waren niet langer een hinderpaal voor die van “het Oosten”.

Ik vroeg eens aan een oude dame uit de nu verloren wereld van Nederlands-Indië… waarom vermengden jullie je nauwelijks als er geen scheidingwetten waren? Ze antwoordde: “Het culturele verschil tussen hen en ons was te groot. Maar nu de popmuziek de muziek van de heidenen is, de moderne mode gebaseerd is op negerkleding uit de sloppenwijken en de westerse tongval vol zit met “Jive talk”, waarin verschillen wij dan nog van de niet-blanken? Als we hetzelfde dansen, hetzelfde spreken, dezelfde stijl van wonen hebben, dezelfde stijl van muziek, dezelfde stijl van kunst… dan misschien, heel misschien, hebben de hersendode universiteitsstudenten van de jaren 1960 en hun voortgebrachte liberalen, socialisten, geestelijken, en conservatieven van vandaag geen argument gevonden tegen hun strijdkreet, “Het is verkeerd om te discrimineren op huidskleur.” We zijn nu allemaal heidenen onder de huid! Zij negeren dat het niet om kleur gaat, maar om soort, om ras, en wat God wil voor ons ras.

Met alle culturele verschillen die dichter bij elkaar werden gebracht door negermuziek, domme sport, en politieke ‘ismen’, vervaagden de verschillen.

Multiculturalisme was de wegbereider (heidense cultuur) met de onreine leerstellingen van de heidense religies, vrij om de Westerse geest over te nemen; joods-christendom werd ‘het enige christendom in de stad’, het jodendom werd gezien als de hoeksteen van alle 3 grote religies, en de islam werd de meest gehoorde (de 3 kikkers of onreine leerstellingen van Openbaring). De heidenen werden welkom geheten, want de Saksen waren gejudaïseerde Wieven (Witnegers) geworden en deze werden verzameld op een plaats die in de Hebreeuwse taal… Armageddon wordt genoemd.

Merk op, als u wilt, dat de tekst in Openb. benadrukt: “in de Hebreeuwse taal”. Is dat niet vreemd als Hebreeuws toen al een dode taal was? Zeker, een vorm van Hebreeuws was er in die tijd, maar het was alleen overgebleven als een Rabbijnse taal. De NT tekst was in het Grieks. Dit woord werd in de tekst geplaatst omdat het een gezegde was, een gezegde dat in die tijd begrepen werd. Het is een idioom voor het gezegde van vandaag, de Smeltkroes. De smeltkroes is een moderne term.

Zo werd de weg vrijgemaakt om de Smeltkroes te vormen met Saksen die ervoor gevochten hebben. Ja mensen, de Smeltkroes, dat is… Armageddon!

Het vers zegt NIET, ‘zij’ werden verzameld voor de strijd die Armageddon heet, het zegt, ‘zij’ werden naar Armageddon gebracht.

Dit is de grootste prestatie van Babylon, de smeltkroes, het is de droom van de smeltkroes- lakeien, de Joods-christenen, het is hun ideaal. Voor hen was Hitler een monster, die als hij nu leefde de smeltkroes zou verdelen. Maar wacht… Jezus zei dat hij de smeltkroes moest verdelen… hmmm… maakt hem dat een monster…? Dat is een ‘Jezus’ die de judeo-christenen niet kunnen verkroppen.

Het is deze Jezus, die niet-kerkgaande Saksen ook niet kunnen verkroppen. Toch zegt Openbaring ons, “het is volbracht”. Dan spreekt het van grote aardbevingen en zo verder na het, Armageddon is gedaan. Inderdaad, Openb. spreekt in symboliek als het spreekt van aardbevingen en zo… maar, zoals het als de geest is, is het ook in de wereld en het vlees.

Sinds de tijd dat de bootvluchtelingen en hordes beestachtige reformatoren (vluchtelingen) het voormalige christendom zijn binnengestroomd, is ons weer aan het veranderen, maar Babylon probeert de waarheid te verbergen, het weet dat God het nog steeds voor het zeggen heeft, het is God’s die het doet. Toch beweert het dat het allemaal de hand is van Moeder Natuur. Het liedje verandert van het gat in de ozonlaag naar opwarming van de aarde, dan weer bevriezing van de aarde en terug naar opwarming. De overstromingen in Australië hebben in de staat Queensland stukken land en stad weggevaagd die groter waren dan Frankrijk en Duitsland samen. Maar alle staten in Australië zijn op de een of andere manier getroffen. Net nu Queensland de kosten telt, komt er een dubbele cycloon zijn kant op. De premier van Queensland, een vrouw overigens die niet de achternaam van haar man draagt, maakte de volgende opmerking over de dubbele cycloon: “Het lijkt wel of iemand daarboven het op ons gemunt heeft…” Is ze wakker geworden en heeft ze de koffie geroken? Wat, iemand ‘daarboven’?

Armageddon is in feite de laatste grote fase van Babylon. Het is geen atoomoorlog, het is geen meteoorinslag of een andere catastrofale bliksemflits, onzin zoals gebrouwen in Kosherdale of de Edomitische media. Integendeel, het is een langzame sluipende oorlog, verborgen voor blinde ogen en dove oren van de Saksen, het is de meest catastrofale oorlog tegen Saksen… OOK, het heet in een moderne slagzin als, Multi-racialisme, en we zitten er in… verdomd diep. Dat, mijn Saksische Israëlitische verwanten, is Armageddon!

Het wordt gefinancierd door de Rode Schilden (Edom)…Rode Schilden…Roth-schilds en de baron van de reset, Klaus Schwab, kleinzoon van de Rothschilds…en een andere van de Edom beklede, George Soros die meer dan 200 Euro parlementariërs betaalt om de grenzen van Europa te openen voor de beesten met zijn Open Boarders Foundation.

Tenslotte:

In dit rijk van de verzamelde menigten, wordt Saksische mannen geleerd zelfhaters te zijn, ze zijn de bodem van de hoop, afgeschilderd als dom en gewelddadig en ze hebben zich gewend tot zelfbeschadiging, zelfdoding, drank, porno, en hersenloze sport om de pijn van het vertrappeld zijn te ontvluchten. Saksische vrouwen zijn brutaal en agressief, maar erg ongelukkig, ze denken dat ze gelukkig zijn met winkelen en met feminisme, maar feminisme wordt gecontroleerd door hooggeplaatste vreemde mannen en winkelen verrijkt alleen de ‘handelaren van de aarde’ (een oud gezegde voor multinationale ondernemingen).

In dit Armageddon zijn Saksische kinderen de onderdrukkers van Saksische vaders, die nooit door ouders zijn gekastijd en in een wereld zijn gegooid die wordt geleid door “wolven” en aanverwante roofdieren. In dit rijk is de Saksische cultuur dood, muziek is voodoo, nieuws is anti-Saksische laster, mode is homo en door Joden gemaakt, architectuur is Joods van de Bauhuas beweging, kunst is Joods en Afrikaans tribaal, topbanen gaan naar de hoeren van de Edomieten maar de allerhoogste baantjes zijn alleen in Edomitische handen…waar wij de staart worden en zij het hoofd, zij lenen aan ons maar kunnen niet aan hen uitlenen. Het is een rijk waar milieubewustzijn gaat over het maken van de wereld tot een betere plaats voor “jagers en verzamelaars” verkleed als lammeren (beesten van het veld in kledij)…maar in zo’n omgeving zal de sociale stress op Saksen ertoe leiden dat zij stoppen met voortplanten. Inderdaad, Saksen hebben het fokken vrijwel geheel gestaakt omdat zij geloven dat de wereld geen plaats is om kinderen groot te brengen en dat de wereld overbevolkt is. Dit “milieu” zet de landbouw onder druk, en bevordert de dood van de Saksen, omdat Saksen gemaakt zijn om alleen door landbouw te overleven; zij kunnen niet als beesten van het veld leven.

Saksische mensen hebben doelen nodig om voor op te komen, maar de enige doelen die worden aangeboden zijn van Saksische haters, dus zijn het zinloze doelen; het redden van inheemse planten en walvissen, terwijl onnoemelijk veel Saksische baby’s elke dag worden afgeslacht in abortusklinieken. Met geen waarheid onderwezen vanuit de Bijbel aan de Saxen, is ons licht gedoofd, wij, de sterren en lichten van de wereld zijn op aarde gevallen en zijn gedoofd, om vervangen te worden door nep Edomite sterren, tv, film en sport hoeren.

Dit is echt ons donkerste uur!

De nacht is op zijn donkerst omdat de Saksen niet weten waar ze voor moeten vechten… ze weten niet dat Multi-racialisme een oorlog IS. De Saksen die er iets van zeggen, worden de kop ingedrukt door de Saksische breinbrekers, die zullen sterven voor het recht om een bende heidense idioten en Saksische Voodoo liefhebbers te zijn. Inderdaad, de Saksen wilden maar al te graag Duitsland verpletteren, Zuid Afrika droogleggen, een einde maken aan de segregatie in de VS, een einde maken aan de White Australia Policy in Australië, de blanken van Rhodesië belachelijk maken, voormalig België Kongo belasteren, en alle voormalige koloniën wegvagen in een poging om internationaal te blijven sporten, internationale Voodoo muziek te hebben, en internationaal Talmoedisch amusement, en multi-nationaal verkochte ‘goodies’ gemaakt in Azië.

Maar mijn Saksische verwanten, tot nu toe heeft de hele tijd-spreuk (geschiedenis) zich ontvouwd zoals de Openbaring het vertelt. Alleen het laatste kleine stukje dat volgt op Armageddon, moet zich nog ontvouwen en het zal zich ontvouwen zoals Openbaring het vertelt, er is geen ander script dat de ware tijd-voorspelling volgt, ongeacht het Edomitische script dat ons door de strot wordt geduwd. En het ware script vertelt ons dat de volgende fase de ontrafeling van Neo-Babylon is en de opkomst van de Saksen… Saksen die heersen met ‘Hun vader’, ja, Onze vader. Amen. Heil Jezus!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>